POSK i Torslanda-Björlanda församling

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet. Detta för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram. Församlingsmedlemmarna har röstat fram POSK i Torslanda-Björlanda församling till att utgöra en majoritet i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Vårhälsning och årsmötesprotokoll 2024 

Protokoll från årsmötet för POSK Torslanda-Björlanda samt verksamhets- och revisionsberättelse finns publicerat på arkiv-sidan.

Läs också vårhälsningen från styrelsen.


POSK i Torslanda-Björlanda arbetar för:  

EN RÖRELSE SOM VI ÄR TILLSAMMANS

 • att vi prioriterar vårt viktigaste uppdrag; att förmedla evangeliet om Jesus Kristus.
 • att kyrkan mer och mer blir en rörelse som vi är tillsammans – en levande församling med tre kyrkor där ett ökat ansvarstagande och delaktighet är nyckelord.
 • en kraftigt förstärkt lägerverksamhet i alla åldersgrupper och över åldersgränserna – en guldgruva till mycket av det som är bristvaror i vår ”moderna digitala tillvaro”.

GUDSTJÄNSTER SOM ENGAGERAR OCH BERÖR

 • att öka engagemanget och delaktigheten i våra gudstjänster, så att de förnyas, fördjupas och berör.
 • att se varierande kyrkliga traditioner som en tillgång och ett sätt att bredda och berika församlingens gudstjänstliv.
 • att musiken i kyrkan allt mer blir ett redskap för mission, liksom ett glädjeämne och en källa till gemenskap.

SAMTAL, UNDERVISNING OCH MÅNGFALD

 • att utveckla nya kreativa former för samtal och undervisning som kan möta nutidsmänniskans längtan efter mening och sammanhang i livet.
 • att genom undervisning och samtal fördjupa enheten i Kristus och samtidigt värna en försonad mångfald i församlingen och förstärka generositeten mot varandra.
 • en ökad respekt för att vi kan ha delade meningar i en del frågor och samtidigt värna det förtroendefulla samtalet och det lyhörda lyssnandet till både Gud och människor.

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

 • att församlingen blir allt mer närvarande, öppen, välkomnande och tydlig när det gäller alla människors lika värde.
 • att tron tar sig uttryck i kärleksfull handling och diakonal omsorg i en tid när behoven av samtal, inte minst, är stora och utmaningar som; ensamhet, utbrändhet och modlöshet, ställer krav på nya kreativa vägar.
 • att stärka församlingens ungdomsarbete och inspirera till ökat ansvarstagande och inflytande genom att utveckla ett barn/ungdomsråd.

EN KYRKA SOM FÖRVANDLAR VÄRLDEN

 • att vi – drivna av Kristi kärlek – utvecklar vårt internationella ansvar, både genom utvecklingsarbete och katastrofbistånd.
 • att församlingen prioriterar hållbarhet på alla områden, t ex social, ekonomisk, ekologisk och klimatsmart hållbarhet.

Medlemsavgifter och gåvor

QR-kod för att Swisha till POSK Torslanda-BjörlandaMedlem blir man genom att betala den årliga medlemsavgiften till POSK i Torslanda – Björlanda församling.  Man kan även lämna en gåva för att vi ska få råd med att lokalt sprida POSK-budskapet med Valprogram etc.

95 kronor/vuxen (50 kr ungdom < 20 år) på vårt Bankgiro eller Swisha. Man kan även lägga till en extra stödgåva för POSK.

BANKGIRO: Bankgiro-numret är BG 379-6265 och gäller för POSK i hela Sverige.

Fyll meddelandefältet med: namn och email-adress (viktigt för att hantera avgiften till rätt lokalförening). Som mottagare står ”Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan”.

 SWISHA:  till  123 210 24 24 (obs, nytt swish-nummer)

med meddelande: Torslanda-Björlanda <namn på medlem>. Som mottagare står ”Partipolitiskt obundna i Sv Kyrkan”.


Kyrkoråd 2022-2025

Kyrkofullmäktige utser ledamöter i kyrkorådet, oftast i proportion till kyrkovalets resultat

POSK:              6 ordinarie, 3 ersättare
S:                      3 ordinarie, 2 ersättare

FISK:                                     1 ersättare
SD:                   1 ordinarie


Kyrkoval 2021 till kyrkofullmäktige för år 2022-2025

Vid kyrkovalet 2021 till församlingens kyrkofullmäktige 2022 – 2025 blev fördelat till POSK-s fördel.

Sedan dess har det skett förändringar och nu (mars 2022) har fullmäktige följande fördelning:

POSK:   12 ordinarie, 6 ersättare
S:            6 ordinarie, (inga ersättare)
FISK:     2 ordinarie, (inga ersättare)
SD:         2 ordinarie, (inga ersättare)


Församlingens hemsida om demokrati

Information om Kyrkorådet finns presenterat på denna länk.

Information om Kyrkofullmäktige finns presenterat på denna länk.


Kontakta POSK Torslanda-Björlanda:

E-post: torslanda-bjorlanda@posk.se
Gunilla Eriksson, Ordförande (0737-785718)
Håkan Magnusson, Medlemsregister-ansvarig (0704-597031)