POSK i Hägerstens församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hägersten församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

I Hägersten har POSK tidigare representerats av gruppen Levande Församling i Hägerstens församling. Från och med kyrkovalet 2017 heter vi POSK i Hägerstens församling.

Kontakt:
L-O Landin
LO.Landin@ebc.se

Här finns vi:
Följ oss på Facebook Levande Församling Hägersten

Toppbild: Uppenbarelsekyrkan, Hägersten. Foto: Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,