POSK i Torsås pastorat

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Rösta på POSK!

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Torsås pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

POSK i Torsås Pastorat vill

  • att församlingarnas kyrkor ska vara centrum för regelbundet gudstjänstfirande
  • att Församlingsråden verkar för inflytande och delaktighet så att församlingsborna känner sig hemma i kyrkans arbete
  • uppmuntra och lyfta fram vikten av ideella medarbetare i församlingsarbetet
  • att Vindruvans förskola får fortsätta med sin verksamhet och kristna profil
  • stärka behovet av det viktiga diakonala arbetet

Vår vision

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Våra kandidater

1. Annette Ottosson Bergkvara
2.

Bengt Österström

Applerum
3. Anna Fransson Fagereke Gullabo
4. Anders Johansson Söderåkra
5. Annika Axelsson Torsås
6. Jonas Fransson Bergkvara
7. Karin Österström Applerum
8. Maj Wernebrant Söderåkra
9. Conny Arvidsson Holmaryd
10. Ann-Chatrin Schaefer Stenbäck
11. Lars Ove Bramstedt Söderåkra
12. Katarina Dahlberg Bergkvara
13. Birgitta Andrén Olsson Bergkvara
14. Daniel Niklasson Bergkvara
15. Gunilla Palmqvist Torsås
16. Jörgen Andersson Söderåkra
17. Kerstin Gårdmo Applerum
18. Lennart Johansson Torsås
19. Eivor Helgezon Bergkvara
20. Anita Gustavsson Applerum
21. Björn Gustavsson Bergkvara
22. Inger Roach Torsås

Broschyr

Här kan du läsa vår valbroschyr.

Kontakt

Vid frågor om POSK i Torsås så svarar gärna Elisabeth Ilhammar på dessa,
E-post: ilhammar@hotmail.com
Telefon: 0768-410651