POSK i Linköping

POSK i Linköping är en POSK-förening för medlemmar som bor i Linköpings kommun.
För närvarande finns separata föreningar i Slaka-Nykils Pastorat och i Åkerbo församling. För övriga delar av kommunen är du välkommen till oss i POSK Linköping.

Kul att du hittat hit!

Vi verkar för en kyrka:
Som är öppen för dig
Som respekterar individen och gläds över mångfalden
Som är närvarande där du bäst behöver den
Som stärker barns och ungdomars rätt till andlig utveckling
Som är en grogrund för kristen tro
Som värnar om vårt kyrkliga kulturarv bland annat genom musiken
Som är helt fri från partipolitiskt inflytande
Som byggs på ideella krafter där kostnader för förtroendevalda fortsatt minskar

Låter det här som något för dig?
Välkommen att BLI MEDLEM!

Biskopsval – lite information
Som du säkert redan vet blir det biskopsval i Linköpings Stift i höst.
Tidplan:
19:e September             Plädering och nomineringsval
(Konsert & Kongress, Linköping)
24:e Oktober.                  Första valomgång
7:e    November.             Eventuell andra valomgång

Till detta val ska elektorer utses vilka i sin tur ska nominera och välja biskop.

Valberedningen för kyrkofullmäktige är i arbete för att utse kandidater som sedan väljs på ett extra kyrkofullmäktige den 10:e augusti. En mycket snäv tidplan! Pastoratet ska utse 42 elektorer fördelade mellan de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige.  POSK i Linköping ska utse 16 elektorer och 16 ersättare. För att snabbt få fram namn är de som stod på vår valsedel till kyrkofullmäktige 2021 är föreslagna som elektorer. De som är ledamöter i Stiftsstyrelsen resp. domkapitel har automatiskt rösträtt och kan inte utses till elektorer. Präster och diakoner som är anställda inom Linköpings stift på valdagen har egen rösträtt och kan inte vara elektorer. För att fylla upp med kandidater utöver de personer som finns på valsedeln är de som ingår i POSK:s styrelse och revisor föreslagna som elektorer/ersättare. Alla som är föreslagna har fått ett mail och ska svara till valberedningen (Lars Jagerfelt) huruvida de vill/kan ställa upp. För att vara aktuell måste man kunna personligen närvara vid ovanstående tillfällen.

Biskopsvigningen äger sedan rum i Uppsala Domkyrka den 15:e januari 2023.
Mer information finns i POSK-nytt från stifts-POSK som skickades ut 23:e juni.

Följande personer är nu utsedda, vid extra kyrkofullmäktige 220810, till elektorer för POSK Linköping

Ordinarie:

Namn Mailadress
Anna Lundblad annalundblad1204@gmail.com
Göran Ericsson goran_s_ericsson@yahoo.se
Malin Attervåg malin.attervag@svenskakyrkan.se
Per Ingvarsson per@ingvarssons.net
Carin Ehrencrona carin.ehrenkrona@gmail.com
Cenneth Jarlbråten cennbel@live.se
Johan Kihlberg kihlberg3@gmail.com
Christel Storm christel.storm@lsdm.se
Dan Hammarsten dan.hammarsten@gmail.com
Per Jonsson poj@dravejk.net
Cecilia Karlsson cecilia_89b@hotmail.com
Lars Lundblad larslundblad1014@gmail.com
Edgar Almén edgaralmen15@gmail.com
Gunilla Björnståhl Magnusson gunillamagnusson32@gmail.com
Torbjörn Boström torbos52@gmail.com
Thord Söderlund thord@soderlund.info

Ersättare:

Namn Mailadress
Ingvor Jonsson ingvor.jonsson@telia.com
Susanna Normann susanna.normann1@gmail.com
Gunvor Kruse gunvor.kruse@telia.com
Åke Alm ake.alm@telia.com
Anders Granberg anders.algra@telia.com

Medlemsavgiften

Vuxen………………………… 150:-
Familj…………………………. 250:-
Studerande/arbetslös….   50:-
Insättes på Bankgiro  379-6265
Det går också att använda SWISH, 123 650 88 81

Då vi är anslutna till POSK servicebyrå är det extra viktigt att ange:
*Förening:  POSK i Linköping (ej nödvändigt vid SWISH)
*Namn
Personnummer 
*Mail adress (om möjligt se nedan)
Telefonnr
Postadress
*-markerade uppgifter är viktigast.
Mail adressen är viktig för att vi ska kunna enkelt och kostnadseffektivt hålla dej informerad om vad som händer inom POSK.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor, förslag eller vill engagera dig på något sätt! Om du har frågor kring medlemsskap kontakta i första hand Lars Lundblad,
Lars Lundblad (kassör, informatör   070-6975013)


Valresultatet finns och 2021-års personer är nu utsedda, läs mer.