POSK i Vattholma pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vattholma pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vattholma pastorat, omfattar Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar. Där ingår tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Det är det valda kyrkofullmäktige som i sin tur utser pastoratets kyrkoråd och församlingsråden i de tre församlingarna.

Årsmöte

Medlemmar i vår lokalförening kallas till årsmöte i Storvreta församlingshem den 4 mars 2023 klockan 19.00

 

Kyrkovalet 2021

Nu är valresultatet fastställt och vi ökade från 48,84 %  till 51,30 %. Detta gav oss  en till plats i kyrkofullmäktige. Nu har vi 13 av 25 platser.

Ett stort tack till alla som röstat i kyrkovalet.

Medlemskap

Här hittar ni mer om POSK hur ni gör för att bli medlem i POSK

 

Valfolder för kyrkovalet 2021

Valfolder POSK i Vattholma pastorat 2021

 

Vår valsedel för kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat

 1. Bodil Davidsson, Storvreta
 2. Magnus Wijk, Skyttorp
 3. Åsa Thorsell Bonnevier, Vattholma
 4. Henrik Rosén, Storvreta
 5. Markus Cifuentes, Skyttorp
 6. Klas Lundström, Vattholma
 7. Kerstin Högström, Storvreta
 8. Alice Pettersson, Skyttorp
 9. Tor Frylmark, Storvreta
 10. Torsten Söderström, Vattholma
 11. Ragnhild Wendin, Tensta
 12. Lars Thisner, Tensta
 13. Emmeli Andersson, Skyttorp
 14. Ulf Wallner, Storvreta
 15. Ulla-Karin Zetterström, Storvreta
 16. Ann-Christin Lindström Larsson, Vattholma
 17. Kenneth Eriksson, Tensta
 18. Ute Euler, Storvreta
 19. Ingrid Lundström, Vattholma
 20. Mona Eriksson, Tensta
 21. Karin Holgersson, Storvreta
 22. Sebastian Euler, Storvreta
 23. Marit Torkelsson, Tensta
 24. Anna Hallenborg Lundström, Vattholma
 25. Astrid Frylmark, Storvreta
 26. Erika Boije, Skyttorp
 27. Ulla Wallner, Storvreta
 28. Mattias Boije, Skyttorp
 29. Inger Edqvist, Storvreta

 

Kandidatpresentationer

Här hittar ni mer information om kandidaterna

 

Vision och program för kyrkovalet 2021

Här finns mer om vad vi inom POSK i Vattholma pastorat vill och vad vi anser är viktigt.  Här hittar ni också länk till POSKs nationella vision och program

Foto: Sebastian Euler

 

Kontaktuppgifter

Här hittar ni mer information om medlemskap samt kontaktuppgifter