Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) – Sollentuna

BREAKING NEWS 20 SEPT 2021
Vi vill rikta ett jättestort tack till alla medlemmar i Svenska kyrkan i Sollentuna för era röster och ert förtroende i kyrkovalet 6-19 sept 👏🙏
Preliminärt erhåller POSK 45,54% med 17 mandat av 35 i den kommande tillsättningen av kyrkofullmäktige 2022-2025. Resultatet av kryssröster kommer dröja några veckor. Vi kommer fortsätta göra vårt bästa för Sollentuna församling utan partipolitik ❤️
- - -
POSK vill bryta partipolitiseringen i Svenska kyrkan, satsa på barn och unga, så att fler vill döpas och konfirmeras. Unga ska kunna ta plats och bestämma hur kyrkan ska utvecklas framåt. POSK vill gå vidare och effektivisera den centrala administrationen och forma en organisation som främjar församlingens grundläggande uppgifter framåt och frigöra resurser till de lokala kyrkorna med ett ökat inslag av ideellt engagemang. Vi vill lyfta fram församlingens stora kör- och musikliv i de olika kyrkorna nära församlingsmedlemmarna. Kyrkan skall inge hopp och ge ett tydligt bidrag i klimatfrågan för att vara en del i att vända krisen för människor och miljö. POSK vill värna alla människors lika och unika värde och arbeta för en kyrka som välkomnar alla oavsett kön, ålder, hudfärg, politisk övertygelse eller sexuell läggning. Vi bejakar att samkönade par har samma rätt och möjlighet att gifta sig i kyrkan som heterosexuella par. Allt detta utan partipolitik och istället ha kyrkans bästa för ögonen. Tillsammans kan vi göra Sollentuna församling ännu bättre!

POSK – DET STÖRSTA FRIA ALTERNATIVET – 48% I FÖRRA KYRKOVALET 2017 – RÖSTA PÅ OSS!

 

VÅRA TRE VIKTIGASTE FRÅGOR INFÖR  2022-2025 SOM POSK VILL SATSA PÅ!
1 – POSK vill bryta den politiserande styrningen av Svenska kyrkan som är kostsam och lika lite relevant som att till exempel Sollentuna fotbollsklubb skulle styras av politiska partier.
2 – POSK vill effektivisera den centrala administrationen och forma en organisation som främjar församlingens grundläggande uppgifter framåt och frigör resurser till de lokala distrikten med ett ökat inslag av ideellt engagemang.
3 – POSK fortsätter satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet som en grund för fortsatt församlingsliv och vuxenliv.

För dig som vill läsa mer kring kyrkovalet och varför det är viktigt att rösta – läs POSKs valtidning online
* Utan musiken tystnar kyrkan – Karin Runow
* Kyrkan måste försvara människovärdet – Tomas Lindroos
* Dags för ett nytt valsystem – Celina Falk
* Världens bästa budskap – Johannes Imberg
Hjälp oss att fortsätta ta ansvar för ekonomi, samarbete och framtiden. POSK verkar för en kyrka utan partipolitik där alla är välkomna att delta och engagera sig ❤️

VILKA ÄR VI EGENTLIGEN?
POSK består av medlemmar som utifrån ett gemen­samt program arbetar för Svenska kyrkans bästa. POSK låter kyrkans tro och liv stå i centrum. Vi som kandiderar kan och lever med kyrkans verksamhet. Många är engagerade som volontärer, körsångare, kyrkvärdar, lägerledare, deltar i besöksgrupper och genom det avlastar församlingens personal. I POSK finns perso­ner i alla åldrar med olika kompetenser – ekonomer, teologer, läkare, ingenjörer, lärare, företagare och projektledare, studenter, etc. Flera har lång erfaren­het av kommunal och kyrklig förvaltning. Alla är be­redda att arbeta för att göra Din kyrka ännu bättre.I kyrkovalet 2017, som hade rekordhögt valdeltagande, fick POSK 48 procent av Sollentunabornas röster och i det nationella kyrkomötet är POSK näst största nomineringsgruppen. Med ordförandeposten i både kyrkorådet och kyrkofullmäktige har vi nu tagit ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och drift och fått till ett fungerande samarbete mellan alla nomineringsgrupper med fokus på sakfrågor och församlingens bästa. Vi får in unga människor i styret av församlingen så att deras röster hörs och hjälper till att utveckla kyrkan för framtiden.

