Låt vår församling styras av engagerade församlingsbor - inte politiker

Det tycker i alla fall vi i POSK. Vi är trötta på att de politiska partierna fortfarande behåller sitt grepp om kyrkan och vill ändra på det.

Vi som är engagerade i POSK är aktiva i församlingslivet på olika sätt. Några av oss träffar du i kyrkan på söndagarna eftersom vi är kyrkvärdar och kaffevärdar. Andra träffar du i konfirmandverksamheten, i kören eller i någon av alla de andra verksamheter Täby församling bedriver. Vi är stolta över att POSK i Täby består av både gamla och unga, "kyrkproffs" och helt vanliga församlingsbor som vill utveckla Täby församling idag och i framtiden.

Ta gärna kontakt med någon av oss som du redan känner eller vår gruppledare Bertil Persson om du har idéer, frågor eller funderingar.

Vi som står på plats 1-14 på listan är POSK:s ledamöter i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2018-2021.

 1. Karin Öst, 26, konfirmationsledare, fd ordf. SKU Täby, jurist, Täby centrum
 2. Victor Backström, 28, fd ordf. SKU i Stockholms stift, fritidsledare, teol. stud., Näsbypark
 3. Eva Lod, 68, volontär i kyrkornas second hand, körsångare i Collegium Cantorum, Östra Vallabrink
 4. Adam Munkbo, 29, konfirmationsledare, projektledare, Täby centrum
 5. Lotta Jonsson, 34, konfirmationsledare, lärare, Grindtorp
 6. Christoffer Hofverberg, 33, fritidsgårdsföreståndare, Näsbydal
 7. Ann-Marie Molneryd, 66, ekonom, Visinge
 8. Stefan Ulfswärd, 26, konfirmationsledare, jurist, Täby centrum
 9. Marie Kjörling, 57, kyrkvärd, körsångare i Chorus Pictor, Hägernäs strand
 10. Bertil Persson, 76, kyrkvärd, ledamot av kyrkomötet, teol. kand., civilekonom, Gribbylund
 11. Elisabeth Tunberg, 57, adm. chef, civilekonom, Näsbypark
 12. Carl-Johan Amilon, 52, kyrkoherde, Löttingelund
 13. Torsten Gerhardsson, 75, volontär på kyrkans läxhjälp & prata svenska-café, Grindtorp
 14. Elsie Andersson, 73, kyrkvärd, körsångare i Tibble kyrkokör, Gribbylund
 15. Staffan Ström, 43, kyrkvärd, ordf. i Täby kyrkas distriktsråd, pensionsekonom, Ensta
 16. Charlotta Mossberg, 26, konfirmationsledare, jurist, Täby centrum
 17. Niclas Evén, 40, volontär på kyrkans läxhjälp, lärare, Näsbydal
 18. Gertrud Block, 82, kyrkvärd, S:t Olofs distriktsråd, Viggbyholm
 19. Brita Fromm, 57, utlandskyrkan, informatör, Vallatorp
 20. Anna Ortner, 57, präst, teol. dr, Viggbyholm
 21. Lars G Wilson, 74, kyrkvärd, Näsbyparks distriktsråd, arkitekt, Näsbypark
 22. Birgitta V Persson, 75, kyrkvärd, Gribbylunds distriktsråd, Gribbylund
 23. Kristin Molander, 48, präst, Näsbypark
 24. Annika Asp, 70, kyrkvärd, S:t Olofs distriktsråd, körsångare i Tibble kyrkokör, Viggbyholm
 25. Birgitta Ribbing, 73, kyrkvärd, S:t Olofs distriksråd, körsångare i Collegium Cantorum, Hägernäs strand
 26. Christina Berglund, 78, präst, Täby kyrkby
 27. Rolf Beck, 90, kyrkvärd, Täby kyrkas distriktsråd, veniat, Viggbyholm
 28. Gunilla Hultman, 69, körsångare i Chorus Pictor & Collegium Cantorum, volontär i kyrkornas second hand, Gribbylund
 29. Lotta Myrén Hallström, 60, körsångare i Gribbylunds Kapellsångare, ekonom, Visinge
 30. Ulf Ribbing, 77, överstelöjtnant, Hägernäs strand
 31. Henrika Thomasson, 47, projektledare, Näsbypark
 32. Kerstin Karlsson, 81, kaffevärdinna, Grindtorp