POSK i Torsås pastorat

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Rösta på POSK!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Torsås pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK i Torsås Pastorat vill

  • att församlingarnas kyrkor ska vara centrum för regelbundet gudstjänstfirande.
  • att Församlingsråden verkar för inflytande och delaktighet så att församlingsborna känner sig hemma i kyrkans arbete.
  • verka för bildande av Gudstjänstgrupper.
  • uppmuntra och lyfta fram vikten av ideella medarbetare i församlingsarbetet.
  • främja goda relationer och god kommunikation.
  • erbjuda mer musik som engagerar och berör.
  • att Vindruvans förskola får fortsätta med sin verksamhet och kristna profil.
  • erbjuda olika forum för dialog och fördjupning där man tar tillvara den enskildes behov i olika sammanhang i livet.

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Våra kandidater

1. Bengt Österström Applerum
2. Annette Ottosson Bergkvara
3. Katarina Dahlberg Bergkvara
4. Karin Österström Applerum
5. Mats Olsson Bergkvara
6. Ann-Chatrin Schaefer Stenbäck
7. Gunilla Palmqvist Torsås
8. Lennart Johansson Torsås
9. Kerstin Gårdmo Applerum
10. Ronny Karlsson Applerum
11. Owe Petersson Applerum
12. Anna Fransson Fagereke Gullabo
13. Jonas Fransson Bergkvara
14. Björn Gustavsson Bergkvara
15. Kim Nilsson Oxlehall
16. Birgitta Andrén Olsson Bergkvara
17. Anita Gustavsson Torsås
18. Maj Wernebrant Söderåkra
19. Conny Arvidsson Vetlycke
20. Siv Robertsson Torsås
21. Maria Lennartsson Applerum
22. Inger Roach Torsås
23. Tord Dahlberg Bergkvara

Kontakt

Vid frågor om POSK i Torsås så svarar gärna Elisabeth Ilhammar på dessa,
E-post: ilhammar@hotmail.com
Telefon: 0768-410651