fbpx

Guldvargen till kampanjen "Finns Gud?"

Svenska kyrkan i Karlstad>> vann två priser vid marknadsföreningens möte den 30 mars. Motiveringen för Guldvargen löd:

En kampanj som träffar både hjärta, hjärna och mage. Med starka bilder och copy lyckas man få betraktaren att stanna upp, fundera och ifrågasätta sitt eget beteende. Och öppna porten till någon som är villig att lyssna på funderingarna. Guldvargenvinnare är Svenska kyrkan Karlstad och Bulldozer.

Motiveringen för O2C löd:

Det är modigt att ifrågasätta sig själv. Att ifrågasätta gamla
uppfattningar. Mod krävs också för att göra kommunikation som sticker ut och som vill förändra bilden av avsändaren. Mod är något som vinnaren i kategorin O2C verkar ha gott om. Vinnare i kategorin O2C är Svenska kyrkan Karlstad och Bulldozer.

Grattis till priserna!

Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan i Karlstad prisad för kampanj>>

I dag ska jag köpa frimärken

I dag ska jag gå till det stället där de säljer frimärken och köpa på mig flera rullar. I morgon höjer posten portot med 1 krona och därför är det lika bra att köpa på sig frimärken i dag.

Så här står det på Filatelisternas webbsida:

Posten höjer portot till 7 kronor

Från 1 april höjer Posten portot från 6 till 7 kronor. Samtidigt ökas det lägsta viktinnervallet från 20 till 50 gram.
Den genomsnittliga vikten för försändelser från privatkunder ökar med cirka fem procent per år. Genomsnittsförsändelsen väger i dag 40 gram och faller därmed inom det nya viktintervallet för ett frimärke, vilket i praktiken innebär en prissänkning för den genomsnittliga försändelsen från 12 kronor till 7 kronor.

– När det lägsta viktintervallet för enstaka brev utökas till 50 gram underlättas skickandet för privatpersoner då det bland annat blir möjligt att lägga ner ytterligare ett par A4-papper i kuvertet utan att behöva frankera det med två frimärken, säger Anders Åsberg, chef marknads- och tjänsteutveckling på Posten.

Från den 1 april blir det två kronor billigare att skicka de allra tyngsta breven som väger mellan 1–2 kg då antalet frimärken som krävs minskar från 12 till 10. Det nya priset blir 70 kronor mot tidigare 72. Valörlösa frimärken för 1:a-klassbrev är fortsatt gilltiga oavsett inköpspris.

Frimärken hos posten>>

Posten höjer portot>>

Jag vänder kappan efter vinden…

"Jag vänder kappan efter vinden – när det är andens vind som blåser". Så sa Bengt Pleijel idag på Åh stiftsgård i Göteborgs stift. Bengt Pleijel var föreståndare för stiftsgården mellan 1964-1989.
Bengt Pleijel>>

Åh stiftsgård utanför Ljungskile står nu inför hotet av en nerläggning. Om det blir så eller inte ska stiftsstyrelsen besluta den 12 juni. Anledningen till nerläggningshotet är en utredning som stiftet tagit fram med fyra olika alternativ för hur arbetet på gården ska fortsätta – och ett av de fyra förslagen var att gården skulle läggas ner och var också det förslaget som utredarna rekommenderade.

Här kan du läsa hela utredningen:
http://issuu.com/ahstiftsgard/docs/a__h_stiftsga__rd_utredning>>

Här kan du läsa alla handlingar i ärendet (hittills)http://issuu.com/ahstiftsgard>>

Styrelsen för Åh stiftsgård håller inte med utredarna om deras rekommendationer utan har tagit fram en egen handlingsplan för hur de vill utveckla verksamheten på Åh stiftsgård. Och det handlar inte om nerläggning utan varsam renovering av byggnaderna och en aktiv verksamhet.

Åh stiftsgård är inte den första stiftsgård som har stått inför hotet om nerläggning. Flera stift har gjort sig av med sina stiftsgårdar. Frågan är vad detta har och hur det kommer att påverka vår kommande verksamhet i församlingarna. Vad det gör med vårt ungdomsarbete? Har vi råd att inte ha kvar våra stiftsgårdar?

Tillbaka till dagen i dag. Jag var med på gudstjänsten som fyllde kyrkan med folk. Tre olika församlingar var där med konfirmandgrupper. En stor grupp var där på Alphahelg. Efter gudstjänsten var där en särskild bönesamling för dem som var intresserade. Information om läget gavs och bön och lovsång för Åh stiftsgård, stiftsstyrelsen, församlingsutskottet och Åhs egen styrelse.

