POSK i Landskrona

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

POSK i Landskrona ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vill du också vara med och ha inflytande i Landskrona församling så är du välkommen att ta kontakt med oss!

Kontakt:
Gunnel Scharin, ordförande POSK Landskrona
gscharin(at)live.se

POSK Landskrona bildades 2009 och sedan dess har vi varit representerade i Landskrona församlings kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkorådets arbetsutskott.

POSK Landskrona vill ha en kyrka för alla, där människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder kan mötas i gemenskap och i samtal om livet och andliga frågor. Vi vill också att Landskrona församling ska vara en trygg och attraktiv arbetsplats för samtliga medarbetare.

Vi vill därför satsa på följande:

Diakoni

Inte minst pandemin har visat hur viktig kyrkans omsorg om människan är. Vi vill därför arbeta för att Landskrona församling ska ha resurser att kunna fortsätta förmedla kristen tro i praktisk handling, till alla medmänniskor.

Frivilligverksamhet

Att ge av sin fritid till församlingens olika verksamheter ger en känsla av gemenskap, glädje och att vara behövd. Detta vill vi uppmuntra genom stöd, utbildning och stimulans.

Religionsdialog

Vi vill att kyrkan ska vara en aktiv del av samhället och en plats där människor av olika tro och etnisk bakgrund, i respekt för likheter och olikheter, kan mötas i fördjupade samtal om tro, kultur och värderingar.

Internationellt arbete

Hela jorden är en Guds skapelse och genom denna skapelse hör vi alla samman. Solidaritet och gemenskap måste därför prägla vår syn på medmänniskan var hon än bor och i vilket sammanhang hon än befinner sig.

Barn och Ungdom

Barn och unga har mycket att ge i Svenska kyrkan och ska ha en självklar plats i församlingen. Kyrkan ska vara en plats för utveckling och växande. Verksamheter för och med barn och unga måste därför ha en hög prioritet när vi fattar våra beslut och barnkonsekvenser måste alltid vägas in.

Sång och Musik

En kyrka utan sång och musik är en fattig kyrka. Gudstjänstmusik, psalmer, solistframträdanden, körer, konserter, undervisning mm är en ovärderlig del av kyrkans ”vara” som vi måste vara rädda om.

Kontakt:

Gunnel Scharin, ordförande POSK Landskrona
gscharin(at)live.se