POSK i Nederluleå församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Nederluleå församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Nederluleå församling

POSK i Nederluleå församling bildades inför kyrkovalet 2013. Vi fick då 15% av rösterna och 4 mandat i kyrkofullmäktige. I kyrkorådet är vi representerade med två personer.

Vi vill att Nederluleå församling

… ska vara en växtplats för alla, hela livet
… utvecklar diakonin för att nå de utsatta i församlingen
… stärker kyrkans barn- och ungdomsarbete
… stärker musiken i församlingen
… uppmuntrar det ideella engagemanget och tar tillvara de frivilligas olika kompetenser
… minimerar arvoderingar av förtroendevalda
… satsar på dop och konfirmation
… skapar och utvecklar befintliga mötesplatser för flyktingar och församlingsbor

För ytterligare information se vårt valprogram.

Vi ställer upp för POSK i Nederluleå församling vid kyrkovalet 2017
  1. Celina Falk, 31 år, föräldraledig / student
  2. Carolina Söderberg, 50 år, stiftsmusiker
  3. Birgitta Hörnsten, 46 år, ekonom
  4. Ines Nilsson, 55 år, verksamhetschef
  5. Britt-Inger Burman, 54 år, lärare
  6. Maria Lundström Pedersen, 61 år, kommunikatör
  7. Annevi Larsson, 50 år, rektor
  8. Marianne Pettersson, 68 år, pensionär
  9. Anna Sellén, 43 år, pedagog
  10. Lisa Boyraz, 28 år, fysioterapeut
Kontakt

För mer information kontakta

Celina Falk

Birgitta Hörnsten

Toppbild: Detalj av altartavlan, Nederluleå kyrka. Foto: Av Xauxa (Håkan Svensson) – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,