POSK i Finspångs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Finspångs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
har som vision att Svenska kyrkan skall vara en gemenskap som speglar Guds vilja. Vi vill verka för Frihet, Närhet, Trygghet, Mångfald och Samverkan.

Vårt fullständiga program inför valet 2017 finns att läsa under menyvalet ”Program”.

Låter detta som någonting för dig?
Välkommen att bli medlem.
Kontakta vår kassör Leif Fransson (se nedan) så får du instruktioner om hur du skall betala medlemsavgiften på 150 kr.

Styrelse

Ordförande
Thord Eriksson, 070-571 75 74
thorderiksson@hotmail.com

Kassör
Leif Fransson, 070-219 98 37
leifyvonne@telia.com

Sekreterare
Margareta Baggman, 070-523 18 77
maggan1903@live.se