fbpx

Sluta sprid osanningar!

Återigen läser jag en artikel, denna gången i Världen idag, om vad kyrkomötet anses ha beslutat när det gäller HBT-certifieringen. Det är Stefan Swärd som skriver och tolkar beslutet på ett felaktigt sätt.

Världen idag: Präster ersätts av RFSL-informatörer>>

Trots att Stefan Swärd skrev om detta på sin blogg för ett tag sedan och jag kommenterade honom där och hänvisade till mitt blogginlägg så är tydligen inte sanningen intressant!

Jag skrev 8 april Miljoner till HBT?>> där jag förklarade om diskussionen i utskottet och vad kyrkolivsutskottet föreslog och vad kyrkomötet sedan beslutade.

Den insinuanta ton och tolkning som Swärd gör i sin artikel gör mig ledsen. För det är faktiskt inte så beslutet i kyrkomötet ser ut.

Våra normer och värderingar är viktiga frågor att diskutera. Om det hade varit problemfritt så hade vi inte behövt att diskutera dem. Nu har många olika åsikter i dessa frågor och eftersom vi är en kyrka där vi binds samman av vår gemensamma tro på Jesus Kristus och inget annat är det naturligt att vi också kommer att ha olika åsikter.

Låt oss hjälpas åt att mötas med öppna sinnen och varma hjärtan istället för att misstro och smutskasta varandra hela tiden! Låt oss hjälpas åt att göra en kartläggning om ett år vad som har skett ute i stiften – innan vi sprider rykten om vad "kyrkan" gör och tycker!

Ur POSKs vision och program>>

För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK.
(…)
Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner.Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid.

POSK stöder och uppmuntrar därför samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Uppdaterad kl 14.40.

Världens idag skriver om att det göra en förstudie av kyrkokansliet om HBT-cerifieringen.
Världen idag: HBT-cerifieringen kan stoppa läsning av vissa bibelord>>

Just nu arbetar Hannah Kroksson på kyrkokansliet i Uppsala med en förstudie där hon tittar på hur beslutet om hbt-certfieringar ska genomföras i praktiken.

– Förstudien ska vara klar innan sommaren, vi tittar på olika alternativ för att leva upp till beslutet, säger hon.

Ännu har det inte bestämts vilken organisation man ska samarbeta med. – Vi tittar på olika organisationer som arbetar med hbt-certifieringar och diplomeringar.

Tro och politik = sant?

Tidningen Dagen skriver om boken Tro och politik. Går det ihop? av Prästen Carl Henric Svanell och etikforskaren Andreas Linderyd.

Jag har inte läst boken men blir väldigt nyfiken när jag läser artikeln. Dagen: Går tro och politik ihop?>>

Boken är en sammanställning av åtta olika skribent där bland annat Anjte Jackelén är en av de som skrivit. Boken ger enligt författarna inte svar på frågan egentligen. Men lyfter olika aspekter av frågeställningen.

Det tycker jag givetvis är superintressant. Jag ser fram emot att läsa boken. Artikeln avslutas:

– Som församling gäller det att lägga örat mot marken och lyssna in vilka frågor som är aktu­ella i samhället. I vår bok diskuteras aktuella frågor, alltifrån argument för att hitta bra relationer till skolorna till att kunna förklara varför religion och politik faktiskt hör ihop. Alltför ofta förfäktas idén att reli­gion och politik inte kan, säger­ Carl Henric Svanell.

I två dagar har jag varit med på Svenska kyrkans KOM-dagar. Informatörer och kommunikatörer som har pratat kommunikation i Svenska kyrkan. I går skrev jag om hur jag saknade prästerna – de som är en viktig del av kyrkans kommunikation utåt.

Vi kommer nog aldrig att bli överens om ett enda gemensamt budskap. Hur det ska sägas och till vem det ska sägas. Men vi har grundidén klar för oss. Budskapet om Jesus Kristus – det som vi vill berätta om. Frälsningen. Och vad frälsningen gör med oss, viljan att vara nära Jesus, vad det gör med oss. Vilket ansvar det får oss att ta.

