POSK i Nyköpings församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Lokalt program

Vår syn på uppdraget

POSK i Nyköpings församling har som l att Nyköpings församling ska vara öppen för alla som lockas till och berörs av det kristna budskapet inom Svenska kyrkan. Vi omfamnar allmänt demokratiska fri- och rättigheter, som exempelvis yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet. Vi anser det däremot vara viktigt att hålla partipolitiska ställningstaganden borta från församlingens verksamhet. De kyrkopolitiskt engagerade bör därför företräda församlingsmedlemmarna, inte olika politiska partier.

Beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt och inte stå i strid med kyrkans lära.

Den kristna tron och dess gärningar är grunden för en levande församling. Vi ser ngfald som en möjlighet, på samma sätt som olika uttryckssätt ger bredd och igenkännande i gudstjänstlivet. Enligt oss bör församlingen därför välkomna alla oavsett bakgrund eller läggning.

Vår syn på verksamheten

Alla kristna har ett missionsuppdrag, församlingens mission utomlands sker i första hand genom pengabidrag till ACT Svenska kyrkan. Inom församlingen sker missionen huvudsakligen genom gudstjänster, diakoni och undervisning.

Musik och körsång utgör en omistlig del av gudstjänstlivet.

Diakonin inom församlingen är omfattande och viktig. Den visar på det kristna kärleksbudskapet i praktisk handling. Barnverksamhet och konfirmation är två betydelsefulla områden med tydlig koppling till framtida medlemskap i församlingen. I undervisningen ingår också flera olika studiegrupper som alla fyller viktiga funktioner, t.ex. sorgegrupper och katekumenat.

Vi ser positivt på det hållbarhetsarbete församlingen har utfört och vill gärna vara med och vidareutveckla det. Likaså utför församlingen ett stort och värdefullt arbete med att bevara och dokumentera ett omfattande kulturarv.