POSK i Solna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är av uppfattningen att Svenska kyrkan och dess lokala församlingar skall styras av personer med ett genuint engagemang för kyrkan och sin församling, inte av partipolitisk tillhörighet.

POSK I SOLNA församling arbetar utifrån denna grundvision och för oss är det viktigt att vara en nomineringsgrupp med kandidater som har engagemanget för församlingen, dess tro och liv, som utgångspunkt.

Om du delar vår vision, bli gärna medlem! Och glöm inte lägga din röst på POSK i Solna vid nästkommande kyrkoval! Vi behöver ditt stöd!

Efter kyrkovalet 2021 ökade POSK i Solna från 19,62% (kyrkovalet 2017) till 22,53 %.

Våra representanter i kyrkofullmäktige är:

Eva Gustafsson

Ylva Famme

Linnéa Forssell

Irene Strandgren

Jan Ersson

Ann-Charlotte Leijon

Sofia Springare

Hans Gustafsson

Marie Svensson (ersättare)
Inger Liljeström (ersättare)

Våra representanter i kyrkorådet är:

Eva Gustafsson (Kyrkorådets ordförande)

Maria-Helena Karlqvist (fr o m 2023-01-12)

Irene Strandberg

Linnéa Forssell

Marie Svensson (ersättare)

Kontaktuppgifter finns under rubriken ’Kontakta oss’

.
Foto: PGphoto, Patrik Gineman