POSK i BORÅS

Vi är nomineringsgruppen som med förtroendevalda och medlemmar arbetar för att Svenska Kyrkan i Borås skall fortsätta vara den breda och välkomnande kyrkan. Vi är anslutna och aktiva i POSK på stifts- och riksnivå och vill med vår egna hemsida förtydliga arbetet som görs lokalt i Borås.

För mer information och om vårt lokala program och arbete i Borås, gå in på www.poskboras.se

Kontakt:

Andreas Paulsson

Tel.: 0703-442744

a.paulsson518@gmail.com