POSK i Gävle församling

POSK - Vi är vad vi heter: Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan

Vi vill att människor som är aktiva i gudstjänst- och församlingsliv ska vara de som ansvarar för att styra Svenska kyrkan. Man kan mycket väl vara en aktiv medlem i ett politiskt parti, men det är engagemanget i en församlings liv som ska vara den viktigaste grunden för att vilja ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan.

Vi vill ge möjligheter för dem som vill ta ansvar i Svenska kyrkan, men inte vill bli medlemmar i något politiskt parti.

Vi vill ge möjlighet för dem som vill rösta på kandidater i kyrkovalet, som har engagemanget i församlingen som sin huvudsakliga utgångspunkt för sitt engagemang.

KONTAKT

Vill du veta mer? Vill du bli medlem? Välkommen att ta kontakt!

Boel Johansson, ordförande: boel4@me.com

Curre Hamrén, kassör: curtingvar@gmail.com

Erik Tiveskog, webbredaktör: erik.tiveskog@gmail.se

 

KYRKOVALET 2021 – DET HÄR VILL VI

Vi vill att Svenska kyrkan i Gävle ska:

  • vara öppen och ärlig och välkomna alla som söker Gud
  • vara lyhörd och modig och tydligt visa på alla människors lika värde
  • ge gemenskap och hopp och vara en plats där alla kan växa
  • ge tröst och stöd och ge hjälp till självhjälp

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara fri från partipolitik och styras av engagerade människor

Våra valfilmer Facebook Instagram

POSK:s nationella program: www.posk.se

 

DET HÄR ÄR POSK

När kyrkofullmäktige infördes 1930 fick de politiska partierna ett större intresse för att delta i beslutsfattande i Svenska kyrkan och det blev allt svårare för kyrkligt engagerade att bli nominerade, om de inte var medlemmar i ett politiskt parti. Som en motreaktion uppstod partipolitiskt obundna grupper. Från 1970-talet växte partipolitiskt obundna stiftsorganisationer fram, med olika namn i olika stift.

Den tilltagande politiseringen i kyrkomötet, som blev tydlig efter kyrkomötesreformen 1983, framtvingade en bättre organisering av de kandidater som inte hade partipolitisk förankring. POSK på riksnivå konstituerades år 1987 i S:t Jacobs församlingshem i Stockholm med Rolf Nordblom som förste ordförande.

POSK i Gävle bildades 2005 av Boel Johansson, Mattias Larsson och Lena Mattsson. Då hade vi kandidater till kyrkorådet i Maria församling och Heliga Trefaldighets församling.

2009 kandiderade vi till kyrkofullmäktige i Gävle och till tre av de fyra kyrkoråden. Vi blev nästan lika stora som den borgerliga gruppen. Sedan 2013 är vi den näst största gruppen i kyrkofullmäktige i Gävle.

POSK är den näst största gruppen i kyrkomötet med 38 av 251 platser och har den här mandatperioden tre ordinarie ledamöter från Uppsala stift: Emma Hedlundh, Uppsala, Erik Sjöstrand, Uppsala och Boel Johansson, Gävle.

Det är tydligt att många som röstar i kyrkovalet håller med om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan.