POSK i Stockholms stift

Kom med och ta ansvar – för en levande kyrka!
För en kyrka utan partipolitik!

Är du intresserad av att vara med och påverka kyrkan i din församling och få fortlöpande information?
Klicka här

Följ och stötta oss på sociala medier
Facebook @Posk stockholm


Kontakt:
Jan-Hugo Nihlén, Ordförande
jan-hugo.nihlen@svenskakyrkan.se

Lars Jakobsson, Sekreterare
lars.jakobsson@telia.com

Lars-Olof (LO) Landin, Kassör, medlems- och registeransvarig
info.stockholm@posk.se