Är du också trött på den partipolitiseringen av kyrkan, rösta då på POSK i kyrkovalet den 6 – 19 sept. Du kan förtidsrösta från den 6 sept. Och glöm inte att rösta på POSK även i valen till stifts­fullmäktige och kyrkomötet. Det är bara i kyr­komötet POSK kan se till att ändra valsystemet så att det blir ointressant för partier att försöka nyttja Svenska kyrkan som en allmänpolitisk arena.

Längst ned på denna sida hittar du våra kandidater för kyrkofullmäktige i Sollentuna samt vilka profiler från Sollentuna som kandiderar till Stockholm stift och Kyrkomötet.

VAD VILL VI MER?

Vad vill POSK utveckla i Sollentuna församling och varför?
Vi vill att Sollentuna församling skall fortsätta vara en meningsfull samlingsplats där människor oavsett ålder och i livets alla skeden finner gemenskap och fördjupad andlighet med plats för både tro och tvivel, en öppen kyrka som ser och möter människors behov. POSK samlar en mångfald av människor, med olika yrken och kompetenser, som har det gemensamt att vi vill kyrkans bästa. Som största nomineringsgrupp vill vi framgångsrikt fortsätta verka för att kyrkan ska vara relevant i människors liv och vara en fri och betydelsefull samhällsaktör utan hänsyn till partipolitiska agendor.

Vad har POSK i Sollentuna lyckats med under nuvarande mandatperiod?
POSK har prioriterat och sett till att unga beslutsfattare kommit in i kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Som största nomineringsgrupp med ordförandeposten i både kyrkorådet och kyrkofullmäktige har vi tagit ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och drift. Vi har fått till ett fungerande samarbete mellan alla nomineringsgrupper med fokus på sakfrågor och församlingens bästa. Posk har aktivt engagerat sig i församlingens hållbarhetsarbete och att församlingen agerar ansvarsfullt som arbetsgivare där medarbetare inom både församlings- och begravningsverksamhet upplever mening och utveckling i sitt arbete.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Svenska kyrkan är relevant om det är en modern folkkyrka som är öppen för alla och engagerar sig i andliga, sociala och miljömässiga frågor. Vi tror att det är väsentligt att de som styr och leder församlingen själva är delaktiga i församlingslivet och bjuder in till samarbete. Vi ser det ideella engagemanget som den viktigaste nyckeln till en växande kyrka som kan möta behoven i livets alla skeden och bli en självklar del i människors liv.

Vilken är POSKs hjärtefråga?
POSK vill frigöra mer resurser till församlingens grundläggande uppgifter och verksamheter i och kring våra lokala kyrkor. Med minskade ekonomiska resurser vill vi effektivisera den centrala administrationen och utveckla möjligheten till ökat ideellt engagemang. Vi vill värna alla människors lika och unika värde och arbeta för en kyrka som välkomnar alla oavsett kön, ålder, hudfärg, politisk övertygelse eller sexuell läggning. POSK bejakar att samkönade par har samma rätt och möjlighet att gifta sig i kyrkan som heterosexuella par. Vi stödjer också till fullo den nationella POSK-linjen att avskaffa de partipolitiska strukturerna i Svenska kyrkan och införa ett billigare och effektivare valsystem.

