POSK i Hudiksvallsbygdens församling

Vi är aktiva församlingsmedlemmar med en stark vilja att ta ansvar som förtroendevalda och utveckla kyrkans verksamhet, utan att vara knutna till ett allmänpolitiskt parti.

  1. Gudstjänst och undervisning – vi vill erbjuda olika gudstjänstformer och även sänka trösklarna till exempel genom förklarade gudstjänster och temagudstjänster där alla känner sig välkomna.
  2. Diakoni – att möta & stödja människor i behov – vi vill att diakonin utvecklas kring nya utmaningar. 
  3. Mission – vi vill vara en kristen röst i dagens samhälle och samarbeta med föreningar och andra aktörer.
  4. Vi vill vara en del av den världsvida kyrkan genom internationellt arbete och vi vill stärka den kristna gemenskapen mellan olika kyrkor och samfund.
  5. Barn och ungdomar är vår framtid. Vi vill bland annat fortsätta att satsa på dop, konfirmandverksamhet och att engagera föräldrar. 
  6. Sång och musik är viktigt i all kyrklig verksamhet och engagerar många. Vi vill utveckla församlingens rika kör- och musikliv. 
  7. Vi vill att ideella medarbetare engageras, uppmuntras och ges ansvar i församlingens verksamhet.
  8. Vi vill att hållbarhet skall genomsyra all kyrkans verksamhet – både miljömässig och social.
  9. Vi vill verka för och uppmuntra till ökad mångfald och jämställdhet.
  10. Vi tar ansvar för en ekonomi i balans – för en långsiktigt levande församling.

 

Kontakt:

Ragnar Sidenvall
070-358 85 52
rsidenvall@gmail.com

https://www.facebook.com/poskihudik