POSK i Västerås stift

Välkommen att vara med och ta ansvar!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

I senaste kyrkovalet, 2017, fick POSK 43 mandat i kyrkomötet, en ökning med 5 mandat. POSK är näst största grupp i kyrkomötet. I och med detta har vi större möjlighet att driva våra frågor. Läs vår vision och vårt program där vi beskriver hur vi vill vara med och ta ansvar på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner, styrelsen för POSK i Västerås stift.

Anders Brunnstedt, Falun, ordförande
anders@brunnstedt.net tel. 072-249 66 51

Peter Bernövall, Nora,
peterbernovall@gmail.com tel. 070-212 36 58

Gun Bäck, Fagersta
gunalingsjoback@telia.com tel. 0223-148 11

Ingemar Egelstedt, Västerås
ingemar.egelstedt@svenskakyrkan.se tel. 070-6652727

Cristina Hahre, Köping
cristinahahre@hotmail.com tel. 070-7890338

Eivor Sterner, Dala-Järna
eivor.sterner@sterners.se tel. 070-7711120

Karin Tilly, Västerås
karin.tilly@telia.com tel. 070-294 71 84

Länkar:

Protokoll årsmöte 2020

Här är några av oss:

Webbansvarig: Mikael Thorgren mikael.thorgren@telia.com
Biden överst: Kapellet, Stiftsgården Rättvik. Foto: Spito, Wikimedia Commons