POSK i Lidköpings församling

POSK i Lidköpings församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan.

Svenska Kyrkan i Lidköping ska vara en del av samhället med stor tillgänglighet för alla. POSK i Lidköping är ansluten till POSK nationellt och på stiftsnivå. POSK är den största nomineringsgruppen i Lidköpings församling.

Aktuellt

Nästa sammankomst är lördag 4 maj kl. 14.00 i Nicolaigården.

 

Handlingsprogram för POSK Lidköpings församling, 2022-2025.

Vision

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus

POSK Lidköpings församling vill…

  • att Nicolaikyrkan och Nicolaigården hålls öppna dagligen och ska vara centrala mötesplatser med riklig verksamhet för alla åldrar.
  • ha varierande gudstjänster med olika teman där bara fantasin sätter gränser.
  • att Mariagården blir en samlingsplats i stadsdelen
  • att församlingens viktiga diakonala arbete stöttas.
  • att fortsätta den lyckade satsningen på barnkörer, föräldrar/barnverksamhet, miniorer, seniorer och konfirmander.
  • att främja kör- och musikverksamheten.
  • att St. Sigfridskyrkans dagträffar med hantverk samt bibelstudier ledda av präst fortsätter.
  • att uppmuntra klimat- och miljötänk.
  • att utveckla gemensamhetsodlingen Bigården.
  • att verka för en rättvis värld, mänskliga rättigheter, för fred- och icke våld via ACT Svenska kyrkan