POSK i Lidköpings församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Lidköpings församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

 

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus

 

POSK i Lidköping vill:

* Vara en naturlig mötesplats för alla åldrar att växa i tro

* Förmedla tillit, hopp och tro

* Respektera varje människa som en gåva i församlingen

* Få ungdom och småbarnsfamiljer att känna sig hemma i församlingen

*Uppmuntra till dop och konfirmation som en naturlig del av livet

* Främja besökarnas deltagande i levande gudstjänst

* Stärka det diakonala arbetet och vara en röst för de svaga

* Brygga broar mellan människor med olika ursprung och trosuppfattning

* Engagera ideella för meningsfulla uppgifter

* Fortsätta satsningen på sång och musik

* Använda tillgängliga resurser på ett ansvarsfullt sätt

* Betona vikten av internationellt arbete och verka för fred och rättvisa

 

För mer info kontakta gärna Barbro Johansson Brax e-post: bjohanssonbrax@gmail.com