POSK-grupp i Göteborgs stift

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Kyrkans Vänner i Råda församling byter nu namn till POSK Råda. Vi ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

I Råda församling representeras POSK av:

Kontakt: Jenny Ljungberg, ordförande jelju62@gmail.com

Styrelseledamöter 2017:
Jenny Ljungberg, ordförande
Wivi-Ann Svensson
Gunnar Mårtenssson
Lars Roslund
Thomas Edman

Representanter mandatperioden 2018-2021

POSKs representanter i Råda församlings kyrkofullmäktige:

Jenny Ljungberg (ordförande 2019), Hanna Rohdin, Wivi-Ann Svensson, Karin Lagerström,
Gunnar Mårtensson, Birgitta Karlsson, Björn Rödsta, Anita Henriksson,
Henrik Sahlin, Jan-Olof Karlsson, Nils Nilsson, Göte Henriksson

POSKs representanter i kyrkorådet:

LEDAMÖTER:  Jenny Ljungberg (vice ordförande 2019, ordförande 2020-2021), Hanna Rohdin,
Karin Lagerström, Gunnar Mårtensson,

ERSÄTTARE: Björn Rödsta, Wivi-Ann Svensson

Läs om Kyrkoval 2017 här.

 

Representanter mandatperioden 2014-2017

POSKs representanter i Råda församlings kyrkofullmäktige:

Lars Roslund, Hanna Rhodin, Wivi-Ann Svensson, Henrik Sahlin, Karin Lagerström
Anita Henriksson, Jenny Ljungberg, Björn Rödsta, Håkan Ludwigson, Gunnar Mårtensson,
Inger Ludwigson, Göte Henriksson

POSKs representanter i kyrkorådet:

LEDAMÖTER: Hanna Rhodin, Håkan Ludwigson,
Lars Roslund (viceordförande 2015-2016,ordförande 2017),  Wivi-Ann Svensson

ERSÄTTARE: Jenny Ljungberg,Karin Lagerström,Gunnar Mårtensson