POSK i Mariefreds församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mariefreds församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Medlemsinformation sept -22

Efter årsmötet 29 mars hade styrelsen ett möte i april som diskuterade vad vi ska erbjuda för aktiviteter till våra medlemmar som idag är 26 st.

Vi bestämde att en picknick vid Kärnboruinen den 5 maj skulle vara trevligt. Torbjörn Burvall. dåvarande Kyrkoherde, bjöds in för att berätta om ruinen. Ca tio medlemmar kom till denna aktivitet. Lite blåsigt men solen värmde och vi satt nära kyrkomuren. Det blev ett trevligt avslut inför sommaren.

 

Hösten har kommit igång med inbjudan av POSK på riksnivå via deras bulletin till POSK-forum 13 sept. Redan nu börjar samtal om POSKs kommande program inför nästa kyrkoval 2025.

Dessutom har vi fått en inbjudan av POSK i stiftet för ett medlemsmöte i Kyrkans hus 8 sept -22.  Representanter från Domkyrkoförsamlingen med Vansö, Frustuna och Mariefred deltog. Inbjuden var Victor Ramström informatör i POSK på riksnivå.

Victor berättade om hur de tänker i POSK riks inför valet 2025. Han nämnde och slog ett slag för de digitala POSK-forum-mötena. Bland annat mötet den 5 december som kommer att handla om hur vi kan inspirera och väcka intresse för unga vuxna att bli medlemmar och aktiva i POSK.

Det kom upp ett förslag att nästa stora medlemsmöte ska hållas i Mariefred under våren.

Och det vore väl spännande att få möta POSKare från församlingar i vår närhet.

 

Ni har alla möjlighet att ta del av kyrkorådets protokoll genom att gå in på Mariefreds församlings hemsida https://www.svenskakyrkan.se/mariefred och klicka på Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.

Församlingen har tagit emot vår nya kyrkoherde Carin Zetterberg redan den 7 aug.

Den 25 sept vid gudstjänsten är det Kyrkoherdemottagning av Carin Zetterberg med biskop Johan Dahlman  mfl mycket musik med Pax Mariae Kyrkokör och solist, Lena Zetterberg.

Roligt om många av våra medlemmar kommer till kyrkan. Om man vill vara med vid efterföljande lunch så anmäls detta till anna.blomstedt@svenskakyrkan.se

 

Styrelsen planerar ett medlemsmöte den 24 nov. kl 18.30 i församlingshemmet.

En utställning med de bibliska figurerna som gestaltar Julevangeliet av Jaya Roos.

Boka redan nu den här kvällen för samvaro med oss POSK-are.

 

Vi tar gärna emot tips på vad ni vill att vi ska anordna för aktiviteter.

Hälsningar POSK-s styrelse

genom Monica Johanssson, ordf.

 

Vi vill bli fler och ber om ditt engagemang antingen genom att anmäla dig själv eller rekommendera någon att anmäla sig.

Det finns säkert många frågor. Tveka inte att prata med någon av oss i styrelsen eller ring/maila vår ordförande/kyrkorådets ordförande Monica Johansson 070 497 95 93 monica.kristina.johansson@gmail.com

Ledamöter:

Agneta Berger: agneta.berger@gmail.com

Lennart Nilsson: lennart.e.nilsson@gmail.com

Bo Månsson: bo.månsson@gmail.com

Jaya Roos: jayaroos@hotmail.com

Suppleanter:

Margareta Wolgast: margaretawolgast@hotmail.se

Gunilla Karlsson: gunillakarlsson55@hotmail.com

 

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – Startsida | Facebook

Toppbild: Mariefreds kyrka sedd från Gripsholms slott. Av TS Eriksson – Eget arbete, CC BY 3.0.