POSK i Nederluleå församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Nederluleå församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
POSK:s vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK i Nederluleå församling

POSK i Nederluleå församling bildades inför kyrkovalet 2013 och i det valet fick vi 15% av rösterna.  2017 ökade vi till 20% av rösterna och blev näst största grupp i kyrkofullmäktige. Nu vill vi öka igen.

Församlingen i centrum

Nederluleå församling ska vara en växtplats åt alla hela livet och en levande gemenskap med gudstjänsten i centrum.

Mångfald – en möjlighet

De många människor, kyrkliga traditioner och riktningar som ryms inom Svenska kyrkan är en rikedom.

En kyrka som tar ansvar

Som kristna har vi ett uppdrag att förvalta skapelsen som vi fått av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra.

En fri kyrka

Det är viktigt att personer med engagemang för kyrkliga frågor och en förankring i den lokala församlingsgemenskapen ingår i de beslutande organen. Vi vill att kyrkan ska vara fri från partipolitik.

För ytterligare information se vårt Valprogram.

Vi ställer upp för POSK i Nederluleå församling vid kyrkovalet 2021
 1. Celina Falk, 35 år, beteendevetare
 2. Carolina Söderberg, 54 år, stiftsmusiker
 3. Anna Maria Grönlund, 35 år, fritidsassistent
 4. Petrus Halvarsson, 35 år, specialistofficer
 5. Lotta Wolf, 49 år, HR-partner
 6. Berit Lindgren, 76 år, pensionerad universitetsadjunkt och sjuksköterska
 7. Birgitta Hörnsten, 50 år, administrativ chef
 8. Ines Nilsson, 59 år, verksamhetschef
 9. Britt-Inger Burman, 58 år, lärare
 10. Marianne Pettersson, 72 år, pensionerad banktjänsteman
 11. Annevi Larsson, 54 år, rektor
 12. Anna Sellén, 47 år, egenföretagare
 13. Jon Falk, 39 år, stiftspedagog
 14. Anna-Sara Lantz, 38 år, konsultchef
Kontakt

För mer information kontakta

Celina Falk

Birgitta Hörnsten

Toppbild: Detalj av altartavlan, Nederluleå kyrka. Foto: Av Xauxa (Håkan Svensson) – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,