POSK i Järna
med Nås och Äppelbo församling

En del av församlingens puls

POSK i Järna med Nås och Äppelbo församling strävar mot att Svenska kyrkan skall kännas aktuell och behövd av oss som bor här. Vi välkomnar intresserade till kyrkligt engagemang och att vara med i debatter. Vi vill ge våra församlingsbor en möjlighet att delta i beslutande organ inom kyrkopolitiken. Du är välkommen till oss som ny medlem. Stöd arbetet för en levande, aktiv kyrka, där musikens och kulturens olika uttryck är en Guds gåva och bildar ett eget språk, som vi får ta del av. Delaktighet och samhörighet är vår ledstjärna.

Inför kyrkovalet – den 17 september 2017 – gläds vi åt att ha fått många nya medlemmar och vår kandidatlista till kyrkofullmäktige är följande:

Eivor Sterner Dala-Järna
Bengt Bergström Nås
Anneli Jonsson Dala-Järna
Anita Granberg Vansbro
Bo Jonsson Dala-Järna
Ewa-Stina Wästhed Dala-Järna
Laila Eriksson Vansbro
Kjell Qvarnström Dala-Järna
Hans Eriksson Äppelbo
Marja Kilpiö Dala-Järna
Ingeborg Adolfsson Äppelbo
Tore Herbertson Dala-Järna
Ann-Marie Isacsson Vansbro
Britta Lindberg Äppelbo
Per Jobs Dala-Järna
Anders Moberg Äppelbo
Staffan Skoglund Dala-Järna
Olle Strid Dala-Järna
Arne Pettersson Äppelbo
May-Gull Larsson Dala-Järna
Ylva Hovelius-Moberg Äppelbo
Kerstin Andersson Dala-Järna

Vårt valprogram 2017

  • Aktivt arbete bland barn och ungdomar – allas vår framtid
  • Konfirmandverksamhet, som leder till kyrkligt engagemang
  • Stöd till dem som lever i utsatta livssituationer
  • Mötesplatser i alla delar av församlingen
  • En öppen kyrka för alla – oberoende av etnicitet och religion
  • Vård av de kulturella värdena
  • Att ideella insatser uppmuntras och uppmärksammas
  • Att ta tillvara musikens fantastiska kraft både för yngre och äldre

 

Kontakt:

Eivor Sterner 070-77 111 20 eller eivor.sterner@sterners.se

Marja Kilpiö 070-345 89 70 eller marja.kilpio@telia.com

Hans Eriksson 073-050 72 56 eller veboden@gmail.com

Anita Granberg 070-653 68 65 eller anitagranberg@telia.com

 

Välkommen som medlem. Du behövs!Att ta tillvara musikens fantastiska kraft både för yngre och äldre