POSK i Hudiksvallsbygdens församling

Vi är aktiva församlingsmedlemmar med en stark vilja att ta ansvar som förtroendevalda och utveckla kyrkans verksamhet, utan att vara knutna till ett allmänpolitiskt parti.

  • Vi vill lyfta församlingens diakonala arbete – att möta och stödja människor i utsatta livssituationer 
  • Vi vill öka aktiviteterna för barn, ungdomar och unga vuxna, i samverkan med andra organisationer
  • Vi vill utveckla det ideella arbetet i församlingen
  • Vi vill verka för andlighet och etik genom t ex föreläsningar, diskussionsgrupper och studiecirklar
  • Vi vill främja församlingens arbete i integreringen av olika grupper i samhället
  • Vi vill värna musikens roll i kyrkan,  med hög kvalitet och varierat utbud
  • Vi vill att kyrkan tar ansvar i miljöfrågor

 

Kontakt:

Ragnar Sidenvall
070-358 85 52
rsidenvall@gmail.com

https://www.facebook.com/poskihudik