POSK i Vattholma pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vattholma pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vattholma pastorat, omfattar Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar. Där ingår tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Det är det valda kyrkofullmäktige som i sin tur utser pastoratets kyrkoråd och församlingsråden i de tre församlingarna.

Kyrkovalet 2021

Påverka kyrkovalet 19 september 2021

Foto: posk.se

Är du medlem i Svenska kyrkan och är 16 år eller äldre får du rösta i kyrkovalet och genom det utse vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan lokalt, regionalt och nationellt.

 • Valområdet är inte så stort – din röst gör märkbar skillnad.
 • Du kan bidra till att kyrkans verksamhet blir som du vill ha den.
 • Det kan förekomma nomineringsgrupper med särintressen, såsom främlingsfientlighet. Röstar du på POSK, röstar du för mångfald som en rikedom, och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner

Vår valsedel för kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat

 1. Bodil Davidsson, Storvreta
 2. Magnus Wijk, Skyttorp
 3. Åsa Thorsell Bonnevier, Vattholma
 4. Henrik Rosén, Storvreta
 5. Markus Cifuentes, Skyttorp
 6. Klas Lundström, Vattholma
 7. Kerstin Högström, Storvreta
 8. Alice Pettersson, Skyttorp
 9. Tor Frylmark, Storvreta
 10. Torsten Söderström, Vattholma
 11. Ragnhild Wendin, Tensta
 12. Lars Thisner, Tensta
 13. Emmeli Andersson, Skyttorp
 14. Ulf Wallner, Storvreta
 15. Ulla-Karin Zetterström, Storvreta
 16. Ann-Christin Lindström Larsson, Vattholma
 17. Kenneth Eriksson, Tensta
 18. Ute Euler, Storvreta
 19. Ingrid Lundström, Vattholma
 20. Mona Eriksson, Tensta
 21. Karin Holgersson, Storvreta
 22. Sebastian Euler, Storvreta
 23. Marit Torkelsson, Tensta
 24. Anna Hallenborg Lundström, Vattholma
 25. Astrid Frylmark, Storvreta
 26. Erika Boije, Skyttorp
 27. Ulla Wallner, Storvreta
 28. Mattias Boije, Skyttorp
 29. Inger Edqvist, Storvreta

Kandidatpresentationer

Här hittar ni mer information om kandidaterna

 

Vision och program för kyrkovalet 2021

Här finns mer om vad vi inom POSK i Vattholma pastorat vill och vad vi anser är viktigt.  Här hittar ni också länk till POSKs nationella vision och program

Foto: Sebastian Euler

Medlemskap

Här hittar ni mer om POSK hur ni gör för att bli medlem i POSK

 

Kontaktuppgifter

Här hittar ni mer information om medlemskap samt kontaktuppgifter