POSK i Malmö

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Malmö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Månadsmöten våren 2019

Vi träffas för utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och gå igenom vad som är på gång.
Träffarna sker i Kyrkans Hus kl. 18.00

Måndag 4 februari 

Årsmöte 25 februari kl. 18.00 i Kyrkans hus 

Torsdag 21 mars 

Onsdag 10 april 

Torsdag 2 maj (inför Kyrkofullmäktige) 

Tisdag 11 juni

 

Gilla vår Facebooksida och få löpande information
www.facebook.com/poskmalmo

 

Valda ledamöter Malmö Pastorat 2018-2021

Kyrkofullmäktige (KF)

Linda Isberg                             ord

Ingrid Petersson                      ord

Rebecka Hedén Judt              ord

Mikael Ynghed                        ord

Eva Wulff                                 ord

Karin Rosenquist-Andersson ord

Christoffer Rääf                       ord

Eva Lindén                               ord

Lars Ahlborn                            ord

Carina Remgren                      ord

Camilla Andersson                  ord , v ordf

Kjell-Åke Svensson                 ers

Susann Sennevall                    ers

Johan Christensson                ers

Krister Persson                        ers

Ann-Marie Freij                       ers

Mariana Frick                          ers

KF Valberedning

Ingrid Petersson                      ord

Karin Rosenquist Andersson  ord

Eva Wulff                                  ers

Valnämnden

Eva Wulff                                  ord, Ordf

Carina Remgren                      ord

Ann-Marie Freij                      ers

Revisor

Margareta Palmquist

 

Kyrkorådet

Ingrid Petersson                        ord, v ordf

Linda Isberg                               ord

Karin Rosenquist Andersson  ord

Lars Ahlborn                              ers

Rebecka Judt Hedén                ers

Församlingsråd St Petri församling

St Petri kyrka

Magnus Wittgren                     ord

St Andreas kyrka

Marie-Louise Palmquist         ord

Eva Lindén                                ord

Christoffer Rääf                        ers

Församlingsråd Limhamns församling

Ordförande Christel Rosenberg

Limhamns kyrka

Christel Rosenberg                 ord ordf verksamhetsråd)

Johan Christensson                ord

Maud Lundh                            ers

Bunkeflo kyrka

Jan Hasselgren                       ord

Tygelsjö & V Klagstorp kyrka

Anton Jarnvi                            ord ordf verksamhetsråd

Församlingsråd Fosie församling

Fosie kyrka

Ann-Marie Freij                        ord

Ann-Margret Svensson           ord

Christina Adelhammar            ers

Heliga Trefaldighets kyrka

Kjell-Åke Svensson                 ord ordf verksamhetsråd)

Britt Lundberg                         ord

Västra Skrävlinge kyrka

Mariana Frick                          ord

Oxie kyrka

Församlingsråd Hyllie församling

Hyllie kyrka

St Mikael kyrka

Församlingsråd Husie församling

Ordförande Ann-Marie Persson

Husie kyrka

Ann-Marie Persson                 ord , ordf verksamhetsråd

Rolf Hultberg                           ord

Iris Lundgren                           ers

Evert Olsson                            ers

Kirsebergs kyrka

Församlingsråd Johannes församling

St Johannes kyrka

Carina Remgren                      ord

John Christiansson                ord

Jenny Jönsson                        ers

St Matteus kyrka

Susanne Sennevall                 ord

Marianne Jeppsson               ord

Ivar Heden Judt                     ord, ordf verksamhetsråd)

Eva Kjelldén                            ers

St Pauli kyrka

Styrelsen Skånes Stadsmission

Mikael Ynghed                        ord

Stiftelsen Sjömanskyrkan

Ingrid Petersson                      ord

Erik Fredemyr                         ers

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Camilla Andersson                  ord

Kjell-Åke Svensson                 ers

 

Vårt lokala program 

 

Programfolder för nedladdning (PDF) .

 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan styrelse i Malmö
Ordförande: Ingrid Petersson
V ordförande: Eva Wulff
Sekreterare: Krister Persson
Ledamöter: Ann-Marie Freij, Lars Ahlborn, Linda Isberg
Ersättare: Carina Remgren, Mikael Ynghed, Karin Rosenquist Andersson och Rebecka Hedén Judt

 

Toppbild, Foto: David Castor, Wikimedia commons.