POSK i Hällby församling
med Tumbo och Råby Rekarne

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hällby församling med Tumbo och Råby Rekarne ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Kontaktperson: 

Magnus Elfström
070-326 83 78
magnus.elfstrom@telia.com

 

Under perioden 2021-2025 vill POSK i Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne särskilt verka för:

Tydlig närvaro i församlingens alla geografiska områden
Svenska Kyrkan är en folkkyrka. Församlingen ska vara en öppen kyrka som tarv ansvar för alla som bor i församlingen.

I Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne finns sedan 1100-tal och 1931 tre kyrkor och tre befolkningscentra. För att tydliggöra kyrkans ansvar vill POSK ha verksamhet i och kring alla tre kyrkorna. När människor möts och möter Kristus kan de växa och mogna i tro.

I POSK vill vi:

 • Stärka känslan av stolthet att tillhöra Svenska Kyrkans gemenskap genom öppenhet och mångskiftande verksamhet för ALLA åldrar
 • Värna våra kulturbyggnaders historia och bevarande. Hålla kyrkorna öppna.
 • Skapa möten med gemenskap och sinnesro, med sång och musik, med aktivitet och meditation, med samtal, undervisning och diskussion.
 • Öka delaktighet i gudstjänsten. Visa på körsångens och musikens betydelse i att utforska och fördjupa tron. Ta vara på sångskatten i psalmboken.
 • Fortsätta med friare former av dop och vigsel genom ”drop-in”.
 • Ha en genomarbetad missionsstrategi, föra ut evangeliet, ha utåtriktad kommunikation.
 • Stärka det diakonala arbetet för att kunna möta människors utsatthet med omsorg och vara en röst i samhället, samt utöka de ideella krafterna.
 • Som ett uttryck för vår kyrkosyn, värna om det ideella engagemanget och ta tillvara människornas olika kompetenser. Stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.
 • Genom en klok förvaltning av församlingens ekonomi och egendom, värna om våra kyrkogårdar och vårt kulturarv, samt skapa en aktiv församlingsverksamhet.
 • Visa att det är viktigt med kunskap om och respekt för varandras roller, delaktighet och inflytande. Därför vill vi förstärka utbildningen av nya och fortbildningen för erfarna förtroendevalda, samt stödja fortbildning för personalen.
 • Skapa engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete, Act Svenska kyrkan, och ge stöd för medmänniskor i världen genom SKUT-Svenska kyrkan i utlandet.
 • Som folkkyrka behöver Svenska kyrkan sina medlemmar. Därför vill vi måna om dem och förvalta deras medlemsavgifter så väl det någonsin går

Vi ska visa på att vi förstår att Svenska Kyrkan idag är en medlemskyrka och att vi behöver våra medlemmar!

Våra kandidater till församlingens kyrkofullmäktige: 

 1. Magnus Elfström, Kvicksund
 2. Ewa Bånkestad, Råby-Rekarne
 3. Veli Lööw, Hällby
 4. Susanna Bärgård, Hällby
 5. Jan I Arvhult, Hällby
 6. Helen Karlsson, Råby-Rekarne
 7. Solweig Kikajoon, Tumbo