POSK i Eslövs pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Eslövs pastorat bildades 2021.

Vi vill

– att gudstjänster och övrig församlingsverksamhet ska bedrivas i alla pastoratets kyrkor och lokaler så att församlingsborna kan gå dit där man känner sig hemma.

– ta vara på det engagemang som finns bland anställda och frivilliga i pastoratets alla hörn 

– att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas. 

– att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt.

– att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar. 

– att församlingarna kontinuerligt ser över vilka behov och möjligheter som finns att bedriva det diakonala arbetet på. 

– att körsång och kyrkomusik är en arena som tydligt ger plats för alla åldrar.

– att fler kyrkomusiker har instrumentundervisning i sina tjänster som ett sätt att i förlängningen verka för en ny generation kyrkomusiker. 

– att varje församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. 

– skapa engagemang för och att medel anslås till internationell diakoni och mission. 

– att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att motverka klimatförändringarna. 

– stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.