POSK i Västerås stift

Kom med och ta ansvar - för en levande kyrka!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till ett allmänpolitiskt parti.
POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

  • ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
  • förmedlar befrielse, hopp och livsmod
  • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
  • förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
  • är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
  • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

Se fullständigt program för POSK i Västerås stift i denna länk.

Kontaktpersoner, styrelsen för POSK i Västerås stift.

Anders Brunnstedt, Falun, ordförande
anders@brunnstedt.net tel. 072-249 66 51

Peter Bernövall, Nora,
peterbernovall@gmail.com tel. 070-212 36 58

Gun Alingsjö Bäck, Fagersta
gunalingsjoback@telia.com tel. 0223-148 11

Ingemar Egelstedt, Västerås
ingemar.egelstedt@svenskakyrkan.se tel. 070-6652727

Marja Kilpiö
marja.kilpio@telia.com tel 070-345 89 70

Johan Linnman
johan.m.linnman@svenskakyrkan.se tel 070-206 42 66

Karin Tilly, Västerås
karin.tilly@telia.com tel. 070-294 71 84

Länkar:

Program 2021

Här är några av oss:

Webbansvarig: Mikael Thorgren mikael.thorgren@telia.com
Bilden överst: Kapellet, Stiftsgården Rättvik. Foto: Spito, Wikimedia Commons