POSK i Sävar-Holmöns församling

POSK i Sävar-Holmöns församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK i Sävar-Holmöns församling vill arbeta för:

  • En levande gudstjänstgemenskap och vardagsverksamhet i hela församlingens geografiska område.
  • Att kyrkan ska vara en synlig mötesplats i lokalsamhället, för tro och tvivel, nyfikenhet och frågor, glädje och sorg, stillhet och gemenskap för alla åldrar.
  • Att ideella medarbetare efterfrågas, uppmuntras, utbildas och ges ansvar i församlingens arbete.
  • Att barn och unga får goda mötesplatser genom att upptäcka tron tillsammans med andra.
  • Att kyrkomusik och körsång ses som ett viktigt sätt att mötas och dela tro och liv.
  • Ett fortsatt gott ekumeniskt samarbete med andra kyrkor i Sävarådalen.
  • Att prioritera det diakonala arbetet i församlingen och bidra till solidaritet och omsorg, och att en generös och öppen attityd ska prägla församlingens arbete.
  • Att fördjupa samarbeten med andra aktörer i samhället.
  • Att förvalta Guds goda gåvor på ett långsiktigt, etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt. Församlingen ska vara ett föredöme vad gäller miljöarbete och hållbarhet.
  • Att öka medvetenheten om behovet av internationella insatser för människor i nöd, via bland annat ACT Svenska kyrkan.

 

Kontakt:
Ingegerd Sandgren
ingegerd.sandgren@telia.com
070-376 58 38

Anna Forslund
forslundanna@hotmail.com
070-220 09 31

Toppbild: Sävar kyrka, Foto Patrik Stenlund.