POSK i Motala

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Motala ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Motala

Här är vi en stark röst för en kyrka fri från partipolitik, där engagemanget i kyrkan istället får styra.

– Vi har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Om du är intresserad av att veta mer om POSK och dyl., så hör gärna av dig till oss för mer information.

Kontakta oss | Bli medlem .

Möten och aktiviteter 2022
22 jan, kyrkodagar, riks-POSK (>>)
2 feb, kl. 18:30 Styrelsemöte, digitalt
20 feb, kl. 09:30 LokaltÅrsmöte, Råssnäskyrkan
16 mar, kl. 18:00 Diskussionskväll, Råssnäskyrkan
26 mar, StiftsÅrsmöte, Norrköping
31 mar, kl. 17:00 Styrelsemöte, Råssnäskyrkan 
7 maj, kl. 10:30-16:00 RiksÅrsmöte, Mjölby (>>)
22 maj, kl. 10:00 Medlemsmöte, Råssnäskyrkan
23 maj, kl. 18:00 Styrelsemöte (prel.)
16 juni, kl. 18:00 Förmöte inför Kyrkofullmäktige
16 juni, kl. 19:00 Kyrkofullmäktige

3 sep, Stiftsmedlemsmöte, Vårdnäs (prel.)
13 sep, POSK forum, digitalt

10 nov, kl. 18:00 Förmöte inför Kyrkofullmäktige
10 nov, kl. 19:00 Kyrkofullmäktige
5 dec, POSK forum, digitalt

15 dec, kl. 18:00 Förmöte inför Kyrkofullmäktige
15 dec, kl. 19:00  Kyrkofullmäktige

%%??, Kickoff för de förtroendevalda, Linköping (>>)
%%??, kl. 18:30 Styrelsemöte

Möten och aktiviteter 2023
18 feb kyrkodagen, digitalt (prel.)
13 maj, riksårsmöte, plats? (prel.)

=============================
Följ oss på Sociala medier – POSK i Motala

Följ oss på facebook:  POSK i Motala

=============================
Läs mer:
> POSK tidning 2021 (sept-21, Riks)
> POSK tidning 2020 (okt-20, Riks)