POSK i Ulricehamn

”Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus”. POSK är en organisation för Svenska Kyrkan i hela Sverige och har som sådan denna övergripande vision.

Ett stort tack till alla som röstade på oss i Kyrkovalet !

Vi är den största nomineringsgruppen i nybildade Ulricehamns pastorat.

För att se valresultatet klickar ni här

 

 

Sara Johansson, Thomas Hjalmarsson, Anders Lahrin, Anna Smedberg, Berith Gunnarsson, Jan Oscar Jansson, Mikael Ekman, Björn Gotting, Christina Claeson, William Boehm, Noel Bruhn, Gudrun Lundh, Ingbritt Brunnemyr, Kent-Åke Claesson, Maja Hellqvist, Christer Spjuth, Ingela Widell, Helge Hesslefors, Inger Henriksson, Urban Azelius.

POSK i Ulricehamn vill samla alla de som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan i hela vårt nya pastorat oavsett allmänpolitisk tillhörighet. Huvudfrågorna i vår kyrka är inte partipolitiska utan handlar om gemenskap i och för tro. Det som förenar är det kyrkliga engagemanget och viljan att verka för öppenhet med plats för människor i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och nationalitet.

 

Vi vill arbeta för:

  • att vår kyrka ska vara en växtplats för kristen tro och gemenskap. Vi vill skapa möjligheter för mötesplatser mellan människor där samtalet om livet och den kristna tron är levande. Gudstjänsten är vårt centrum där vi får hämta kraft och inspiration. Det är viktigt för oss att vår kyrka förmår att se till den enskildes behov.
  • att de ideella krafterna uppmuntras och tas tillvara. Engagemang och vilja att hjälpa till och påverka verksamheten är viktigt. Vi vill att fler i alla åldrar ska finna sin plats i församlingen. Vi har alla olika gåvor som vi behöver upptäcka och ta tillvara och varje människa är en gåva till församlingen.  Musik är en Guds gåva och en omistlig del av ett levande kyrkoliv. Kyrkomusiken, t ex som körsång, når alla åldrar och är en väg till ideellt engagemang.
  • en kyrka mitt i vardagen. Det är viktigt att kyrkan finns där människorna är. Vi vill vara med och utveckla och inspirera till fortsatt gott diakonalt arbete. Vi är glada över det som Svenska kyrkan i Ulricehamns pastorat gör och vill stödja fortsatt god utveckling. Hit hör också det viktiga arbetet tillsammans med dem som nyligen kommit till vårt land.
  • en kyrka som önskar samverka med andra lokala organisationer inom idrott, kultur och inte minst med skolan. Ekumenik och samarbete med andra kyrkor och samfund är också viktigt. Tillsammans verkar vi för levande församlingar i hela vårt pastorat!
  • en kyrka som ser framåt.  Vi kan inte blunda för de svåra frågor som grundar sig i ekonomi och som måste hanteras. Men en kyrka som vill framåt satsar särskilt på barnen och de unga. Vi vill satsa på verksamheter, bärande och framåtsyftande, kanske i helt nya former.

 

Kontaktperson:

Helge Hesslefors 0703-122470

Anders Lahrin 0705-585276