Församlingarnas väl
blir POSK i Kiruna pastorat!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Kiruna pastorat, som har bildats av den tidigare nomineringsgruppen Församlingarnas väl, ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kiruna pastorat består av tre församlingar:
Jukkasjärvi församling • Vittangi församling • Karesuando församling

 

Detta är POSK i Kiruna pastorat

Nomineringsgruppen Församlingarnas väl i Kiruna pastorat är från och med 2021 ansluten till POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Församlingarnas väl bildades 2013 när den tidigare Kiruna kyrkliga samfällighet år 2013 ombildades till Kiruna pastorat.

Församlingarnas väl är idag den näst största gruppen i kyrkofullmäktige, med nästan 30% av rösterna i kyrkovalet 2017. Vi har 9 av de 29 mandaten i pastoratets kyrkofullmäktige, och 4 av 12 förtroendevalda i pastoratets kyrkoråd.

Bara ca 5% av Svenska kyrkans medlemmar är medlemmar i ett politiskt parti. Att basera de kyrkliga valen på dessa sekulära partier skulle ge ett mycket snävt urval av förtroendevalda. POSK vill vara ett samlande alternativ för de övriga 95% medlemmar i Svenska kyrkan, och för dem som vill ställa upp som förtroendevalda enbart utifrån sitt kyrkliga engagemang,

Kom med!

Som POSK i Kiruna pastorat satsar vi nu framåt för att stärka vår representation i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Förberedelserna pågår för fullt. Tycker du som vi att kyrkliga beslut ska tas med kyrkans bästa för ögonen och utan partipolitiska sidoblickar? Kom med i vårt arbete du också!

Kontakt:

Sofi Tjäder
kiruna@posk.se

 

Toppbild: Kiruna från Kirunavaara. Av RefDr – Eget arbete, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35435191