POSK i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till alla nivåer inom
Svenska kyrkan. Vi finns i hela landet och är den största obundna gruppen i
kyrkovalet.

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska
kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Våra kandidater har
en förankring i den lokala församlingsgemenskapen, vilket gör att det är det
lokala förtroendet som avgör vilka som företräder POSK.

POSK finns representerade som förtroendevalda i församlingar och på
stiftsnivå i samtliga stift. I kyrkovalet 2017 fick POSK 43 ledamöter i
kyrkomötet och är den näst största gruppen.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte
allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi
gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om
Jesus Kristus

Vi är ca 35 personer som är engagerade i församlingens gudstjänstliv och verksamheter. Vi vill styra utvecklingen och påverka kyrkans arbete utan inslag av partipolitik.

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet!

Vi är den största nomineringsgruppen i Vänersborg och Väne-Ryrs församling.

För att se valresultatet klicka här

Vi vill att det kristna budskapet sprids genom att:

* alla känner gemenskap och delaktighet i gudstjänsten, vare sig du går i kyrkan ofta eller söker dig dit
vid tillfällen som dop, konfirmation, bröllop, begravning eller särskilda kyrkliga högtider
* barn och ungdomar ska ha möjlighet att utforma och delta i gudstjänster och verksamheter
* värna skapelsen genom klimat- och miljösmarta verksamheter.
* ha ett diakonalt arbete där du blir sedd som den människa du är och vill vara.
* våra kyrkor och kyrkogårdar är välkomnande mötesplatser.
* inbjuda till samtal om tro och livsfrågor.
* stärka sång- och musikverksamheten i gudstjänsterna och utöka samarbetet med Musikskolan och musikföreningarna.
* samverka i gemensamma frågor med andra kyrkor, kommunen, frivilligorganisationer och näringslivet.
* värna verksamheten i Väne-Ryrs kyrka, församlingshem och lägerplats.

 

 

Församlingens utvecklingsområden

Bibeln – en del i ditt liv 
Gudstjänsten – en del i ditt liv 
Vår miljö – en del i ditt liv
Församlingsinstruktionen 

 

Kontaktpersoner:

Maria Zetterlund, gruppledare

telefon:  072-333 39 65

e-post:  maria.zetterlund@svenskakyrkan.se.

 

Gunnel Jende, sekreterare

telefon:  070-647 81 40

e-post: jende@telia.com