fbpx

Kortprogram för POSK i kyrkovalet
På lättare svenska

POSK är en grupp som ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Den här texten, som kallas kortprogram, handlar om vad POSK tycker är viktigt. Det här är en version på lättare svenska.

Här finns en pdf-version av kortprogrammet på lättare svenska för utskrift.

Här finns en uppläst version av kortprogrammet på lättare svenska om du vill lyssna. 

Efter texten finns en kort ordlista över ord som kan vara svåra.

POSK betyder ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”. POSK hör alltså inte ihop med något riksdagsparti.

Vision

POSKs vision är att 

Svenska kyrkan ska vara en gemenskap 

som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv 

och som talar tydligt om Jesus Kristus.

En fri kyrka

POSK vill inte att riksdagspartierna ska bestämma över kyrkan. Istället ska personerna som bestämmer över kyrkan vara valda för att de är aktiva i en församling.

POSK vill att

 • kyrkovalet ska bli enklare och billigare. 
 • personerna som ingår i stiftsfullmäktige och kyrkomötet väljs genom så kallade indirekta val.
 • personerna som bestämmer i kyrkan inte ska få för mycket pengar för sina uppdrag.
 • sådant som påverkar en församling bestäms av personerna som är aktiva i den församlingen. 
 • att vi pratar om hur den kristna tron påverkar kyrkan i stiften och på riksnivå.

Mångfald – en möjlighet

Inom Svenska kyrkan finns det många olika sätt att vara kristen. Det är bra och viktigt att det får finnas olika sätt att vara kristen inom kyrkan. Alla människor är välkomna i kyrkan.

POSK tycker att

 • kyrkan ska arbeta mot diskriminering. Ingen ska bli illa behandlad på grund av sitt kön eller något annat.
 • det är viktigt att alla blir respekterade och känner sig välkomna i Svenska kyrkan.
 • personer av samma kön ska få gifta sig i kyrkan. Samtidigt ska en präst kunna säga nej till att viga ett par. Det kan finnas olika anledningar till det. I så fall blir det en annan präst som viger paret. 
 • människor som har olika åsikter ska kunna prata med varandra och finnas i samma kyrka. 

Församlingen i centrum 

Det är viktigt för kyrkan att församlingarna är levande. Det betyder att det ska finnas många människor och många aktiviteter. 

Församlingarna ska också vara missionerande. Det betyder att församlingen ska växa så att fler människor hittar till en tro på Jesus. 

Församlingen är grunden för hela kyrkan. Kyrkan ska alltid stå upp för utsatta människor. 

POSK vill att

 • personer som arbetar frivilligt i kyrkan får utbildning, ansvar och uppmuntran. 
 • församlingarna arbetar tillsammans med
  andra kristna kyrkor.
 • det ska finnas olika sätt att prova på att jobba
  i kyrkan, som till exempel praktikplatser.
 • många unga människor sjunger och spelar instrument i kyrkan. 
 • fler kyrkomusiker har elever som lär sig spela instrument.
 • varje församling har en plan för undervisning om kristen tro för människor i alla åldrar. 
 • kyrkan satsar pengar på att hjälpa människor i andra länder. Kyrkan ska också sprida den kristna tron till människor i andra länder. 

En kyrka som gör skillnad

Gud har gett oss i uppdrag att ta hand om miljön och varandra. Därför ska vi leva hållbart tillsammans.

POSK vill att

 • det ska finnas en diakon nära varje församling.
 • kyrkan driver fler verksamheter inom omsorg och välfärd.
 • kyrkan motverkar klimatförändringarna.
 • kyrkan stöttar handel som bygger på rättvisa och hållbarhet.
 • sådant som kyrkan äger ska hanteras på ett sätt som är bra för framtiden.
 • kyrkorna är öppna mycket och tillgängliga för många människor. 

_____________________________

Liten ordlista

Diakon = person som är anställd i kyrkan för att arbeta med människor som behöver stöd

Församling = kyrkan på platsen där du bor (ungefär som en kommun)

Gudstjänst = när människor träffas i kyrkan för att möta Gud och varandra

Indirekta val = att man först röstar på någon som sedan får i uppdrag att välja personer till andra uppdrag

Kyrkomötet = gruppen människor som har i uppdrag att bestämma över kyrkan i hela landet (ungefär som riksdagen, men för kyrkan).

Partipolitiskt obundna = utan kopplingar till något av partierna som finns i Sveriges riksdag

Stift = kyrkan i regionen där du bor (ungefär som ett län)

Stiftsfullmäktige = gruppen människor som bestämmer över kyrkan i regionen (stiftet)

_____________________________

Detta är en kort version på lättare svenska av POSKs program i valet 2021. Läs hela programmet här.

 

Toppbild: Photo by Angus Gray on Unsplash