Därför är boken "Tro och politik. Går det ihop?" intressant!

Ur POSKs vision och program:
POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och
kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.

Vem ska kommunicera vad?

Just nu befinner jag mig på Svenska kyrkans KOM-dagar i Upplands Väsby. Det är 350 kommunikatörer från olika delar av Svenska kyrkan som samlats för nätverkande, föreläsningar och seminarier.

Vad jag dock saknar här på dessa dagar är fler präster och kyrkoherdar. För vi pratar om hur viktigt det är att vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Om kyrkans budskap. Och det är väl ändå det som prästerna håller på med?

Prästerna och kommunikatörerna måste jobba tillsammans för att vi ska kunna sprida budskapet! För att kunna stärka varje medlem i vår kyrka att vara bärare av budskapet.

Jag är i alla fall glad att jag är här. Det är viktigt att få träffa vänner och nätverka.

Ur POSKs vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Svenska kyrkans KOM-dagar>>

Jacob Sunnliden: Hur rund är den runda kyrkan?>>

Ewa Almqvist: Varför kommunikation?>>

Svenska kyrkan eller bara församling

Hur tycker du – ska en församling kunna göra reklam för grannförsamlingens gudstjänst på sin facebooksida – även om den råkar krocka med den egna högmässan? Eller?

Personligen tycker jag det. Jag tycker att det är viktigt att visa på mångfalden för dem som läser facebooksidan – särskilt om det händer något extra ovanligt i grannförsamlingen.

Men så är det inte säkert att alla tycker. En del tycker att man bara ska berätta om det som händer i den egna församlingen. Att bara det som sker hos oss är viktigt.

Jag tycker det är så himla viktigt att få visa på att vi i Svenska kyrkan gör så mycket bra, viktigt och intressant. Både det som sker hos den egna församlingen men också hos grannförsamlingen. Genom att dela och länka, dela med sig och generöst berätta så sprider vi budskapet till fler och mer.

Så låt oss inte bli inskränkta och bara tänka mig och mitt – denna församlingen och inget annat. Utan låt oss frikostigt dela med oss av information om sådant som händer utanför våra egna församlingsgränser – även om det krockar med vår egen högmässotid!

Ur POSKs vision och program:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så
stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

FOTO: IKON

Detta vill vi med Svenska kyrkan

Hela dagen i dag har styrelsen för riksPOSK haft möte i Göteborg. Det har varit en dag full med spännande diskussioner och informationer. Hit och dit har samtalet böljat.

Handlingarna inför årsmötet den 30 maj i Karlstad har förberetts. Två motioner har kommit in till mötet. Handlingarna kommer att läggas upp så fort som möjligt på vår webbsida. Du har väl anmält dig till årsmötet?

Årsmötet äger rum fredagen den 30 maj kl 12-14 i Karlstad.

Nu sitter de delar av styrelsen som inte åkt hem och låter samtalet flöda vidare.

Göteborg!

I dag har jag hållit på att förbereda för helgens styrelsemöte som riksPOSK ska ha i Göteborg, på huvudkontoret.

Ett Göteborg som tar emot med varmt ljummet vårväder, blommande körsbärsträd och fågelkvitter.

Det ska bli roligt att träffa styrelsen igen. Få rapporter, få prata, diskutera, lägga upp planer, strategier och tillsammans få jobba för vår vision:

POSK  – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Jag vill också dela med mig av den film som Stadsmissionen i Göteborg har spelat in. Här pratas om Göteborg, men det kan vara vilken stad som helst.

 

Bibel 2.0

Verbum meddelar att de nu ger ut Bibel 2.0. En uppdaterad version av bibeln.
Verbum: Konfirmandbibeln 2.0 – en uppdaterad bästsäljare>>

Nu är det inte själva bibeltexten som är uppdaterad – utan detta rör sig om den konfirmandbibel som kallas "gummibibeln" och som utkom i sin första upplaga för ett par år sedan.

