fbpx

Kyrkodagarnas föreläsningar

Oloph Bexell föreläser i Råsunda kyrka

Dagarna började med att Hans-Olof Andrén, ordförande för riksPOSK, välkomnade deltagarna och öppnade mötet med lite information om hur dagarna skulle te sig.

 

Första föredraget med titeln Från sockenstämma till partipolitisering hölls av professor emeritus Oloph Bexell och handlade om Svenska kyrkans beslutsorgan i ett 150-årigt förändringsperspektiv.

 

Därefter höll Peter Sjunnesson, programchef för kyrkomusikerprogrammet, ett föredrag kring funderingarna Var finns framtidens kyrkomusiker? Hur attrahera ungdomar att bli kyrkomusiker? Hur främjas kyrkomusikens kvalitet i Svenska kyrkan? med utgångspunkt i ett förslag kring kyrkomusikernas examens- och befattningsbenämningar samt behörighetsfrågor.

 

Sista föredraget kring våra tre valfrågor hölls av professor emeritus Sven-Erik Brodd och hade titeln Kyrkan och den teologiska mångfalden.

Ladda för kyrkovalet – kom till POSKs Kyrkodagar!

250 dagar kvar till 17 september 2017 då det är kyrkoval.
Det är 95 dagar kvar till 15 april då alla kandidater ska vara registrerade och listorna med deras medgivanden inskickade till våra stiftskanslier. 

Hur ligger ni till i era nomineringar?
Hur ligger ni till med era valprogram?
Hur långt har ni kommit?

Nästa helg håller POSKs sina kyrkodagar i Solna med ett spännande program och där vi får följande intressanta föredrag

• Kyrkoval 2017
Vi pratar om, utbyter erfarenheter och peppas:
Kring frågor som rekrytering, valstrategi, ekonomi, information, debatt och opinionsbildning.

• Partipolitiseringen av kyrkan
är ingången till ett föredrag av Oloph Bexell med rubriken Från sockenstämma till partipolitisering – 
Svenska kyrkans beslutsorgan i ett 150-årigt förändringsperspektiv.
Oloph Bexell är professor emeritus i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, och huvudförfattare till bandet om Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid i bokverket Sveriges kyrkohistoria.

• Mångfald & respekt
Sven-Erik Brodd föreläser om hur kyrkosyn förhåller sig till frågan om kyrkan och den teologiska mångfalden.
Sven-Erik Brodd är professor emeritus i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Han har suttit med i många ekumeniska förhandlingar som representant för Svenska kyrkan, och har varit verksam inom Svenska kyrkans forskningsavdelning. Han har skrivit om bl.a. diakonatet, och om att Svenska kyrkan fick ett treledat ämbete (präst, diakon och biskop).

• Kyrkomusikens kraft!
Om kyrkomusikens betydelse i gudstjänst och kyrkoliv. Medverkan av Peter Sjunnesson, som är programchef för kyrkomusikerprogrammet vid Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut.

Har du missat att anmäla dig?
Om du gjort det så har du ändå chansen om du agerar snabbt. Det finns fortfarande platser kvar, om du anmäler dig under denna vecka. Behöver du hjälp så tag kontakt med våra två informatörer, Lars-Gunnar eller Linda så får du den hjälp du behöver. info@posk.se

250 dagar kvar till kyrkovalet – 95 dagar kvar tills kandidatlistorna ska vara registrerade! 

/Carina Etander Rimborg
kyrkomötesledamot från Göteborgs stift

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Läs om Kyrkodagarna på nyhetssidan här, och i kalendern här.
Direktlänk till anmälningsformuläret.

Anm: Några av våra stift har prästvigning söndag 22 januari. Om du har planerat delta vid en sådan så finns möjlighet att ändå delta i den första kyrkodagen, på lördagen. Du betalar då halv deltagaravgift, 150 kr.

 

Från POSK’s program:

En fri kyrka – på riktigt
Relationsförändringen mellan kyrkan och staten år 2000 gjorde Svenska kyrkan till ett fritt trossamfund. Lagen om Svenska kyrkan garanterar att vissa fundamentala särdrag behålls, men även mindre väsentliga kännetecken som organisationsstruktur beskrivs i lagen. Det är angeläget att fortsätta reformarbetet och på sikt se över denna lagstiftning.

POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Företrädare knutna till de politiska partierna strävar ofta efter att utforma kyrkliga bestämmelser efter de regler som gäller för stat och kommuner. Ett tydligt exempel är det komplicerade och kostnadskrävande sättet att genomföra kyrkliga val. Det är resultatet av en okritisk överföring av systemet för allmänna val till ett sammanhang där det inte passar. POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare demokratiskt valsystem i kyrkan.

Teologisk mångfald och respekt
Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner. Det är en styrka att det ryms många olika sätt att förstå och tala om Gud.

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och verkar för respektfulla samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger även bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Kyrkomusikens kraft
Musiken är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. I kyrkans gemensamma sång, i gudstjänster och övrigt musikliv kan musiken bidra till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt arv av hög konstnärlig kvalitet att förvalta och utveckla vidare. Under senare tid har också en viktig breddning mot nya stilar och former blivit en naturlig del av kyrkans uttryck.

I Svenska kyrkan samspelar ett professionellt musikliv med ett musikliv där alla har rätt att delta och uttrycka sin kristna tro. Körsången har en alldeles särskild betydelse i Svenska kyrkan som en folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang. Svenska kyrkan är som helhet den största aktören i det svenska musiklivet och har här en av sina mest uppskattade kontaktytor med många medlemmar och samhället i stort.

Det är i Svenska kyrkans församlingar som kraften i kyrkomusiken möter och berör människor. Stiften och den nationella nivån har viktiga uppgifter att stödja kyrkomusiken genom inspiration, fortbildning och samordning av kontakter med andra delar av musiklivet. Kyrkans nationella nivå behöver här ta ett speciellt ansvar för att kunna fungera som ett nav där den lokala kyrkomusiken kan möta den utveckling som sker inom olika musikorganisationer, förlag, utbildningsinstitutioner, forskning, psalmskapande med mera. Nya psalmer och ny liturgisk musik måste ständigt skapas i kyrkan.

 

Se föredragen från kyrkodagarna

Vi är hemma från kyrkodagarna i Sollentuna, Tureberskyrkan. Nära 70 POSKare samlades och fick höra intressanta föredrag och framförallt mycket närverkande och samtal.

Under helgen spelade vi in föredragen med hjälp av Bambuser via en mobiltelefon. Vi hade dock ingen tillgång till extra mikrofon. Men vi har bedömt att ljudet ändå är såpass bra att det gick att dela.

Du kan alltså se föredragen igen (eller om du inte hade möjlighet att vara med så kan du se dem för första gången).

Under söndagen genomfördes också ett panelsamtal. Men det har vi inte lagt ut offentligt.

Du kan se alla filmerna här>>

"Nu kan de få komma…"

"Nu kan de få komma…"

Så säger min mamma när hon är klar inför att det ska komma gäster. Det kan vara en timme eller så kvar till inbjuden tid – men allt är klart – nu kan de få komma.

Lite så känner jag mig just nu. Sitter i Turebergskyrkan i Sollentuna. Allt är förberett så långt det går och jag bara väntar på att de ska komma. Alla deltagarna på POSKs kyrkodagar.

Det ska blir spännande dagar. Vi ska prata om sociala ekonomi, kyrkogårdar, begravningsfrågor, kyrkohandbok, rekrytering, kyrkopolitik. Vi ska nätverka och vi ska umgås.

Om vi får till det (kanske, kanske) så blir det eventuellt en inspelning av föredragen.

https://www.posk.se/2014-2017/kyrkodagar/kyrkodagar-2016 

POSKs kyrkodagar 16-17 januari!

Nu är det hög tid att anmäla dig till POSKs kyrkodagar om du inte redan har gjort det.

Programmet med hålltider (med reservation för inbördes förskjutningar):
12.00 Lunch
13.00 Pass I Välkommen, information samt Jan-Olof Aggedal
15.00 Fika
15.45 Pass II Jonas Lindberg
17.30 Liten Paus
18.00 Middag
19.30 Ordförandeträff (Mingel och samvaro för övriga)
21.00 Andakt

Söndag
8.30 Pass IV Johan Boj Garde
10.45 Pass V Information, ev panelsamtal
12.30 Lunch
13.30 Pass VI Katarina Evenseth
15.00 Gudstjänst i Turebergskyrkan

Du hittar alla praktiska detaljer och anmälan här>>

Passa på att nätverka och få mer information om aktuella och spännande frågor!

