POSK i Vänersborg

Vad är POSK?
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan.
POSK är en demokratisk organisation och ett alternativ till de allmänpolitiska partierna.
POSK vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus.
POSK vill att kyrkan ska vara öppen och lyhörd för människors livsfrågor.
POSK vill att kyrkan ska närvara i människors vardag.
POSK nominerar kandidater som är delaktiga i kyrkans församlingsliv.
POSK vill uppmuntra ideella till engagemang i kyrkans verksamhet.
POSK vill att enklare och billigare valsystem införs i Svenska Kyrkan. På församlingsnivå vill vi ha personval. Till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet vill vi ha indirekta val.

 

Vi som kandiderar för POSK i Vänersborg och Väne-Ryrs församling verkar för att det kristna budskapet sprids.

Bland annat genom att:

Gudstjänsterna utformas så att alla kan känna gemenskap och delaktighet.

Ge församlingens barn och ungdomar möjlighet att delta och påverka verksamheter och gudstjänster.

Inbjuda till samtal och dialog om livsfrågor och tro.

Värna det diakonala arbetet.

Samverka med andra aktörer i samhället, exempelvis kommunen, frivilligorganisationer och andra kyrkor.

Sång och musikverksamheten förstärks och utvecklas, gärna i samarbete med Musikskolan och musikföreningar.

Låta våra kyrkor vara välkomnande mötesplatser med verksamhet för alla åldrar.

Värna om och utveckla verksamheten i Väne-Ryrs kyrka, församlingshem och lägerplats.

 

Klicka på länken för programmet i pdf-format

posk-vbg-program-20172-pdf

 

Gunnel Jende: jende(a)telia.com 

0521-129 41, 070-647 81 40

(a)=@