Åh stiftsgård>>

POSK i Göteborgs stift tog upp frågan om Åh i sitt program inför mandatperioden 2014-2017. De skriver:

POSK vill att Göteborgs stift
• utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet, en plats för gemenskap, själavård och lärande

Årsmöte POSK i Göteborgs stift

I dag har det varit varmt och skönt vårväder i Göteborgstrakten. Säkert på fler ställen i landet (åtminstone om jag ser på mina vänners uppdateringar på facebook.)

Trots detta kom det 25 personer som trotsade det vackra vädret och var med på årsmötesförhandlingarna som i år hölls i Norum, Stenungsund. En av våra nya POSK-grupper i Göteborgs stift. En grupp som det gick bra för i kyrkovalet.

Årsmötet inleddes med ett besök från Skara stift och Sofia Särdqvist som berättade om hur de jobbar med att förverkliga handlingsprogrammet i konkreta frågor som de kommer att driva under mandatperioden. Ett projekt som vi kallar "Mind the gap" och som vi också kommer att presentera i samband med årsmötet i Karlstad den 30 maj.

Jag blir alltid lika imponerad av glad över alla dessa POSKare som satsar sin tid och sitt engagemang för att att ta ansvar i Svenska kyrkan.

POSKs vision:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att
Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Dela tro dela liv

Nu har projektet Dela tro dela liv fått en egen webbsida på intranätet. Där kan du läsa de nyhetsbrev som projektet har producerat samt nu senast också information om Ekonomiska ramar.
https://internwww.svenskakyrkan.se/delatrodelaliv>>

Jag har lagt upp det senaste nyhetsbrevet samt informationen om de ekonomiska ramarna på Issuu så du kan läsa dem här nedan.

Ekonomiska ramar för Dela tro dela liv

 

 

Nyhetsbrev mars 2014

 

POSK skriver i sin Vision och program:

Lärande för alla åldrar

POSK verkar för den för nationell nivå, stiften och församlingarna gemensamma och långsiktiga satsningen på lärande och undervisning i alla åldrar.

Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter. POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.

Kyrkohandboken till reformationsjubileet?

I Kyrkans Tidning kan vi i dag läsa (tyvärr inte på nätet ännu) att arbetet kyrkohandboksförslaget drar ut på tiden. Det har varit så många remissvar, välarbetade och med så mycket synpunkter, att arbetsutskottet kommer att förslå kyrkostyrelsen att skjuta på skrivelsen till kyrkomötet ett år.

(Det har kommit in 463 församlingssvar (ca 80 procent av de försöksförsamlingarna). 20 övriga remissvar samt 100 spontanremisser. Dessutom svar från stiftsstyrelser och domkapitel. Det är cirka 580 svar att gå igenom.)

Uppgifterna bekräftas av våra POSKare i kyrkostyrelsen.

Jag tycker det är klokt och bra att man väntar med att lägga fram förslaget på ny kyrkohandbok tills förslaget är väl genomgånget och genomarbetat. Kritiken i vissa delar har ju varit massiv, och det skulle vara fullständigt förödande att genomföra ett förslag som inte är fullt förankrat i organisationen.

Förslaget är nu att kyrkohandboken kommer på kyrkomötets bord 2016 för att införas i församlingarna 2017 – det år vi firar reformationsjubileet! Det innebär också att de församlingar som fortsätter att använda försöksordningen kommer då att ha gjort det i fem år.

Som sagt, mycket klokt av kyrkostyrelsens arbetsutskott. Jag hoppas att kyrkostyrelsen beslutar så här när de träffas i april!

Svenska kyrkan: Kyrkohandboken>>

Svenska kyrkan: Reformationsjubileum>>

Luther 2017>>

Respekt och mångfald! #2

Debatten har fortsatt om Svenska kyrkan, Kinna församling i Göteborgs stift och Svenska kyrkans inställning till homosexuella.

Helle Klein skriver i SvD och kräver att Svenska kyrkan redan i höst på kyrkomötet skippar fegliret och genomför en förändring med anledning av det som kallas "väjningsrätt".

SvD: Kyrkan upprätthåller ett förtryck>>

EKHOs förre ordförande, prästen Gunnar Bäckström, skriver i Göteborgs-Posten och uppmanar Svenska kyrkan i Mark att ställa upp för det trakasserade homosexuella paret. Allt byggt på artiklarna i SvD.

GP: Svenska kyrkan måste ta avstånd från hatbrotten i Kinna>>

Kyrkans Tidning skriver att kyrkoherde Owe Johansson deltog i den manifestation i Kinna som var till stöd för det homosexuella par som utsatts för attentat.

Kyrkans Tidning: Kinna församling står upp mot homofobi>>

Och i tidningen Dagen citeras biskop Per Eckerdal från Göteborgs stift där han meddelar att han nu talat med kyrkoherde Owe Johansson. Och att de är överens. Och att Svenska Dagbladets artiklar varit starkt vinklade och utpekat Svenska kyrkan på ett felaktigt sätt.

