POSK i Emmaboda pastorat

Den 19 september är det kyrkoval. Rösta på POSK!

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

  • erbjuda närvaro, gemenskap och växt
  • förmedla befrielse, hopp och livsmod
  • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
  • ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
  • vara en brobyggare mellan kyrkor
  • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. Vi är näst största grupp i kyrkomötet, och den största obundna gruppen.
I Emmaboda är vi för tillfället den tredje största gruppen i Kyrkofullmäktige.

Kontakt

Pastoratet består av fyra församlingar: Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda.
Vid frågor om POSK i Emmaboda pastorat så svarar gärna Mona Jönsson på dessa,
E-post: mona.m.jonsson@gmail.com
Telefon: 0471-10195