POSK i Hägerstens församling

Partipolitiskt Obundna I Svenska Kyrkan - POSK Hägersten debuterade 1997 med namnet ”HÄGERSTEN En Levande Församling” och är sedan dess en av de största grupperna i kyrkofullmäktige i Hägersten. Våra förtroendevalda i kyrkovalet 2021 (se nedan) är kyrk- och gudstjänstvärdar och flera är eller har varit med i Stockholms stiftsfullmäktige och i Kyrkomötet.

FRI KYRKA UTAN PARTIPOLITIK
POSK är den största partipolitiskt obundna gruppen i Svenska kyrkan. Enligt kyrkoordningen utgår kyrkans uppdrag från församlingarna. Men ett stort och dyrt valsystem, ett arv från statskyrkans tid, stöder inte detta. I en fri medlemskyrka ska kyrkotillhöriga i varje församling - inte politiska partier – välja representanter till kyrkofullmäktige, som sedan i indirekta val utser stiftsfullmäktige och kyrkomöte. För POSK är lokala personval med EN gemensam lista med alla församlingens nominerade en demokratisk självklarhet. När valsystemet ändrats blir kyrkan fri. Då kan inte längre politiska partier använda kyrkan för egna syften.

KYRKA MED TYDLIG PROFIL
En majoritet av medborgarna är med i Svenska kyrkan. Det förpliktigar. De tillhörigas kyrkoavgifter ska bara användas i kärnverksamhet för att sprida ett i vår tid relevant evangelium om tro, hopp, kärlek och mening. Kyrkan ska undervisa barn och vuxna om kyrkans plats i samhället och stå på de svagas sida.

POSK MENAR ALLVAR MED MÅNGFALD
Med ett intellektuellt hederligt budskap behåller kyrkan en unik ställning som skydd för det Heliga och Människovärdet. Kyrkan har en egen viktig berättelse och kan ge nya svar varje gång. Kyrkan får inte bli en röst i mängden, utan berättelsen måste innehålla överraskningarnas överraskning. Kyrkan ska vara tydlig i tider av oro, förvirring och extremism. När Staten under Coronan bara tillåter oss att träffas åtta personer i våra stora kyrkor för dop och begravning måste kyrkan våga protestera.

Musik och körer är viktiga i kyrkan. När människor kommer för berättelsens och inte bara för underhållningens skull har kyrkan lyckats.
Frivillighet och personligt engagemang måste genomsyra kyrkan. Därför vill POSK att förtroendevalda och volontärer ska ha låga eller inga arvoden.

VÅRA FÖRTROENDEVALDA 2022 – 2025
Lars
-Olof (LO) Landin (gruppledare och ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, AU och Budgetberedning), Eva Beijer (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, ers. budgetberedning, internationella utskottet, kyrkvärd), Agneta Landin (kyrko-
fullmäktige, ers.kyrkoråd, internationella utskottet, kyrkvärd), Marianne Themptander (kyrkofullmäktige),
Maximilian Björstén
(kyrkofullmäktige, kommunikationsutskottet), Per Larsson (ers. kyrkofullmäktige, kyrkvärd),
Cecilia Landin
(ers. kyrkofullmäktige) och Peedu Ots (ers. kyrkofullmäktige, fastighetsutskottet).


Kontakt:
Lars-Olof (LO)  Landin
LO.Landin@ebc.se

Här finns vi:
Följ oss på Facebook Levande Församling Hägersten

Toppbild: Uppenbarelsekyrkan, Hägersten. Foto: Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,