Tidningen Dagen: Biskopen kritisk mot beskrivning av kyrkan som orsak till hatbrott>>

Vad man kan säga generellt är att det finns betydligt fler präster som vill viga homosexuella par än det finns par att viga. Även om de prästerna inte finns just i Kinna församling. Så det par som vill bli vigt har inga som helst problem med att hitta en präst.

Och ingen präst har vigselplikt. Prästerna har vigselrätt. Det innebär att de inför varje par gör en bedömning om de kan eller vill viga det par som vill vigas. Om de, av någon anledning, inte kan eller vill viga så får de lämna över till någon annan. (Vissa präster viger inte frånskilda till exempel).

Och jag upprepar det vi i POSK säger i vårt program:

Efter kyrkomötets beslut är det även möjligt att ingå äktenskap mellan personer med samma kön genom vigsel i kyrkan. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta sådan vigsel.

POSKdelar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande och anser att det beslut som har fattats ska stå fast. Det är dock angeläget att respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya utvidgade synen på äktenskapet. POSK menar att det viktigaste är att visa omsorg om de människor som vill ingå äktenskap.
(…)

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska
kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att
respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt
fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom
ödmjukheten hos dem som gör anspråk på att stå för den enda sanna
uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på
att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har
idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som
karaktäriseras av mångfald och respekt.

Respekt och mångfald!

Svenska Dagbladet har dragit igång en artikelserie om de homosexuellas ställning. (Flera artiklar har också varit publicerade i Göteborgs-Posten de senaste dagarna).
SvD: Hatet stoppar inte deras kärlek>>

Huvudartikeln i SvD handlar om Roy och Håkan i Kinna. Ett homosexuellt par som var det första att vigas kyrkligt i Kinna kyrka. Efter vigseln, som gjorde paret mer offentligt, har de råkat ut för flera hatbrott. Brott som är fullständigt förkastliga, vem som än råkar ut för dem!

Paret fick vigas i Kinna kyrka. Det framgår dock av artiklarna att kyrkoherden i den aktuella församlingen själv inte viger homosexuella par. Men en präst fanns. En vigselgudstjänst ordnades i Kinna. Paret är kyrkligt vigda.

Svenska Dagbladet har också intervjuat kyrkoherden, som enligt tidningen, tror att homosexualitet går att bota. Det står också att han rekommenderar bibeltexter med homofientliga budskap till läsning om någon kommer och är osäker på sin sexualitet. Och sen står det i tidningen att biskop Per Eckerdal tar avstånd från sådana värderingar.

SvD: Strider mot kyrkans värderingar>>

Kyrkoherde Owe Johansson ordinerar homofientliga bibeltexter till unga som tvekar kring sin sexuella läggning. Klart olämpligt och i strid mot Svenska kyrkans värderingar, menar Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift. (…)

Kyrkoherden i Kinna församling, Owe Johansson, tror att homosexualitet går att bota. Ett alternativ för homosexuella är att avstå från sexuella handlingar, menar han.
I samtal med unga har Owe Johansson rekommenderat läsning av bibeltexter med homofientliga budskap och upplyst om negativa konsekvenser av att leva ut homosexualitet. Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, tar avstånd från sådana värderingar.

– Jag tycker att det är högst tveksamt att ta upp frågor om samlevnad och sexualitet på det viset. Jag ifrågasätter det verkligen och beklagar om det bedrivs på det sättet. (…)

Strider det Owe Johansson säger och gör mot vad kyrkomötet har kommit fram till när det gäller homosexuella inom kyrkan?
– Det blir problematisk när man tolkar bibeltexter på ett sätt som går stick i stäv med vad kyrkomötet och biskoparna kommit fram till. I kyrkans undervisningssituationer, inte minst med ungdomar, kan man inte formulera precis vad som helst.

Jag läser sedan i Dagens Seglora att Helle Klein tycker att biskopsmötet nu måste utvärdera den "väjningsplikt" som finns, helt enligt lagar och regler. Hon skriver:

Det är hög tid att biskopsmötet utvärderar kyrkans beslut om att säga ja till samkönade äktenskap men tillåta präster att säga nej. Inte heller borde det vara förenligt med prästämbetet att undervisa om att homosexualitet är syndigt, onaturligt eller vad sjutton man nu påstår för idiotier.

Numera kan man inte bli präst om man inte erkänner kvinnors rätt till prästämbetet och kan samarbeta med prästvigda kvinnor. Det är hög tid att kyrkan bestämmer sig för att personer som inte erkänner HBTQ-rättigheter och vägrar viga homosexuella par inte kan bli präster.
Kyrkan har den juridiska delen av vigseln på entreprenad i förtroende från staten. Då borde det vara en självklarhet att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på statens äktenskapslag.

