POSK i Kumla-Tärna-Kila

Anna Onsten Molander, 0224-26011
anna.onsten-molander[a]home.se

Ingrid Karlsson
ingridpersbo[a]telia.com

POSK är helt partipolitiskt obundet.

Vi i Kumla-Tärna-Kila (K-T-K)

  • Vill arbeta för respekt och tolerans
  • vill ge barn och ungdomar en trygg miljö
  • vill fortsätta utveckla gudstjänstlivet
  • vill slå vakt om kyrka och kyrkogård
  • vill ha en församlingsverksamhet med olika mötesplatser
  • vill hushålla med jordens resurser
  • vill att bostadsorten ej ska bestämma församlingstillhörigheten

Till kyrkomötet finns en POSK-lista för Västerås stift, till Stiftsfullmäktige finns en POSK-lista för kontraktet, där Anna Onsten Molander, Solweig Eriksson och Ingrid Karlsson finns med. Se länkar längst ner under rubriken ’Relaterad Information’.