POSK i Kiruna pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Kiruna pastorat, som har bildats av den tidigare nomineringsgruppen Församlingarnas väl, ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår från sitt engagemang för kyrkan.

I vår grupp råder ingen konformitet eller krav på konsensus, utan vår personliga tro styr vårt engagemang.

Det som förenar oss är tron på evangeliet och en kyrka för alla.

Kyrkans viktigaste uppgift är att göra Jesus känd, trodd och älskad.

Grunden för kyrkans tro och lära är bibeln.

_

Vi som är engagerade i POSK vill lyfta fram dessa punkter:

  • Levande församlingar är grunden för en livskraftig kyrka, där frivilliga initiativ och volontärarbete uppmuntras.
  • Församlingens verksamhet har gudstjänsten i centrum.
  • Evangeliet är tro och handling. Vi vill att det diakonala arbetet ska få blomma ut.   
  • Olika traditioner ska ges plats i församlingarna där ett utbyte med inomkyrkliga rörelser har en naturlig plats.
  • Vi vill att barn och ungdomar är ett prioriterat område där verksamheten syftar till att ge de unga glädje i ett kristet liv.
  • Det  ska vara lättillgängligt att få en bibel på sitt eget språk.

_

Kiruna pastorat består av tre församlingar:
Jukkasjärvi församling • Vittangi församling • Karesuando församling

 

Detta är POSK i Kiruna pastorat

Nomineringsgruppen Församlingarnas väl i Kiruna pastorat är från och med 2021 ansluten till POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Församlingarnas väl bildades 2013 när den tidigare Kiruna kyrkliga samfällighet år 2013 ombildades till Kiruna pastorat.

Församlingarnas väl är idag den näst största gruppen i kyrkofullmäktige, med nästan 30% av rösterna i kyrkovalet 2017. Vi har 9 av de 29 mandaten i pastoratets kyrkofullmäktige, och 4 av 12 förtroendevalda i pastoratets kyrkoråd.

Bara ca 5% av Svenska kyrkans medlemmar är medlemmar i ett politiskt parti. Att basera de kyrkliga valen på dessa sekulära partier skulle ge ett mycket snävt urval av förtroendevalda. POSK vill vara ett samlande alternativ för de övriga 95% medlemmar i Svenska kyrkan, och för dem som vill ställa upp som förtroendevalda enbart utifrån sitt kyrkliga engagemang.

_

Kom med!

Som POSK i Kiruna pastorat satsar vi nu framåt för att stärka vår representation i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Förberedelserna pågår för fullt. Tycker du som vi att kyrkliga beslut ska tas med kyrkans bästa för ögonen och utan partipolitiska sidoblickar? Kom med i vårt arbete du också!

Kontakt:

kiruna@posk.se

 

_

Styrelse:

Ordförande:  Gertrud Monlund

Styrelsemedlemmar:

Suppleanter:

Kassör: Göran Söderström