POSK i Adolf Fredriks församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Adolf Fredriks församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

Välkommen som medlem!

Kontakt:

Els-Mari Edholm Radhe
emradhe@hotmail.com

Mia Skytén
mia.skyten@gmail.com

Ernst Tanner
ernst@tanner.se

Vårt valprogram inför kyrkovalet 2021

POSK i Adolf Fredriks församling verkar för att:

 • ge människor möjlighet att växa i kristen tro.
 • göra vår kyrka till ett andligt hem som låter människor mötas i gemenskap, bön och arbete.
 • finna nya vägar och vara en andlig kraftkälla för både sökare och troende.
 • vår församling med omtanke och stöd hjälper behövande.
 • kyrkan ska vara en trygghet och en samlande kraft vid svåra kriser.
 • musiken har en central plats i gudstjänstlivet.
 • fortsätta satsningen på den blomstrande barnkörsverksamheten.
 • stötta våra prisbelönta körer och körledare inom ungdoms -och vuxenkörerna.
 • alla i alla åldrar känner sig välkomna.
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden.
 • kyrkan ska vara en öppen plats för tro utan politisk agenda.
 • låta omtanken om miljön genomsyra församlingens verksamhet.
 • kyrkofullmäktige hushållar med församlingens ekonomiska resurser.

Hur kan vi åstadkomma detta?

Genom att:

 • erbjuda ett rikt gudstjänstliv flera dagar i veckan och barnverksamhet som öppen förskola och babygudstjänst.
 • hålla spännande och utvecklande kurser och föreläsningar.
 • fortsatt ha körsång och orgelmusik på alla huvudgudstjänster.
 • fortsätta det viktiga konfirmandarbetet som låter församlingens och andra ungdomar mötas, resa tillsammans och utvecklas.
 • låta församlingsbor och andra bidra och utvecklas genom frivilligarbete som t.ex. som ungdomsledare och kyrkvärdar.
 • välkomna alla till dop, konfirmation och bröllop.
 • erbjuda själavårdande gemenskap.

 

Toppbild: Tornuret i Adolf Fredriks kyrka. Foto: Holger Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0.