Anmäl dig till våra kyrkodagar!

Du har väl inte glömt att anmäla dig till POSKs kyrkodagar den 16-17 januari i Sollentuna?

Det blir ett spännande program.

  • Begravningsfrågan – vad innebär en gemensam begravningsuppgift. Katharina Evenseth, begravningschef i Göteborg, beredskapshandläggare samt ordförande i föreningen Sveriges kyrkogårdschefer.
  • Hur ska de unga få inflytande i kyrkomötet? Hur når vi ut till de unga och
    hur får vi dem att ställa upp på våra listor? Johan Boj Garde, teol stud och fd vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga
  • Senaste nytt om kyrkohandboken och remissen.
  • Kort information om POSKs remiss om handlingsprogrammet.
  • Religion och politik – Jonas Lindberg berättar om sin doktorsavhandling
  • Trossamfund och begravningshuvudman – en möjlig utmaning?" Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal, Lomma församling

Du hittar alla praktiska uppgifter här och pris och tider och där kan du också anmäla dig.

https://www.posk.se/2014-2017/kyrkodagar/kyrkodagar-2016

Dessutom blir det givetvis möjlighet till att nätverka med andra POSKare över landet!

(Och du – du har väl inte missat att tycka till om POSKs kommande handlingsprogram? Det gör du här>>)

(Bilden från kyrkodagarna 2013)

Konstruktiva möten

Hela fredagen och halva lördagen har POSKs informationsgrupp träffats i Uppsala för att planera tiden fram till nästa kyrkoval 17 september 2017.

Det har varit ett mycket konstruktivt och inspirerande möte. Högt och lågt. Massor med idéer och förslag som stötts och blötts. Målgrupper och visioner.

Kort sagt, det känns väldigt spännande och roligt och det ska bli roligt att få förverkliga de här idéerna!

På kyrkodagarna i Sollentuna (du har väl inte glömt att anmäla dig?) kommer du att få en del information om hur vi tänker oss framtiden införkyrkovalet.

https://www.posk.se/2014-2017/kyrkodagar/kyrkodagar-2016

 

Kom den 8 februari

Den 8 februari har POSK sin kyrkoeftermiddag i Uppsala.

Om du vill veta mer om vad som händer med kyrkohandboken, vad som händer med utredningen om fastigheter och utjämning, om hur POSK ska fortsätta att jobba med handlingsprogrammet – då ska du avsätta tiden 13-16.40 på söndag 8 februari och infinna dig i Uppsala.

Du kan läsa mer om programmet här>>

Du kan anmäla dig här>>

Om det av någon anledning inte skulle fungera så anmäl dig via e-post info@posk.se

Det kostar inget att vara med – men är du anmäld så får du en lunchpåse när du kommer. (Men är du anmäld och inte dyker upp så får du betala 100 kronor för beställd påse)

Missa inte detta! Ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som är på gång och samtidigt nätverka med andra POSKare.

8 februari i Uppsala

Första helgen i februari är det Teologifestival i Uppsala. Många av er är kanske anmälda till det? Teologifestivalen ordnas bland annat av Uppsala stift och rymmer många olika teologiska strömmar med diskussioner, föreläsningar, utbildning och reflektioner.

I anslutning till Teologifestivalen ordnar POSK i år en kyrkoeftermiddag, för alla de POSKare som är i Uppsala och för dem som ansluter sig dit.

POSK-eftermiddagen har fokus på hur vi fortsätter att bygga organisation och stöttar stiftsföreningarna i det arbetet. Så styrelsen vill att alla som är engagerade i stiftsorganisationerna kommer till kyrkoeftermiddagen – men givetvis är alla intresserade POSKare välkomna!

Mer information med program och anmälning via:

Kyrkoeftermiddag 2015

Anmälan görs via vår kalender.

Gunlög i ljust minne

Det är med bestörtning jag får meddelandet att Gunlög Rosén har lämnat jordelivet.

Gunlög var en av våra POSKare från Uppsala stift och var också med förra året på kyrkodagarna i Sollentuna där hon underhöll oss på kvällen med en föreställning hon skrivit utifrån POSKs handlingsprogram.

Våra tankar och böner går till Gunlögs familj.