fbpx

POSK:in lyhytohjelma kirkkovaaleissa 2021

Kortprogram på finska i kyrkovalet 2021

POSK – Ruotsin kirkon puoluepoliittisesti sitoutumattomat

VISIO

POSK:in visiona on, että Ruotsin kirkko on yhteisö, joka heijastaa Jumalan tahtoa jumalanpalveluksissa ja elämässä, ja että Ruotsin kirkko kertoo selkeästi Jeesuksesta Kristuksesta.

VAPAA KIRKKO

POSK:in mielestä poliittisten  puolueiden vaikutuksen Ruotsin kirkossa pitää loppua. Näistä ryhmistä valitut luottamushenkilöt muotoilevat mielellään kirkolle sääntöjä valtiota ja kuntia koskevien säännösten pohjalta. Ruotsin kirkon päättäjien tulee olla demokraattisesti valittuja ja edustaa seurakuntia, ei poliittisia puolueita.

POSK haluaa työskennellä sen puolesta,

 • että vaalijärjestelmä muutetaan yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi.
 • että seurakunnat valitsevat hiippakuntavaltuutetut ja kirkolliskokouksen edustajat epäsuorilla vaaleilla.
 • että luottamustehtävistä maksetaan kohtuullista palkkiota.
 • että seurakuntaa koskevat päätökset tehdään niin lähellä sen toimintaa ja jäseniä kuin mahdollista.
 • että kansallisen tason ja hiippakuntatason teologinen perusta ja toimeksianto selvitetään.

MONINAISUUS – MAHDOLLISUUS

Ruotsin kirkon uskon, tunnustuksen ja opin puitteissa on tilaa tulkita, mitä kristillinen usko ja elämä merkitsevät. Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus ja tunnistettavuus ovat tärkeitä tekijöitä, samoin kuin erilaisten ilmaisukeinojen käyttäminen. Ruotsin kirkon sisällä olevat kirkolliset perinteet ja suuntaukset ovat rikkautta.

POSK:in mielestä

 • kirkko, joka kantaa vastuuta kaikista, on vastavoima niille toimille, jotka pohjautuvat syrjintään sukupuolen tai muun perusteen pohjalta.
 • on tärkeää, että Ruotsin kirkko kohtaa kunnioittavasti ja toivottaa tervetulleiksi kaikki, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, muunsukupuolisesta identiteetistä tai ilmaisutavasta.
 • kirkolliskokouksen päätös samaa sukupuolta olevien vihkimisestä pätee kokonaisuudessaan.
 • kirkossa pitää kohdata erilaisia mielipiteitä edustavat ryhmät kunnioittavasti.

SEURAKUNTA KESKIPISTEESSÄ

Elävien ja uskostaan todistavien seurakuntien rakentaminen on kirkon tärkein tehtävä. Tämä on kaikkien kirkkoon kuuluvien yhteinen kutsumus. Seurakunta ja kirkko on jokaiselle kristitylle uskon perusta, samoin kuin kaikelle mitä kristityt voivat yhdessä tehdä. Kirkon on aina oltava hädänalaisten ääni, ja valmis toivottamaan tervetulleeksi jokainen ihminen.

POSK haluaa työskennellä sen puolesta,

 • että vapaaehtoisia työntekijöitä etsitään, koulutetaan ja rohkaistaan ja että heille annetaan vastuuta.
 • että seurakunnat toimivat aktiivisesti ekumeenisessa yhteistyössä.
 • että harjoitteluvuotta (trainee) ja muita samankaltaisia ohjelmia käytetään rekrytoinnin välineenä.
 • että kuorolaulu ja kirkkomusiikki ovat sellaista toimintaa, jossa selkeästi tarjotaan tilaa nuorten musiikillisille ilmaisutavoille.
 • että yhä useamman kirkkomuusikon toimenkuvaan kuuluu soiton opetus.
 • että jokaisella seurakunnalla on oppimis- ja opetussuunnitelma jokaiselle ikäryhmälle, aina pikkulapsista aikuisuuteen asti.
 • että kansainvälistä diakoniaa ja lähetystä tukevaa toimintaa kehitetään ja sille myönnetään määrärahoja.

KIRKKO MUUTOKSEN TEKIJÄNÄ

Meidän tehtävämme kristittyinä on huolehtia Jumalan meille antamasta luomakunnasta ja elää toistemme kanssa ympäristöä säästävästi. POSK haluaa, että Ruotsin kirkko työskentelee aktiivisesti yhteiskunnassa lisäämällä tietoisuutta vallitsevista ajankohtaisista kysymyksistä, ja osoittamalla toisenlaisen tavan elää.

POSK haluaa työskennellä sen puolesta

 • että jokaisessa seurakunnassa on diakoni.
 • että Ruotsin kirkko yhä enemmän tarjoaa verovaroin rahoitettuja hyvinvointipalveluja.
 • että Ruotsin kirkko kantaa vastuuta luomakunnasta torjumalla ilmastonmuutoksia.
 • että reilua kauppaa tuetaan ja että luonnonvaroja hyödynnetään kestävällä tavalla.
 • että kaikki omaisuuden hoito on pitkäjänteistä, tehokasta ja luonteeltaan eettistä ja ekologisesti kestävää.
 • että huolehdimme kirkoistamme tärkeänä kulttuuriperintönä ja pidämme niitä mahdollisimman paljon avoimina ja kaikkien saavutettavissa.

 

Tämä on POSK:in vaaliohjelman lyhytversio kirkollisvaaleissa 2021. Koko ohjelma on luettavissa ruotsiksi.

Kyrkovalsinformation på olika språk, på Svenska kyrkans webb.

Översättning: Helena Puula Niemonen och Eeva-Liisa Kettunen