POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Karlstads pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK tar ansvar för Svenska kyrkan i Karlstad.

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Svenska kyrkans ställning håller på att förändras, från självklar och särbehandlad till ifrågasatt och likställd, från en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda till en kyrka där de ideella har en betydande plats. Hur detta hanteras är avgörande för Svenska kyrkans framtid i Karlstad. Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har.

POSK i Karlstad arbetar aktivt för att modernisera och utveckla Karlstads Pastorat såväl organisatoriskt som pastoralt. Att verka för en ansvarsfull ekonomisk styrning är en självklarhet för oss. Ett pastorat som står på en stadig ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna bedriva en pastoral verksamhet på hög nivå, en hållbar utveckling och ett rikt församlingsliv.

POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll och göra kyrkan synlig i samhälle. Kyrkan och församlingen ska vara till för dig och ditt engagemang, din kunskap, din förmåga och för ditt kristna liv. Tillsammans skapar vi mötesplatser för kristen växt och mognad.

Program

Vid årsmötet i april 2016 antog riks-POSK en gemensam vision och program inför kyrkovalet 2017 och mandatperioden 2018-2021. Baserat på det gemensamma visionen och programmet samt stadgarna för vår lokalavdelning har antog vi sedan ett lokalt program för i POSK i Karlstad med de frågor som vi ser som viktiga inför framtiden.

Program för POSK i Karlstad Utskrift: liggande vikt A4 – A4 med stor text

Gemensamt program för POSK i hela Sverige

Program för POSK i Karlstads stift

Sociala medier

POSK:s Facebooksida
POSK:s Twitterkonto
POSK i Karlstads stifts Twitterkonto
POSK:s Youtubekanal

Om POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstads pastorat (POSK i Karlstad) är den lokala POSK organisationen i Karlstads pastorat.

Kontakt:

POSK i Karlstad
c/o Lars Karlsson
Stråmyrsgatan 1
654 69 KARLSTAD
lars.f.karlsson@outlook.com, 070-206 18 48.

Bli medlem genom att betala in 150:- till PG 837 08 18-0. Ange vem du är vid inbetalningen. Sänd även kontaktuppgifter till lars.f.karlsson@outlook.com. Styrelsen tar beslut om medlemskap.

Mer om POSK i Karlstad