fbpx

Detta är POSK

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Våra kandidater har en förankring i den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen som grund för att vilja ställa upp som förtroendevalda.

Partipolitik i kyrkan

POSK är positiva till att människor engagerar sig i samhället – politiskt och på andra sätt – och på det sättet tar sitt ansvar som samhällsmedborgare och som kristna. Många POSK-medlemmar har varit och är politiskt engagerade vilket vi ser som positivt. Vi anser däremot inte att de partiprogram som utformas för det sekulära samhällets politiska frågor är en rimlig utgångspunkt för att ta ställning till kyrkliga frågor och i de kyrkliga valen. Det behöver därför finnas möjligheter att kandidera i kyrkliga val för den stora majoritet kyrkomedlemmar som inte tillhör något politiskt parti. POSK vill vara en plattform för dig som söker en sådan möjlighet. 

Det finns också tillfällen då kyrkan måste ta ställning och säga ifrån även i frågor som hör hemma i de allmänpolitiska beslutande församlingarna, till exempel när det handlar om att vara en röst för utsatta grupper som själva har svårt att göra sig hörda. När Svenska kyrkan vid sådana tillfällen uttalar sig ska det ske utifrån teologiska aspekter och inte partipolitiska ställningstaganden.

Så jobbar vi

POSK är uppbyggt av lokalgrupper och stiftsföreningar, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition.

Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. Vi har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, och våra förtroendevalda drivs av sitt engagemang för kyrkan. Vi vill också uppmuntra och stimulera fler kyrkomedlemmar att stiga fram och ta ansvar.

POSK vill verka för förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och bidra till att göra kyrkan synlig i samhället. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Medlemskap

Medlem i POSK blir du genom att gå med i en lokalgrupp på din ort. Om det saknas lokalgrupp på orten kan du bli direktansluten medlem i stiftsföreningen i det stift där du bor. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Här finns vi” upptill på sidan.

Starta en POSK-grupp!

Funderar du på att starta en grupp i din församling eller på din ort?
Vi hjälper gärna till där vi kan, med råd och stöd, och genom vårt Startpaket.
Hör av dig till vår informatör: info@posk.se

Ge en gåva till vårt arbete

Stöd gärna vårt arbete med en gåva. Sätt in detta på vårt bankgiro 815-5608
eller swisha till 123 143 13 60, märk inbetalningen med ”Gåva.
Obs detta bg-nummer och swishnummer är INTE avsett för enskilda medlemsavgifter!
Medlemsavgiften betalas till den grupp som du tillhör. 

Utgivningsbevis

Denna webbplats omfattas av utgivningsbevis från myndigheten för press, radio och tv.
Databasens namn: www.posk.se
Tillhandahållare: POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ansvarig utgivare: Amanda Carlshamre

____________________________________
Bild överst: Från POSKs årsmöte 2015. Foto: Lars-Gunnar Frisk