POSK i Göteborg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Göteborg har gett en möjlighet för dig att rösta fram ledamöter till det samfällda kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan i Göteborg. Ledamöter som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
Svenska kyrkan i Göteborg omorganiseras nu, och samfälligheten som organ för samverkan upphör från och med 2018-01-01.

POSK i Göteborg fungerar som ett samråds- och samverkansorgan för våra medlemmar i de nio nya enheterna. Vi samlas till medlemsmöten och träffar med kontaktpersoner.

Kontakt:
Ordförande Gunvor Hagelberg, gunvor.hagelberg@me.com

 

Inbjudan till årsmöte 2020
måndagen den 23 mars kl 18.00

Vi återkommer med plats.

Handlingar presenteras här före årsmötet.

Varmt välkomna!

Gunvor Hagelberg (ordförande i POSK i Göteborg).

Anmäl ert deltagande till gunvor.hagelberg@me.com.

__________________________

För valet 2017 fanns endast valprogram i de nio enheterna.

__________________________

Medlemsavgift i POSK i Göteborg är noll kr för den lokala föreningen.

Styrelsen består av:
Gunvor Hagelberg (ordförande) Masthugg
Erling Eriksson, Bergsjön
Geraldine Kopacsi, Backa
Gunilla Eriksson, Torslanda-Björlanda
Hampus Lindeberg, Lundby
Kent Wikström, Lundby