POSK i Malmö

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Malmö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kyrkoval 170917

Val till kyrkofullmäktige Malmö Pastorat

1  Ingrid Petersson, Kommunikatör, 54 år
2  Linda Isberg, Präst, 40 år
3  Rebecka Hedén Judt, Religionsvetare, 37 år
4  Mikael Ynghed, Församlingspedagog, 40 år
5  Eva Wulff, Stiftskonsulent, 61 år
6  Karin Rosenquist Andersson, Sjuksköterska, 61 år
7  Christoffer Rääf, Universitetslektor, 49 år
8  Eva Lindén, Sjuksköterska, 63 år
9  Lars Ahlborn, Chefstjänsteman, 76 år
10 Carina Remgren, Socialpedagog, 57 år
11 Camilla Andersson, Ekonomiassistent, 49 år
12 Kjell Åke Svensson, Ingenjör, 71 år
13 Susann Sennevall, Arbetsterapeut, 62 år
14 Johan Christensson, Studerande 28 år
15 Krister Persson, Nätverkstekniker, 48 år
16 Ann-Marie Freij, Ekonom, 75 år
17 Mariana Frick, Ekonom, 57 år
18 Ann-Margret Ferragamo Svensson, Domstolssekreterare, 65 år
19 Christel Rosenberg, Socionom, 58 år
20 Clara Kristiansen, Rörelseinnovatör, 22 år
21 Rolf Hultberg, Kriminalvårdstjänsteman, 73 år
22 Anton Jarnvi, Elektriker 20 år
23 Marianne Jeppsson, Undersköterska, 74 år
24 Magnus Wittgren, Larmoperatör, 43 år
25 Jenny Jönsson, Översättare, 42 år
26 John Christiansson, Socialpedagog, 43 år
27 Iris Lundgren, Socialpedagog, 74 år
28 Eva Kjelldén, Lärare 71 år
29 Erik Fredemyr, 74 år
30 Ann-Marie Persson, Postkassör, 66 år
31 Evert Olsson, Lantbrukare, 72 år
32 Britt Lundberg, Planeringssekreterare, 79 år
33 Leif Niklasson, Chaufför, 82 år
34 Marie Wojidkow, Avdelningschef, 59 år

 

Gilla vår Facebooksida och få löpande information
https://www.facebook.com/poskmalmo

 

Vårt lokala program 2017

 

Programfolder för nedladdning (PDF) .

 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan styrelse i Malmö
Ordförande: Ingrid Petersson
V ordförande: Eva Wulff
Sekreterare: Krister Persson
Ledamöter: Ann-Marie Freij, Lars Ahlborn, Linda Isberg
Ersättare: Carina Remgren, Mikael Ynghed, Karin Rosenquist Andersson och Rebecka Hedén Judt

 

Toppbild, Foto: David Castor, Wikimedia commons.