POSK i Landskrona

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Landskrona ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt:

Johanna Ivarsson

På listan för POSK i Landskrona står följande personer:

(från vänster på bilden): Fredrik Ivarsson, Ewa Winqvist, Mikaela Persson, Linda Callmer, Johanna Ivarsson, Marie Andresen samt Johan Fernegård. På bilden saknas Ingegerd Dock.