POSK i Linköping

POSK i Linköping är en stor POSK-förening för medlemmar som bor i Linköpings kommun.
För närvarande har vi grupper i Linköpings domkyrkopastorat, Slaka-Nykils Pastorat och Åkerbo församling men du är välkommen oavsett var i kommunen du bor.

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastoratKul att du hittat hit!

Vi verkar för en kyrka:
Som är öppen för dig
Som respekterar individen och gläds över mångfalden
Som är närvarande där du bäst behöver den
Som stärker barns och ungdomars rätt till andlig utveckling
Som är en grogrund för kristen tro
Som värnar om vårt kyrkliga kulturarv bland annat genom musiken
Som är helt fri från partipolitiskt inflytande
Som byggs på ideella krafter där kostnader för förtroendevalda fortsatt minskar

Låter det här som något för dig?
Välkommen att BLI MEDLEM! Hur du gör för att gå med hittar du under relaterad information, där kan du även läsa det lokala programmet.

Medlemsavgiften
Vuxen………………………… 150:-
Familj…………………………. 250:-
Studerande/arbetslös….   50:-
Insättes på plusgiro 81 38 27-3  Posk i Linköping, c/o Mikael Leckström
Ange namn, adress, telefonnr  och ev. mail-adress

Styrelsen består av 1 POSKare från varje församling och möjliggör ett närmare samarbete församlingarna emellan. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor, förslag eller vill engagera dig på något sätt!
Klicka på personen du vill maila

Välkomna till årsmötet 2018
Tidpunkt: Lördagen den 3:e mars klockan 10:00
Plats:         Bergagården.
Årsmötets föredragningslista enligt föreningens stadgar.
Från 9:30 finns kaffe och te med lite tilltugg.
Årsmötet beräknas vara klart senast 12:00.

Se även bilaga posk-kallelse-arsmotet-2018

Fram till årsmötet 2018 består styrelsen av:
Per Ingvarsson tel 0730-222616  (Ordförande)
Linköpings Domkyrkopastorat:
Berga  – Susanna Normann  (samordnare/värd)
Domkyrkoförsamlingen – Lars Jagerfelt (informatör)
Gottfridsberg  – Malin Attervåg
Johannelund – Mikael Leckström (kassör)
Landeryd  – Göran Ericsson
Ryd – Vakant
S:t Lars – Chrestina Pålsson
Skäggetorp – Vakant
Slaka Nykil pastorat:
Nykil-Gammalkil – Ann-Katrin Gustavsson  
Slaka-Nykil – Marianne Nilsson
Slaka-Nykil – Annika Pohl
Ulrika – Anders Wång
Åkerbo församling:
Åkerbo  – Irene Johansson  (sekreterare)
Åkerbo  – Kristina Nyhlén

Efter valet 2017 är följande POSK:are från Linköping invalda

Kyrkomötet
Lena Arman
Lars Beckman

Ersättare
Malin Attervåg

Stiftsfullmäktige
Per-Eric Lindgren
Lena Arnman
Anna Lundblad
Lars Jagerfelt
Anders Granberg
Anders Wång

Ersättare
Chrestina Pålsson
Cenneth Jarlbråten
Tomas Tegnevik

 

Valresultat 2017

I Linköpings domkyrkopastorat fick POSK 32,7% av rösterna vilket gör att vi är största nomineringsgruppen. Se hela valresultatet här

I Slaka Nykil pastorat fick vi 69,29% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet här

I Åkerbo församling fick vi 47,72%. Även här är POSK klart största nomineringsgruppen.  Se hela valresultatet här

I Stiftsfullmäktige fick POSK 26,78%, Se hela valresultatet här

I kyrkomötet fick POSK 17,06%. Se hela valresultatet här

Tack alla som röstade och alla som arbetade i valrörelsen för POSK!