POSK i Skivarp

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Skivarps församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Skivarp vill

 • fortsätta utveckla barn och ungdoms- verksamheten.
 • att Skivarps församling i allt sitt arbete ska stå upp för mångfald, respekt och alla människors lika värde.
 • främja kör och musikverksamheten i alla åldrar.
 • satsa på Diakoni, arbeta för mer gemenskap och samarbete mellan generationer, byalagen, föreningar, kommunen, kyrkan och möta människor i utsatta livssituationer.

 

Poskgruppen vill arbeta för

 • en öppen dialog mellan förtroendevalda och anställda.
 • att anställda ska ha en god och trygg arbetsmiljö.
 • att vårda vårt kyrkliga kulturarv.
 • en välkomnande och förlåtande församling.
 • ändamålsenliga lokaler för Skivarps församling.
 • en ekonomi i balans.
 • miljöcertifiering av församlingen.

 

Kontakt:
Per Bonander