POSK i Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo

En del av församlingens puls

Se valprogram och kandidater genom länkarna i den gula listen ovan.

Ett engagemang som förtroendevald i Svenska kyrkan innebär både ett socialt och kulturellt engagemang. I POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – är vi inte bundna till partipolitiska åsikter. Vi värnar om att det, förutom gudstjänster, skall bedrivas kyrkliga aktiviteter som engagerar unga såväl som äldre i hela församlingen och att hälso- och miljövärden tas till vara.

Svenska kyrkan skall vara en aktiv och välkomnande kyrka, även om offentliga restriktioner under coronatider hämmar sammankomster.  Läget kan dra extra uppmärksamhet till klimat, natur och hälsa. Kyrkans arbete skall kännas aktuell och behövt för oss som bor här och se till våra olika behov.  Vi lär av varandra och kan därigenom stödja varandra.  Välkommen, bli med oss i ett viktigt samarbete.

 

Kontaktpersoner:

Eivor Sterner 070-77 111 20
Bo Jonsson 070-62 606 33
Lars Steffansson 073-77 652 90
Hans Eriksson 073-05 072 56
Marja Kilpiö 070-34 589 70