POSK-grupp i Göteborgs stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Kyrkans Vänner i Råda församling byter nu namn till POSK Råda. Vi ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Råda vill verka för att:

  • Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus
  • bygga en levande församling som är en viktig aktör i vårt samhälle.
  • kyrkan alltid ska vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa
  • att körsång och kyrkomusik lyfts fram som viktiga bärare av det kristna budskapet
  • vår församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder
  • ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar
  • Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att värna natur och miljö
  • värna det viktiga kulturarv som vår kyrka och kyrkogård utgör och att kyrkan hålls öppen med hög tillgänglighet för alla

EN FRI KYRKA:

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom.

POSK anser att

  • en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra anledningar till diskriminering
  • en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan

I Råda församling representeras POSK av:

Kontakt: Jenny Ljungberg, ordförande jelju62@gmail.com

Styrelseledamöter 2017:
Jenny Ljungberg, ordförande
Wivi-Ann Svensson
Gunnar Mårtenssson
Lars Roslund
Thomas Edman

Representanter mandatperioden 2018-2021

POSKs representanter i Råda församlings kyrkofullmäktige:

Jenny Ljungberg (ordförande 2019), Hanna Rohdin, Wivi-Ann Svensson, Karin Lagerström,
Gunnar Mårtensson, Birgitta Karlsson, Björn Rödsta, Anita Henriksson,
Henrik Sahlin, Jan-Olof Karlsson, Nils Nilsson, Göte Henriksson

POSKs representanter i kyrkorådet:

LEDAMÖTER:  Jenny Ljungberg (vice ordförande 2019, ordförande 2020-2021), Hanna Rohdin,
Karin Lagerström, Gunnar Mårtensson,

ERSÄTTARE: Björn Rödsta, Wivi-Ann Svensson

Läs om Kyrkoval 2021 här