POSK i Ryssby-Åby pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Ryssby-Åby pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK – ett gott val

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.
POSK vill att Svenska kyrkan ska styras av sina medlemmar – utan att vara bundna till något politiskt parti.

POSK i Ryssby Åby pastorat vill:

  • att församlingar ska vara en plats där alla känner sig välkomna!
  • att vi tillsammans skapar gudstjänster att längta till!
  • att musiken och körsången ska ha en framskjuten roll i gudstjänsten och att musiklivet i pastoratet både ska bevaras och utvecklas!
  • att barn och ungdomar får bästa möjliga verksamhet!
  • att församlingarna ska stödja och vara närvarande för människor i utsatta livssituationer och särskilt dem som hamnar i kläm i dagens samhälle och diakonin fortsatt ska ha en framträdande roll i verksamheten
  • att kyrkor och kyrkogårdar, kanske vårt viktigaste kulturarv, ska vara välskötta och tillgängliga
  • att församlingarna aktivt motverkar all särbehandling på grund av etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation
  • stödja ett hållbart nyttjande av jordens resurser

POSK kandidater till kyrkofullmäktige i Ryssby – Åby pastorat

1 Robert Knutsson Rockneby
2. Margareta Juhl Läckeby
3. Eivor Lilja Revsudden
4. Jörgen Nilsson Rockneby
5. Bengt Mård Revsudden
6. Kerstin Ljungdahl Läckeby

Kontakt: 

Kerstin Ljungdahl
kerstin.i.ljungdahl@telia.com