POSK i Råneå församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Råneå församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen till POSK i Råneå församling! 

POSK i Råneå fick i kyrkovalet 2013 55,2% av rösterna.
Vi har 8 av 15 mandat i kyrkofullmäktige, och finns representerade i kyrkorådet i Råneå församling.

Om du tillhör Råneå församling och är intresserad av POSK kan du nå oss genom våra kontaktpersoner:

Anne-Charlotte Lindqvist
0924-552 00
lindquistarna@telia.com 

Staffan Bergman
0924-320 47, 070-355 96 99
staffan.bergman@hotmail.com