POSK i Siljansnäs, Djura och Leksands församlingar

Alla ska känna sig sedda och välkomnade i
församlingarnas verksamheter och gemenskap –
en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst
och i liv och talar tydligt om Jesus Kristus.

Martin Storteig Lund Djura
Eva Jonasson Siljansnäs
Pierre Karlsen Leksand
Olle Hansson Siljansnäs
Lars Rönnegård Djura
Marianne Kronberg Leksand
Lennart Axelsson Siljansnäs
Björn Tengnér Leksand
Bruno Hopstadius Leksand
Karolina Matsson Siljansnäs
Rose-Marie Hopstadius Leksand
Åke Alm Siljansnäs
Siv Enqvist Siljansnäs
Lennart Olsson Siljansnäs

Styrelse för POSK i Leksand Djura Siljansnäs pastorat