POSK i Vänersborg och Väne-Ryr

Vad är POSK?
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan.
POSK är en demokratisk organisation och ett alternativ till de allmänpolitiska partierna.
POSK vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus.
POSK vill att kyrkan ska vara öppen och lyhörd för människors livsfrågor.
POSK vill att kyrkan ska närvara i människors vardag.
POSK vill uppmuntra ideella till engagemang i kyrkans verksamhet.
POSK vill att enklare och billigare valsystem införs i Svenska Kyrkan. På församlingsnivå vill vi ha personval. Till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet vill vi ha indirekta val.

Vi är ca 35 personer som är engagerade i församlingens gudstjänstliv och verksamheter. Vi vill styra utvecklingen och påverka kyrkans arbete utan inslag av partipolitik.

Resultatet av valet:

I kyrkovalet 2017 fick vi 61% av antalet röster, vilket gav oss 15 mandat av 25 möjliga i kyrkofullmäktige. Posterna som ordförande och 2 vice ordförande innehavs av Posk, likaså posten som ordförande i kyrkorådet.

Under mandatperioden kommer vi som Posk-grupp att arbeta för att det kristna budskapet sprids.

Bland annat genom att:

· Gudstjänsterna utformas så att alla kan känna gemenskap och delaktighet

· Ge församlingens barn och ungdomar möjlighet att delta och påverka verksamheter och gudstjänster.

· Inbjuda till samtal och dialog om livsfrågor och tro.

· Värna det diakonala arbetet.

· Samverka med andra aktörer i samhället, exempelvis kommunen, frivilligorganisationer och andra kyrkor.

· Sång och musikverksamheten förstärks och utvecklas, gärna i samarbete med Musikskolan och musikföreningar.

· Låta våra kyrkor vara välkomnande mötesplatser med verksamheter för alla åldrar.

· Värna om och utveckla verksamheten i Väne-Ryrs kyrka, församlingshem och lägerplats.

 

 

Församlingens utvecklingsområden

Diakoni i samverkan

Kommunikation

Vuxentro

 

Kontaktpersoner:

 

Maria Zetterlund, gruppledare

telefon:  072-333 39 65

e-post:  maria.zetterlund@svenskakyrkan.se.

 

Gunnel Jende, sekreterare

telefon:  070-647 81 40

e-post: jende@telia.com