POSK i Växjö

Det är kyrkoval söndagen den 19 september 2021 - rösta på POSK

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK har funnits i över 30 år och finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. För oss är det självklart att de som styr Svenska kyrkan är aktiva i kyrkan. Därför kan du känna dig trygg att rösta på POSK – vi som ställer upp i kyrkovalet är aktiva i församlingslivet.

POSK i Växjö pastorat vill:

Verka för levande församlingar

 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorats församlingar ska erbjuda levande och angelägna gudstjänster med djup och bredd.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ger musiken och körsången en framskjuten roll i gudstjänsten och att musiklivet i pastoratet både ska bevaras och utvecklas.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat erbjuder ett varierat gudstjänstliv som tilltalar medlemmarna i hela pastoratet.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ger barn och ungdomar en särställning i församlingslivet. Konfirmationsarbetet ska ha en framträdande plats.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska bjuda in alla nyinflyttade till församlingens verksamhet.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska bevara och utveckla det ekumeniska arbetet

Bevara och utveckla engagemang

 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat och dess församlingar ska ledas av kyrkligt engagerade förtroendevalda och anställda oavsett politisk tillhörighet.
 • att Växjö Stads- och domkyrkoförsamling delas upp i flera församlingar för att bevara och utveckla det lokala engagemanget.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat tar tillvara det lokala engagemanget och bygger levande gemenskaper i pastoratets alla församlingar.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska vara en attraktiv arbetsgivare och prioritera utbildning och fortbildning för att locka och behålla engagerade och kompetenta medarbetare, förtroendevalda och ideella.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska vara närvarande i nya områden som växer fram som Vikaholm och Bredvik.

Vara en öppen och välkomnande kyrka

 • att kyrkor och kyrkogårdar i Växjö pastorat, som kanske är vårt viktigaste kulturarv, ska vara välskötta och tillgängliga. Kyrkorna ska vara öppna för besök och enskild andakt.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska stödja och vara närvarande för människor i utsatta livssituationer och särskilt dem som hamnar i kläm i dagens samhälle. Diakonin, Diakonicentrum och arbete med integration ska fortsatt prioriteras.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat aktivt ska motverka all särbehandling på grund av etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet och sexuell läggning, ålder och funktionsvariation.
 • att Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser.

 

Kontakt

Karin Ljung är ordförande
E-post ljung.karin@hotmail.com
Mobil: 0709-697445

Camilla Dahlström är vice ordförande
E-post: camilladahlstrom7@yahoo.se
Mobil: 0705-620717