Detta är POSK

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform för att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig som vill rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda har engagemanget för kyrkan som sin huvudsakliga utgångspunkt.

Partipolitik i kyrkan
POSK är positiva till att människor engagerar sig i samhället – politiskt och på andra sätt – och på det sättet tar sitt ansvar som samhällsmedborgare och som kristna. Många POSK-medlemmar har varit och är politiskt engagerade vilket vi ser som positivt. Vi anser däremot inte att de partiprogram som utformas för det sekulära samhällets politiska frågor är en rimlig utgångspunkt för att ta ställning till kyrkliga frågor och i de kyrkliga valen. Det behöver därför finnas möjligheter att kandidera i kyrkliga val för den stora majoritet kyrkomedlemmar som inte tillhör något politiskt parti. POSK vill vara en plattform för dig som söker en sådan möjlighet. 

Det finns också tillfällen då kyrkan måste ta ställning och säga ifrån även i frågor som hör hemma i de allmänpolitiska beslutande församlingarna, till exempel när det handlar om att vara en röst för utsatta grupper som själva har svårt att göra sig hörda. När Svenska kyrkan vid sådana tillfällen uttalar sig ska det ske utifrån teologiska aspekter och inte partipolitiska ställningstaganden.

Så jobbar vi
POSK är uppbyggt av lokalgrupper och stiftsföreningar, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. Vi har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, och våra förtroendevalda drivs av sitt engagemang för kyrkan. Vi vill också uppmuntra och stimulera fler kyrkomedlemmar att stiga fram och ta ansvar.

POSK vill verka för förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och bidra till att göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och vill se till att den finns där den behövs.

Medlemskap och organisation
Medlem i POSK blir du genom att gå med i en lokalgrupp på din ort. Om det saknas lokalgrupp på orten kan du bli direktansluten medlem i stiftsföreningen i det stift där du bor. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Här finns vi” upptill på sidan.

Starta en obunden lokalgrupp! 
Undrar du något om POSK, vår organisation och vad vi vill?
Funderar du på att starta en grupp i din församling eller på din ort?
Vi hjälper gärna till där vi kan, med råd och stöd, och genom vårt Startpaket.

Hör av dig till vår informatör: info@posk.se

Stöd gärna vår förening med ett bidrag. Sätt in detta på vårt bankgiro 815-5608.
Obs detta bg-nummer är EJ avsett för enskilda medlemsavgifter! Medlemsavgiften betalas till den grupp en tillhör (se ovan). 

Integritetspolicy

POSK värnar den personliga integriteten. Vår integritetspolicy kan du läsa här.

Utgivningsbevis

Denna webbplats omfattas av utgivningsbevis från myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: www.posk.se
Tillhandahållare: POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Amanda Carlshamre

____________________________________
Bild överst: Från POSKs årsmöte 2015. Foto: Lars-Gunnar Frisk