Flera andra har reagerat på artiklarna.
Areopagen: Ett minimum som gäller>>
Seglora Smedja: Samkönade vigslar borde vara självklart>>
Åke Bonnier: Varje mässa borde vare en kärlekens mässa!>>
Jacob Sunnliden: Vem får vara med i Svenska kyrkan>>
Jacob Sunnliden: Biskop Eckerdal brister i sitt uppdrag>>
Erik Johansson: Farlig bibeltolkning>>
Erik Johansson: Frustration>>
Dag Sandahl: Befängt>>
Ewa Almqvist: Kyrkan ska inte "bota" eller "omvända" homosexuella>>
Ewa Almqvist: Åsikter ska respekteras – beslut likaså!>>
Tidskriften Evangelium: Finns det utrymme för variation?>>
Tidningen Dagen: Trakasserier är inte kyrkans fel>>
Kyrkans Tidning: Mark och Bollebygd under lupp efter kyrklig vigsel>>

Kyrkomötets beslut 2005: GU 2005:2 Samlevnadsfrågor>>
Kyrkomötes beslut 2009: GU 2009:2 Vigsel och äktenskap>>

När det gäller hatbrotten är dessa fullständigt vidriga. Ingen ska behöva utsättas för liknande händelser.

Sen är det två saker som jag vill göra väldigt klart. När kyrkomötet tog beslutet om den förändrade äktenskapssynen så var ett villkor att det inte finns någon vigselplikt för någon präst. Utan prästerna har vigselrätt. Och detta tycker vi i POSK är oerhört viktigt! Vi skriver i vårt program:

Efter kyrkomötets beslut är det även möjligt att ingå äktenskap mellan personer med samma kön genom vigsel i kyrkan. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta sådan vigsel.

POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande och anser att det beslut som har fattats ska stå fast.
Det är dock angeläget att respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya utvidgade synen på äktenskapet. POSK menar att det viktigaste är att visa omsorg om de människor som vill ingå äktenskap.

Den andra frågan handlar om bibeltolkning. Kyrkoordningen är på inget sätt en bibelkonkordans. Den hjälper oss inte att tolka bibelställen och säger vad som är rätt eller fel. Kyrkomötets beslut i organisatoriska frågor anger riktningar, men vi kan inte säga att vi bara kan se till vissa kapitel eller meningar eller att vissa tolkningar är den enda sanna.

POSK skriver i sitt program:

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut. Toleransen för oliktänkande behöver öka, liksom ödmjukheten hos dem som gör anspråk på att stå för den enda sanna uppfattningen i olika frågor. Vi i Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och härbärgera olika uppfattningar. POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som karaktäriseras av mångfald och respekt.

Att som Helle Klein vill, att bara vissa (enligt henne) rätta åsikter ska få finnas bland prästerna vore helt förödande! Och det finns betydligt fler saker att diskutera i så fall än vigselfrågan!

1 Korintierbrevet 13:6
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Svenska kyrkan i Göteborg filmar sitt kyrkofullmäktige

Svenska kyrkan i Göteborg filmade sitt senaste kyrkofullmäktige (17 mars 2014) som innehåll en allmän kyrklig debatt med ekonomisk inriktning, diskussion om kompensationer i ny fördelningsmodell samt information om utökning av krematoriekapaciteten.

Alla inläggen ligger på YouTube-kanalen Svenska kyrkan Göteborg>>.

 

Smartare av musik

Det har sagts förut och det kan sägas igen. Musik är bra! Nu är det tidningen Föräldrar och barn som skriver om ett forskningsresultat; att barn behöver musik. Enligt forskarna så blir barn som håller på med musik smartare och har lättare att lära sig.

Kristna är ett sjungande folk. Varje gudstjänst sjunger vi psalmer och lovsånger. Vi har körer för stora och små, amatörer och proffs.

Att musiken rör och berör vet vi. Att kulturen rör och berör vet vi. Det är därför som det är så viktigt att fortsätta att använda det uttryckssättet och fortsätta att utveckla musiken. Både i gudstjänsten och som konsertform.

Därför är det viktigt att satsa på våra musiker, så att de har en gedigen musikalisk men också teologisk förankring – för de är viktiga redskap i våra församlingar, möte många människor och hjälper till att missionera ordet.

Ur POSKs Vision och program>>

Musiken i kyrkan är ett redskap för att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd. Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv och tillför en dimension som förstärker och förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet. POSK vill med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.

Föräldrar och barn: Forskarna är eniga: barn behöver musik>>