fbpx

Bli medlem i POSK

Genom att bli medlem i POSK är du med och reformerar Svenska kyrkan i riktning bort från partipolitisk styrning.
När vi tar beslut om inriktning för Svenska kyrkans verksamhet så ska det göras utifrån hur vi tolkar evangeliet, och inte utifrån sekulära partiprogram.
I kyrkovalet 2021 vill vi stärka den obundna rörelsen inom kyrkan. Genom att bli medlem är du också med och stödjer detta.

Så här blir du medlem i POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 

Medlem i en lokal POSK-grupp

Det vanligaste och enklaste sättet att bli medlem är när det finns en lokal POSK-grupp i den församling du tillhör, eller i ett pastorat (flera församlingar som samverkar) som din församling tillhör. Ta kontakt med den gruppen.

Du hittar våra lokala grupper via menyn ”Här finns vi” i det gula fältet överst på sidan.

Medlem i en stiftsförening

Stiftsföreningens medlemmar är i första hand de lokala grupperna inom stiftet. Om det ännu inte finns någon lokal grupp i din församling som du kan gå med i så kan du bli direktansluten medlem i stiftsföreningen i det stift där du bor. Kontakta stiftsföreningen om detta.

Du hittar våra stiftsföreningar via menyn ”Här finns vi” i det gula fältet överst på sidan.

Medlem i riksorganisationen POSK

Riksorganisationens medlemmar är i första hand de tretton stiftsföreningarna. Om du tillhör någon av församlingarna inom Svenska kyrkan i utlandet – så kan du bli direktansluten medlem i riksorganisationen POSK. Kontakta vår informatör om du vill bli medlem på det sättet.

Du hittar vår informatörs kontaktuppgifter i det röda fältet nederst på sidan.