POSK i Torslanda-Björlanda församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Medlemmarna har röstat fram POSK i Torslanda-Björlanda församling till att vara en majoritet i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Årsmötes-protokoll & handlingar

Här kan man ladda ner årsmötesprotokoll och andra handlingar i pdf-format:

Ekonomisk redovisning

POSK Årsberättelse 2017

POSK Årsmöteprotokoll 2018-03-19, sid 1

POSK Årsmötesprotokoll 2018-03-19, sid 2

Kyrkoråd 2018

Kyrkofullmäktige utser ledamöter i kyrkorådet, oftast i proportion till kyrkovalets resultat (efter 2018-05-28)

POSK:        7 ordinarie, 4 ersättare
S:                   3 ordinarie, 2 ersättare

Kyrkovalet 2017 Resultat kyrkofullmäktige

I kyrkovalet till församlingens kyrkofullmäktige (totalt 25 platser) blev fördelat till POSK-s fördel:

POSK:  13 ordinarie, 7 ersättare
S:            7 ordinarie, (inga ersättare, 1 tom plats)
FISK:     1 ordinarie, (inga ersättare, 1 tom plats)
SD:        1 ordinarie, (inga ersättare, 2 tomma platser)

Kyrkovalet 2017

Läs i vårt valprogram.

Läs POSKs valsedel för Torslanda-Björlanda församling här.

Läs valsedeln för Backa, Lundby och Torslanda-Björlandas valkrets i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Medlem

För att bli medlem i POSK i Torslanda – Björlanda församling sätter du in: 90 kronor/vuxen (50 kr ungdom < 20 år) på vårt plusgiro. Glöm inte skriva namn och adress.

Plusgirokonto-nummer är PG 731601-1

Alternativt betalsätt är: SWISH till
kassören Håkan Magnusson 0704597031
med meddelande POSK och namn/medlemsnummer.

 Vi arbetar för:

 • gudstjänster som berör, med personliga upplevelser och med frivilliga medarbetare i Björlanda kyrka, i Torslanda kyrka och kyrkan i Amhult.
 • ungdomsarbetet och konfirmationen som är mycket viktiga för kyrkans framtid.
 • att bjuda in unga och gamla till de olika musikgrupperna och konserterna samt stimulera till musikdeltagande.
 • en kyrka som verkar i människors vardagsliv där frivilliga i alla åldrar aktivt kan medverka.
 • internationella engagemang i lokala grupper.
 • att kyrkan skall finnas tillgänglig för alla skeden i livet
 • låg tröskel.
 • att kunna erbjuda utbildning till dem som är aktiva i församlingen och vill anta utmaningen.
 • att ha givande gemensamma möten och inspirationstillfällen.
 • att du antar utmaningar för dig själv och för din omgivning.
 • kristna skolavslutningar i kyrkan.
 • att utveckla stora och små verksamheter med tydlig inriktning.
 • att rekrytering av anställda skall vara inriktad på ledarpersoner.

Vi har unika förutsättningar att utvecklas:
Vi samlas nu i en allt större församling med större resurser och mer variation.
Vi har mycket stor kunskaps – och erfarenhetsbank bland våra medlemmar. Vi utvecklar barnverksamheten/förskolan då familjerna är en viktig del av församlingen.

Kontakt:
E-post: torslanda-bjorlanda@posk.se
Gunilla Eriksson, Ordförande (0737-785718)
Håkan Magnusson, Kassör (0704-597031)