POSK i Solna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Solna församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Efter kyrkovalet 2017 ökade POSK Solna med 3,67 procentenheter från 15,95 (kyrkovalet 2013) till 19,62 och fick ytterligare ett mandat i kyrkofullmäktige, vilket innebär att POSK Solna har 7 mandat under mandatperioden 2018-2021.

Våra representanter i kyrkofullmäktige är:
Eva Gustafsson
Elisabet Berggård (Kyrkofullmäktiges ordförande)
Jan Ersson
Linda Cigéhn
Ann-Mari Persson Lundholm
Sylvia Lindvall
Marie Svensson
Linnéa Forssell (ersättare)
Irene Strandgren (ersättare)
Ylva Famme (ersättare)
Inger Liljeström (ersättare)

Våra representanter i kyrkorådet är:
Eva Gustafsson (Kyrkorådets ordförande)
Linda Cigéhn
Jan Ersson
Marie Svensson
Elisabet Berggård

 

Kontaktperson och ordförande i föreningen: Elisabeth Berggård

Kontakt: solna@posk.se

Foto: PGphoto, Patrik Gineman