POSK i BORÅS

Vi är nomineringsgruppen som med förtroendevalda och medlemmar arbetar för att Svenska Kyrkan i Borås skall fortsätta vara den breda och välkomnande kyrkan. Vi är anslutna och aktiva i POSK på stifts- och riksnivå och vill med denna sida förtydliga arbetet som görs lokalt i Borås.

Årsmöte 11 mars 

 

Nya som gamla medlemmar hälsas välkommen till årsmöte

11 mars kl 18.30 i Dammsvedjans församlingshem

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information och diskussion kring aktuella frågor

Smörgåstårta och kaka samt kaffe/te

Varmt välkommen!

 

 

Detta vill vi lokalt arbeta för under

mandatperioden 2022 – 2025:

Stärk församlingarnas betydelse

medlemmarnas röst ska fortsatt vara viktig och verka för tydligt ansvar till församlingsråden.

 

Samarbete och samsyn
mellan religiösa samfund
att kyrkan fortsätter att betona vikten av samarbete och samsyn med andra religiösa samfund.

 

Miljövänlig elproduktion
att bidra till en miljövänlig elproduktion
t.ex. genom el från solceller.

 

Fler möjligheter att ta del
av kyrkans aktiviteter
även i digital form, såsom gudstjänst, bibel-
studium, söndagsskola, föreläsningar m.m.

 

Förskolan i kyrkans regi
ge fler barn tillgång till förskolor i kyrkans regi.

 

Seniorboende i kyrkans regi
att förverkliga planerna med att driva ett seniorboende i kyrkans regi.

 

Fler IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap)
behöver upprättas, t ex sommarkollo, ge fler tillgång till läger t.ex. för ensamstående med barn.
Använd Bovik.

För att se valresultatet, klicka här

 

Klicka här för att se vår fina folder

 

Kontakt:

Andreas Paulsson

Tel.: 0703-442744

a.paulsson518@gmail.com