POSK i Växjö

Det är kyrkoval söndagen den 19 september 2021 - rösta på POSK

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK har funnits i 30 år och finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. För oss är det självklart att de som styr Svenska kyrkan är aktiva i kyrkan. Därför kan du känna dig trygg att rösta på POSK – vi som ställer upp i kyrkovalet är aktiva i församlingslivet.

POSK i Växjö vill

  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska ledas av kyrkligt engagerade människor oavsett politisk tillhörighet.
  • att kyrkor och kyrkogårdar i Växjö pastorat, som kanske är vårt viktigaste kulturarv, ska vara välskötta och tillgängliga. Kyrkorna ska vara öppna för besök och enskild andakt.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska erbjuda levande och angelägna gudstjänster med djup och bredd.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ger barn och ungdomar en särställning i församlingslivet. Konfirmationsarbetet ska ha en framträdande plats.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat aktivt ska motverka all särbehandling på grund av etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet och sexuell läggning, ålder och funktionsvariation.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska stödja människor i utsatta livssituationer och särskilt dem som hamnar i kläm i dagens samhälle. Diakonin och Diakonicentrum ska fortsätta prioriteras.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska utveckla arbetet med nyanlända och intensifiera integrationsarbetet.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat tar tillvara det lokala engagemanget så att Svenska kyrkan bygger levande gemenskaper i hela kommunen.
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ger musiken en framskjuten roll och att musiklivet både ska bevaras och
  • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och förtroendevalda.

 

Kontakt

Karin Ljung är ordförande
E-post ljung.karin@hotmail.com
Mobil: 0709-697445

Camilla Dahlström är vice ordförande
E-post: camilladahlstrom7@yahoo.se
Mobil: 0705-620717