POSK i Västerås stift

Välkommen att vara med och ta ansvar!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

•     erbjuda närvaro, gemenskap och växt
•     förmedla befrielse, hopp och livsmod
•     se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•     respektera individen och glädjas åt mångfalden
•     vara en tydlig röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•     ha en organisation och struktur som främjar kyrkans uppdrag
•     vara en brobyggare mellan kyrkor
•     sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

I senaste kyrkovalet, 2013, fick POSK 38 mandat i kyrkomötet, och nådde därmed målet att bli näst största grupp i kyrkomötet. I och med detta har vi större möjlighet att driva våra frågor. Läs vår vision och vårt program där vi beskriver hur vi vill vara med och ta ansvar på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Inför mandatperioden 2018-2021 har POSK som inriktning att särskilt satsa på, och lyfta fram, följande frågor:

1. Bryt partipolitiseringen!
2. Mångfald och respekt!
3. Kyrkomusikens kraft!

Läs mer om dessa valfrågor här.
Hela vårt program för den kommande mandatperioden 2018-2021 finns här. Programmet finns där även att ladda ner som PDF.
Vi har även utarbetat en kortversion av programmet. Även kortprogrammet kan laddas ner som PDF.

Kontaktpersoner, styrelsen för POSK i Västerås stift.

Anders Brunnstedt, Falun, ordförande
anders.brunnstedt@ssab.com tel. 023-18875

Peter Bernövall, Nora,
peterbernovall@gmail.com tel. 070-2123658

Gun Bäck, Fagersta
gun.back@svenskakyrkan.se 0223-14811

Ingemar Egelstedt, Västerås
ingemar.egelstedt@svenskakyrkan.se tel. 070-6652727

Cristina Hahre, Köping
cristinahahre@hotmail.com tel. 070-7890338

Eivor Sterner, Dala-Järna
eivor.sterner@sterners.se tel. 070-7711120

Karin Tilly, Västerås
karin.tilly@telia.com tel. 021-144589

Länkar:

Årsmöte 2019 – Inbjudan

Årsmöte 2019 – Dagordning

Protokoll årsmöte 2017

Här är några av oss:

Webbansvarig: Mikael Thorgren mikael.thorgren@telia.com
Biden överst: Kapellet, Stiftsgården Rättvik. Foto: Spito, Wikimedia Commons