POSK i Linköpings stift

Vi vill skapa en bred delaktighet för den kristna tron och livet i Svenska kyrkan, mitt i samhället. Vårt arbete bygger därför på ditt och mitt personliga engagemang. Vi anser att Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

I Linköpings stift finns 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt fördelade i Östergötland och norra Småland. Som samverkande organ finns POSK- Linköpings stiftsförening.

Vad gör stiftsföreningen?

Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har därför en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år, nu närmast den 19 september 2021.

På stiftsföreningens årsmöte fastställer vi POSK-kandidaterna inför kyrkovalet inför valet till stiftsfullmäktige och kyrkomöte, det sistnämnda är högsta beslutande organ i Svenska kyrkan, ungefär som riksdagen.

Under 2021 prioriterar vi:

– Synlighet och aktivitet i samhällsdebatten.
– Uppmuntran och stöd för att bilda nätverk mellan olika POSK-föreningar/grupperna i Linköpings stift.
– Att fungera som bollplank till de lokala grupperna.
– Stöd till att bilda nya föreningar inom stiftet.
– Att vara en länk mellan riksföreningen och de lokala föreningarna/grupperna
– Koordinering av valarbetet inom stiftet där vi har möjlighet att dela ut mindre bidrag till de lokala grupperna i samband med valarbetet.
– Säkerställande att nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomöte sker transparant och demokratiskt

Stiftsföreningens viktigaste prioritering 2020 är att fortsätta arbeta för att stärka gemenskapen och det personliga engagemanget i kyrkan. Vi tror på en kyrka som byggs på delaktighet. Därför vill vi inspirera till möten på lokal nivå, gärna med inbjuden talare där man kan samlas för att diskutera aktuella frågor.

Under året bjuder vi in till medlemsmöten för hela stiftet och ger ut nyhetsbrevet POSK-nytt som en del i vår kommunikation.


Möten och aktiviteter 2021
Ändringar i kalendern kan komma att ske beroende på pandemiläget.

Styrelsemöten:
23 januari, kl. 09:30 – ca 14:00, digitalt

Medlemsmöten:
6 februari, Riksföreningens digitala kyrkodag (läs mer och anmäl dig här>>)
anmälan senast 1 februari

13 mars, kl. 09:30 – ca 14:00 Stiftsföreningens årsmöte

Kyrkovalet 2021:
23 januari, kl. 13:30 – ca 15:00 Informationsmöte med valansvariga kontaktpersoner,
Påminnelse till berörda är sänt via mejl och anmälan ska ske senast 12 januari.
– Därefter utsändes program och digital möteslänk.

6–19 september 2021 Förtidsröstning (Läs mer)
19 september 2021 Valdagen (Läs mer)


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift