POSK i Sävar-Holmöns församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en möjlighet att ställa upp i kyrkovalet utan att vara kopplade till ett politiskt parti.

POSK:s vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus.

POSK i Sävar-Holmöns församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Välkommen till POSK i Sävar-Holmöns församling!

Kontakt:
Johanna All
johanna.all@svenskakyrkan.se
072-711 40 35

Ingegerd Sandgren
ingegerd.sandgren@telia.com
070-376 58 38

Webredaktör:
Patrik Stenlund
patrik.stenlund@telia.com .

 

Toppbild: Triptyk, Sävar kyrka.
Av Mikael Lindmark – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,