POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Karlstads pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSKs Vision

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Program

Vid årsmötet i September 2020 antog riks-POSK ovanstående vision och program inför kyrkovalet 2021 och mandatperioden 2022-2025. Baserat på det gemensamma visionen och programmet samt stadgarna för vår lokalavdelning har vi i vår förening utarbetat ett lokalt program för i POSK i Karlstad med de frågor som vi ser som viktiga inför framtiden.

Program för kyrkovalet 2021 finns här:

Program för POSK i Karlstad

Gemensamt program för POSK i hela Sverige

Programmet för innevarande mandatperiod:

Program 2018-2021

Sociala medier

POSK i Karlstads Facebooksida inför kyrkovalet

Övriga POSK sociala medier:

POSK:s Facebooksida
POSK:s i Karlstads stifts Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK:s Youtubekanal
POSK:s Instagram

Om POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads pastorat (POSK i Karlstad) är den lokala POSK organisationen i Karlstads pastorat. Läs mer om POSK i Karlstad via denna länk.

Kontakt:
POSK i Karlstad
c/o Lars Karlsson
Stråmyrsgatan 1
654 69 KARLSTAD
lars.f.karlsson@outlook.com, 070-206 18 48.
Du kan gärna SMS:a om du inte mailat mig förut, så hämtar jag ditt meddelande ur skräpposten.

Medlemskap

Om du vill bli medlem sänd dina kontaktuppgifter till lars.f.karlsson@outlook.com. Styrelsen tar sedan formellt beslutet om medlemskap. Är du medlem sedan tidigare går det bra att betala in direkt. Har du förändrade kontaktuppgifter så skicka dem till Lars.

Bli medlem genom att betala in 150:- till bankgironummer 379-6265. Ange ”Medlemsavgift, ditt namn, POSK i Karlstad” vid inbetalningen, vi har ett delat konto med andra POSK föreningar.

Det går även att betala in på Swishnummer 123 204 58 05 som är kopplat direkt till föreningen. Ange ”Medlemsavgift, ditt namn” vid inbetalningen. Det går även att skanna en QR Kod nedan.