POSK i Linköping

POSK i Linköping är en stor POSK-förening för medlemmar som bor i Linköpings kommun.
För närvarande har vi grupper i Linköpings domkyrkopastorat, Slaka-Nykils Pastorat och Åkerbo församling men du är välkommen oavsett var i kommunen du bor.

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat

Kul att du hittat hit!

Vi verkar för en kyrka:
Som är öppen för dig
Som respekterar individen och gläds över mångfalden
Som är närvarande där du bäst behöver den
Som stärker barns och ungdomars rätt till andlig utveckling
Som är en grogrund för kristen tro
Som värnar om vårt kyrkliga kulturarv bland annat genom musiken
Som är helt fri från partipolitiskt inflytande
Som byggs på ideella krafter där kostnader för förtroendevalda fortsatt minskar

Låter det här som något för dig?
Välkommen att BLI MEDLEM! Hur du gör för att gå med hittar du under relaterad information, där kan du även läsa det lokala programmet.

Medlemsavgiften
Vuxen………………………… 150:-
Familj…………………………. 250:-
Studerande/arbetslös….   50:-
Insättes på plusgiro 81 38 27-3  Posk i Linköping, c/o Mikael Leckström
Ange namn, adress, telefonnr  och ev. mail-adress

Styrelsen består av 1 POSKare från varje församling och möjliggör ett närmare samarbete församlingarna emellan. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor, förslag eller vill engagera dig på något sätt!
Klicka på personen du vill maila

Årsmötet 2018 avhölls den 3:e mars.

Efter årsmötet 2018 består styrelsen av:
Per Ingvarsson tel 0730-222616  (Ordförande)
Linköpings Domkyrkopastorat:
Berga  – Susanna Normann  tel 070 231 61 27  (samordnare/värd)
Domkyrkoförsamlingen – Lars Jagerfelt  (informatör)
Gottfridsberg  – Malin Attervåg   tel 073 022 26 09
Johannelund – Mikael Leckström  tel 070 508 49 10  (kassör)
Landeryd  – Göran Ericsson
Ryd – Vakant
S:t Lars – Chrestina Pålsson    tel 070 574 96 78
Skäggetorp – Vakant
Slaka Nykil pastorat:
Nykil-Gammalkil – Ann-Katrin Gustavsson  
Slaka – Vakant
Skeda – Vakant
Ulrika – Marie Jonsson tel 076 787 37 33
Åkerbo församling:
Åkerbo  – Irene Johansson  (sekreterare)
Åkerbo  – Kristina Nyhlén

Efter valet 2017 är följande POSK:are från Linköping invalda

Kyrkomötet
Lena Arman
Lars Beckman

Ersättare
Malin Attervåg

Stiftsfullmäktige
Per-Eric Lindgren
Lena Arman
Anna Lundblad
Lars Jagerfelt
Anders Granberg
Anders Wång

Ersättare
Chrestina Pålsson
Cenneth Jarlbråten
Tomas Tegnevik

 

Valresultat 2017

I Linköpings domkyrkopastorat fick POSK 32,7% av rösterna vilket gör att vi är största nomineringsgruppen. Se hela valresultatet här

I Slaka Nykil pastorat fick vi 69,29% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet här

I Åkerbo församling fick vi 47,72%. Även här är POSK klart största nomineringsgruppen.  Se hela valresultatet här

I Stiftsfullmäktige fick POSK 26,78%, Se hela valresultatet här

I kyrkomötet fick POSK 17,06%. Se hela valresultatet här

Tack alla som röstade och alla som arbetade i valrörelsen för POSK!