POSK i BORÅS

Vi är nomineringsgruppen som med förtroendevalda och medlemmar arbetar för att Svenska Kyrkan i Borås skall fortsätta vara den breda och välkomnande kyrkan. Vi är anslutna och aktiva i POSK på stifts- och riksnivå och vill med denna sida förtydliga arbetet som görs lokalt i Borås.

POSK-Forum

Nu är det dags för höstens medlemsmöte. Vi träffas på Dammsvedjans församlingshem den 4 november kl 18.30. Vi kommer är informera och diskutera frågor som arbetet med Trygghetsboendet, frågor inför torsdagens fullmäktigemöte, förslaget till nytt program till nästa mandatperiod m.m.

Det bjuds på kaffe/te och fralla.

Så varmt välkommen!

Handabdrücke in Kreuzform

Kontakt:

Andreas Paulsson

Tel.: 0703-442744

a.paulsson518@gmail.com