POSK i Mörrum-Elleholms församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mörrum-Elleholms församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vårt program

POSK i Mörrum-Elleholms församling fick 65% av rösterna vid förra valet. Framgångarna för POSK beror till stor del på att alla kandidater är aktiva församlingsmedlemmar som på olika sätt deltar i det vardagliga arbetet i stort och i smått. Du hittar våra kandidater i kören, i besöksgrupper, som kyrkvärdar/gudstjänstvärdar, bland husfolket mm. POSK värnar om ett ideellt engagemang utan partipolitiska pekpinnar.

Får vi ditt fortsatta förtroende vill POSK i Mörrum-Elleholm:

  • fortsätta utveckla gudstjänstlivet i båda kyrkorna och knyta ihop tradition med nytänkande.
  • få ut mesta möjliga av kyrkoavgiften genom att bl a fortsätta utveckla samarbetet med närliggande församlingar på olika plan.
  • stödja det diakonala arbetet, ett arbete som efterfrågas mer och mer!
  • att församlingen ska vara en stimulerande mötesplats för alla åldrar
  • stimulera den kyrkomusikaliska verksamheten och dess samarbete med bygdens duktiga musiker.
  • hitta fler som är villiga att aktivt delta i frivilliga grupper av olika slag där den egna livskunskapen kan vara till nytta.
  • skapa den goda arbetsplatsen där anställda och förtroendevalda arbetar tillsammans för församlingsbornas bästa.
  • fortsätta arbetet med miljöanpassning på olika nivåer.