POSK i Vattholma pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Vattholma pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktinformation:

Henrik Rosén, ordförande
henrik.rosen@skr.org
018-25 18 76

Daniel van Rooyen, representant i POSK i Uppsala stift
dmvanrooyen.ac@gmail.com

Torsten Söderström, administrativ kontaktperson för POSK i Vattholma pastorat
torsten.soderstrom@it.uu.se
070-815 67 18