POSK i Linköping

POSK i Linköping är en POSK-förening för medlemmar som bor i Linköpings kommun.
För närvarande finns separata föreningar i Slaka-Nykils Pastorat och i Åkerbo församling. För övriga delar av kommunen är du välkommen till oss i POSK Linköping.

Kul att du hittat hit!

Vi verkar för en kyrka:
Som är öppen för dig
Som respekterar individen och gläds över mångfalden
Som är närvarande där du bäst behöver den
Som stärker barns och ungdomars rätt till andlig utveckling
Som är en grogrund för kristen tro
Som värnar om vårt kyrkliga kulturarv bland annat genom musiken
Som är helt fri från partipolitiskt inflytande
Som byggs på ideella krafter där kostnader för förtroendevalda fortsatt minskar

Låter det här som något för dig?
Välkommen att BLI MEDLEM!

Dokument från årsmötet 2020:
POSK_Verksamhetsberättelse_för_2019
resultaträkning_2019
Balansräkning_2019
POSK Verksamhetsplan 2020-2021

Medlemsavgiften
Vuxen………………………… 150:-
Familj…………………………. 250:-
Studerande/arbetslös….   50:-
Insättes på Bankgiro  379-6265. (OBS! Nytt kontonummer från och med 1:e januari 2020. Gamla plusgirot har upphört)

Vi är nu anslutna till POSK servicebyrå.
Vid inbetalning är det nu extra viktigt att ange:
*Förening:  POSK i Linköping
*Namn
*Personnummer  (se nedan)
*Mail adress (om möjligt se nedan)
Telefonnr
Postadress
*-markerade uppgifter är viktigast.
Vi kommer nu att kunna hålla  medlemsregistret aktuellt genom att koppla till personnummer.
Mail adressen är viktig för att vi ska kunna enkelt och kostnadseffektivt hålla dej informerad om vad som händer inom POSK.

Styrelsen består av en POSKare från varje församling och möjliggör ett närmare samarbete församlingarna emellan. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor, förslag eller vill engagera dig på något sätt!
Klicka på personen du vill skicka ett meddelande till.

Efter årsmötet 2020 består styrelsen av:
Per Ingvarsson tel 0730-222616  (Ordförande)
Berga  – Susanna Normann  tel 070 231 61 27  (samordnare/värd)
Domkyrkoförsamlingen – Gunilla Björnståhl Magnusson 013-141805 076-7713655
Johannelund – Lars Lundblad (kassör, informatör) 070-6975013
Landeryd  – Göran Ericsson tel 079 340 35 50
S:t Lars – Chrestina Pålsson    tel 070 574 96 78 (sekreterare)

 

Efter valet 2017 är följande POSK:are från Linköping invalda’

Linköpings domkyrkopastorat bildades 2014 av församlingarna i Berga, Domkyrkoförsamlingen, Gottfridsberg, Johannelund, Landeryd, Ryd, S:t Lars och Skäggetorp.

De som representerar POSK i kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat efter valet 2017 är:

Lars Jagerfelt
Anna Lundblad
Anders Granberg
Chrestina Pålsson
Per-Eric Lindgren
Cenneth Jarlbråten
Gunilla Magnusson
Janin Tekkeden
Susanna Normann
Maria Pettersson
Mickael Leckström
Lena Hammarsten

 

Kyrkomötet
Lena Arman
Lars Beckman

Ersättare
Malin Attervåg

Stiftsfullmäktige
Per-Eric Lindgren
Lena Arman
Anna Lundblad
Lars Jagerfelt
Anders Granberg
Anders Wång

Ersättare
Chrestina Pålsson
Cenneth Jarlbråten
Tomas Tegnevik

 

Valresultat 2017

I Linköpings domkyrkopastorat fick POSK 32,7% av rösterna vilket gör att vi är största nomineringsgruppen. Se hela valresultatet här

I Slaka Nykil pastorat fick vi 69,29% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet här

I Åkerbo församling fick vi 47,72%. Även här är POSK klart största nomineringsgruppen.  Se hela valresultatet här

I Stiftsfullmäktige fick POSK 26,78%, Se hela valresultatet här

I kyrkomötet fick POSK 17,06%. Se hela valresultatet här

Tack alla som röstade och alla som arbetade i valrörelsen för POSK!