POSK i Arvika pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Arvika pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Vi tar ansvar för Svenska kyrkan i Arvika.

Vi som representerar POSK i beslutande och verkställande organ i Arvika pastorat är alla engagerade i församlingslivet på olika sätt. Det är en viktig grund för att vi på bästa sätt ska kunna representera dem som valt att lägga sin röst på POSK i kyrkovalet.

Program för POSK i Arvika: 

Med vårt engagemang vill vi medverka till

• Att du möter ett levande Evangelium
• Att du alltid känner dig välkommen
• Att gudstjänster och församlingsverksamhet berikar dig
• Att du möter en kyrka som är öppen för alla
• Att du möter en kyrka öppen för förändring
• Att du möter en kyrka där du känner trygghet
• Att du i livets alla skeden får möta engagerade och kunniga medarbetare i Svenska kyrkan
• Att det kulturella arv som Svenska kyrkan utgör vårdas och utvecklas på ett ömt och hänsynsfullt sätt

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, vill att Svenska kyrkan ska vara en rikskyrka men också en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Detta främjas av möjligheten att ta på sig förtroendeuppdrag utan krav på bundenhet till politiska partier.

I många församlingar finns det samlingslistor där flera politiska partier samverkar. Genom POSK står vi fria från traditionella partier, men vi har ändå möjlighet att påverka lokalt, i stiftet och på riksnivå.

Viktigast för oss är den lokala anknytningen. POSK i Arvika med omnejd vill därför uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv att också ta ansvar som förtroendevalda. Vi som representerar POSK är därför aktiva församlingsbor som du också möter i din kyrka.

Det finns frågor som alltid väcker debatt i kyrkan. För oss i POSK är det en självklarhet att både kvinnor och män ska kunna vigas till präster och till andra ämbeten.

Kärleken mellan människor är så viktig att om två människor älskar varandra och vill leva tillsammans ska inte Svenska kyrkan säga nej till deras kärlek utan viga dem till äktenskapet. Ett levande Evangelium måste tolkas i ljuset av dagens samhälle och dagens traditioner. Alla ska känna att man omsluts av Guds kärlek.

Vi i POSK hoppas att Du vill ge oss förtroendet att vara Din representant i de olika styrande organen i Svenska kyrkan i Arvika pastorat under kommande mandatperiod.

Sociala medier

POSK:s Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK:s Instagram
POSK:s Youtubekanal

Om POSK i Arvika

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Arvika pastorat (POSK i Arvika) är den lokala POSK organisationen i Arvika pastorat.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Johnny Blomquist    070-795 22 11

Eva Forssell               070-396 69 84

Kjell Åke Holdar        073-060 23 43