POSK i Torslanda-Björlanda församling

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet.
Detta för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Medlemmarna har röstat fram POSK i Torslanda-Björlanda församling till att vara en majoritet i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Årsmöte / Nomineringsmöte

Årsmöte och nomineringsmöte hölls

Söndagen den 7 Mars klockan 14.00 i Björlanda församlingshem Stora salen,
Resultatet kommer senare att läggas upp här.

Kallelse kan laddas ned från denna länk.

Valprogram

Just nu pågår arbete med att ta fram valprogram för POSK Torslanda-Björlanda.

Ladda ner vårt valprogram här vid förra valet.

Ungdomsaffischen såg ut så här vid förra valet.

Informationsaffisch såg ut så här vid förra valet.

Medlemsavgift / Gåvor

Medlem blir man genom att betala den årliga medlemsavgiften till POSK i Torslanda – Björlanda församling.

Man kan även lämna en gåva för att vi ska få råd med att lokalt sprida POSK-budskapet med Valprogram etc.

90 kronor/vuxen (50 kr ungdom < 20 år) på vårt Bankgiro eller Swisha. Man kan även lägga till en extra stödgåva för POSK.

BANKGIRO: Bankgiro-numret är BG 379-6265 som gäller för POSK i hela Sverige.

Så fyll meddelandefältet med:  ”T-B”, eventuellt medlemsnummer, namn och email-adress (viktigt för att hantera avgiften till rätt lokalförening). Som mottagare står ”Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan”.

 SWISHA:  till  123 534 52 69

med eventuellt medlemsnummer eller för ny medlem: namn och email-adress. Detta swishas direkt till POSK Torslanda-Björlanda.

POSK i Torslanda-Björlanda arbetar för:

 • gudstjänster som berör, med personliga upplevelser och med frivilliga medarbetare i Björlanda kyrka, i Torslanda kyrka och kyrkan i Amhult.
 • ungdomsarbetet och konfirmationen som är mycket viktiga för kyrkans framtid.
 • att bjuda in unga och gamla till de olika musikgrupperna och konserterna samt stimulera till musikdeltagande.
 • en kyrka som verkar i människors vardagsliv där frivilliga i alla åldrar aktivt kan medverka.
 • internationella engagemang i lokala grupper.
 • att kyrkan skall finnas tillgänglig för alla skeden i livet
 • låg tröskel.
 • att kunna erbjuda utbildning till dem som är aktiva i församlingen och vill anta utmaningen.
 • att ha givande gemensamma möten och inspirationstillfällen.
 • att du antar utmaningar för dig själv och för din omgivning.
 • kristna skolavslutningar i kyrkan.
 • att utveckla stora och små verksamheter med tydlig inriktning.
 • att rekrytering av anställda skall vara inriktad på ledarpersoner.

Vi har unika förutsättningar att utvecklas:
Vi samlas nu i en allt större församling med större resurser och mer variation.
Vi har mycket stor kunskaps – och erfarenhetsbank bland våra medlemmar. .
Vi utvecklar barnverksamheten/förskolan då familjerna är en viktig del av församlingen.

Kyrkoråd 2021

Kyrkofullmäktige utser ledamöter i kyrkorådet, oftast i proportion till kyrkovalets resultat

POSK:              7 ordinarie, 4 ersättare
S:                      2 ordinarie, 2 ersättare
Obunden:       1 ordinarie

Kyrkofullmäktige 2021

Vid kyrkovalet 2017 till församlingens kyrkofullmäktige blev fördelat till POSK-s fördel.

Sedan dess har det skett förändringar och nu har fullmäktige följande fördelning:

POSK:   12 ordinarie, 7 ersättare
S:            5 ordinarie, (inga ersättare)
FISK:     1 ordinarie, (inga ersättare)
SD:         0 ordinarie, (inga ersättare)

Senaste kyrkovalet

Läs i vårt valprogram.

Läs POSKs valsedel för Torslanda-Björlanda församling här.

Läs valsedeln för Backa, Lundby och Torslanda-Björlandas valkrets i stiftsfullmäktigevalet och valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kontakt:
E-post: torslanda-bjorlanda@posk.se
Gunilla Eriksson, Ordförande (0737-785718)
Håkan Magnusson, Kassör (0704-597031)