Hur vill POSK hjälpa människor att leva ”Var-Dag-Med-Gud”? (dvs. Församlingens slogan)
Var dag med Gud är församlingens slogan. Vi fortsätter satsa på barn och unga, så att fler vill döpas, konfirmeras och delta i församlingens barn- och ungdomsverksamhet. POSK vill se fler samlingsplatser för familjer och äldre. Det ska erbjudas former för ökat ideellt engagemang och volontärer att aktivt delta i församlingsarbetet. Församlingens körer och musikliv ska ges möjlighet att sprida och förnya kyrkans musikskatt. Det skall finnas kurser, gemensamma aktiviteter och vägar till fördjupad andlighet där människor oavsett ålder kan uttrycka både tro och tvivel. Vi vill långsiktigt bygga diakonala nätverk mellan människor som hjälper och stöttar varandra. Kyrkan skall ge ett tydligt bidrag i klimatfrågan. När vi på ett hållbart sätt förvaltar våra fastigheter och kyrkogårdar är vi en del i att vända krisen för människor och miljö.

Kom med i POSK! Kontakta oss på sollentuna@posk.se
Gilla vår facebooksioda och följ med vad som händer: www.facebook.com/posksollentuna
Kyrkorådets ordförande, Posk Sollentuna:  Kristofer Runow   kristofer@runowmedia.se 070-855 24 02
Nr 1 på Posklistan i Sollentuna:                         Eva-Maria Munck em.munck@gmail.com       070-477 73 30
Ordf för föreningen Posk Sollentuna:             Anders Lundberg  anders@ajlundberg.se        070-656 67 51

Våra kandidater till Sollentuna kyrkofullmäktige:
1. Eva-Maria Munck 36, Musiklärare
2. Kristofer Runow 57, Medieproducent
3. Pär Åkerström 60, Utredare
4. Daniel Grahn 50, Affärsområdeschef
5. Anna Welander 40, Läkare
6. Lars Larsson 77, Systemkonstruktör
7. Sofia Grahn 46, Lärare
8. Per Åke Jonsved 72, Trädgårdstekniker
9. Helena Tevérus 55, Lärare
10. Staffan Stadell 74, Präst
11. Anders Lundberg 57, Civilingenjör
12. Mari Ternbo 59, Kanslichef
13. Ragnar Ståhle 76, Adjunkt
14. Maria Öhman 50, Arbetsmarknadscoach
15. Anders Hälltorp 73, Ingenjör
16. Sue Davén 73, Sjuksköterska
17. Daniel Chilla 47, Filmarbetare
18. Mikael Fägerhall 64, Banktjänsteman
19. Magnus Ramstrand 72, fd Kommunalråd
20. Roland Johansson 81, Teolog
21. Albert Johnson 66, Byråchef
22. Elias Eriksson 39, Präst
23. Marie Gustavsson 70, Mentalskötare
24. Linn Maria Wågberg 45, Författare
25. Michael Litzell 71, Konsult
26. Jim Silverberg Solblad 41, Systemadministratör
27. Erik Dalsryd 57, Ingenjör
28. Emilia Broberg 19, Ungdomsledare
29. Maria Mannheimer 56, Präst
30. Rolf Nordemar 78, Läkare
31. Kjell Jonasson 74, Präst
32. Sara Sjögren 53, Ekonom
33. Gita Andersson 70, Präst
34. Hanna Bergman 26, Administratör
35. Tomas Remaeus 42, Församlingspedagog
36. Ivan Erixon 67, Tjänsteman
37. Ingrid Wangel 61, Församlingsvärdinna
38. Jan Better 53, Pol Mag
39. Berit Litzell 63, Begravningsrådgivare
40. Daniel Sjödahl 39, Församlingspedagog
41. Mia Nygren 63, Projektledare
42. Jonas Nygren 61, Läkare
43. Marianne Hultin Hansson 61, Socionom
44. William Grönroos 39, Präst
45. Jakob Stadell 49, Artist

Våra kandidater från Sollentuna till Stockholm stift:
2. Roland Johansson Teolog, Sollentuna
17. Frida Falk Präst, Sollentuna
21. Ragnar Ståhle Adjunkt, Sollentuna
45. Hanna Bergman Administratör, Sollentuna

Våra kandidater från Sollentuna till Kyrkomötet:
5. Eva-Maria Munck Musiklärare, Sollentuna
11. Hanna Bergman Administratör, Sollentuna
14. Roland Johansson Teolog, Sollentuna