Det som är uppdaterat är den så kallade "loggboken" med texter som ska hjälpa ungdomarna att hitta in i bibelns texter och referenser till filmer och musik.

Författare till dessa texter är Fredrik Beverhjelm, präst, och Richard Bonnevier, församlingsstrateg i Lunds domkyrkoförsamling.

Fredrik och Rickard fick priset som Årets förnyare 2011 i samband med Gotlands kyrkvecka.

Nu är det hög tid att föreslå vem/vilka som ska få priset 2014.

Senast den 15 maj 2014 ska förslagen vara inne, tillsammans med en
kortfattad motivering. Priset utdelas under Gotlands kyrkvecka
20-24 augusti 2014 i Visby domkyrka.

Maila din nomineringar aretsfornyare@kyrkanstidning.se
eller skicka ett brev till Årets förnyare, att: Gudrun Råssjö,
Kyrkans Tidning, Box 22 543, 104 22 Stockholm.

Ska kyrkan ägna sig åt kultur

Från Svenska kyrkans webbsida>>

Varför ägnar sig Svenska kyrkan åt kultur? För att delta i samtalet om trons djupaste frågor, är ett svar. Varför lägger Svenska kyrkan sådan vikt vid det kyrkliga kulturarvet? För att det kyrkliga kulturarvet står för omistliga värden, väcker existentiella frågor och handlar om något i högsta grad levande.

Idag delar Svenska kyrkan ut filmpriser och kulturstipendier, arrangerar konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal. Intresset och engagemanget växer ständigt, både inom kyrkan och i kulturlivet.

Konsten, religionen och de eviga frågorna
Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare
alltid brottats med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska,
trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra.

Kulturarvet är betydelsefullt
I Sverige finns ungefär 3400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet – kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning – är betydelsefull. Det är ett arv som handlar om identitet på många plan såväl religiöst och historiskt som kulturellt. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där.

I kyrkan gestaltas ofta moderna konstnärliga uttryck genom exempelvis dans, installationer, musik och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv.

Kyrkans omfattande musikliv
För Svenska kyrkan är det även viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Musiken är ett exempel på det. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Ur POSKs vision och program:
Musiken i kyrkan är ett redskap för att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd. Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv och tillför en dimension som förstärker och förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet. POSK vill med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
(…)
Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.
(…)
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Svenska kyrkan om kultur och kulturarv>>

Foto: IKON

Biskop Jan-Olof i Jerusalem

Om du missade biskop Jan-Olofs program från Jerusalem om påskdramat så har du möjlighet att se avsnitten igen på SVT play.

http://www.svtplay.se/video/1980525/avsnitt-1

http://www.svtplay.se/video/1981599/paskens-berattelser-fran-jerusalem-avsnitt-2

http://www.svtplay.se/video/1981600/paskens-berattelser-fran-jerusalem-avsnitt-3

http://www.svtplay.se/video/1981602/paskens-berattelser-fran-jerusalem-avsnitt-4

http://www.svtplay.se/video/1982294/paskens-berattelser-fran-jerusalem-avsnitt-5

Motionera mera?

På fredag den 25 april ska styrelsen för riksPOSK ha era motioner som ska behandlas på årets årsmöte i Karlstad. Har du eller din grupp skickat in någon motion? Annars är det hög tid!

Årets årsmöte äger rum fredagen den 30 maj i samband med Världens fest i Karlstad. Årsmötet kommer att starta kl 12.00 och håller på som längst till 14.00 och vi är i Norrstrandskyrkan i Karlstad, Kristinas väg 7.

Alla POSKare är givetvis välkomna att delta vid årsmötet. Stiftsorganisationerna utser sina ombud som har rösträtt. (dessa ska meddelas i förväg).

Om du anmäler dig till årsmötet får du också en lunchpåse på plats. Årsmöte 2014

Har du några frågor så hör av dig till info@posk.se