POSK i Linköpings stift

Stiftsföreningen i Linköpings stift är den regionala organisationen för POSK i Linköpings stift.
- Svenska kyrkan i Linköpings stift omfattar 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt i Östergötland och norra Småland.

Välkomna till POSK i Linköpings stift
Lokalgrupperna inom POSK i Linköpings stift har en gemensam stiftsorganisation.
Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkoval.

Det är stiftsföreningens årsmöte som fastställer POSK-kandidater till de valsedlar som används i val av ledamöter i stiftsfullmäktige för Linköpings stift och i val av Linköpings stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

Plan för Linköpings stifts POSK-förenings arbete 2020
Stiftsföreningens huvudsyfte är att:
1. Vara nätverksskapande mellan POSK-föreningar/grupper i Linköpings stift
2. Uppmuntra, stödja och vara bollplank för POSK-föreningar/grupper i stiftet
3. Initiera och stödja bildandet av nya föreningar inom stiftet samt stimulera till medlemsvård
4. Vara en länk mellan riksföreningen och de lokala föreningarna/grupperna
5. Inför valrörelse, stimulera och koordinera valarbetet inom stiftet, efter ansökan från föreningar/grupper dela ut ekonomiskt bidrag till valaktiviteter
6. Anordna och se till att nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomöte sker på ett transparant och demokratiskt vis.

Under verksamhetsåret 2020 är det en fortsatt utmaning att arbeta vidare med att stärka gemenskapen och lära känna varandra inom vårt stift. Detta planerar styrelsen att även göra i fortsättningen genom att bjuda in till medlemsmöten och ge ut POSK-Nytt minst två gånger under året.  Vi vill också inspirera till möten, gärna med inbjuden talare där vi samlas för att diskutera aktuella frågor.

Vidare har styrelsen planerat tillsammans med Växjö POSK-stiftsförening att under hösten 2020 ha ett gemensamt möte för samtal kring möjligheter till samverkan inför kommande kyrkoval. Vi vill vara synliga och delta i samhällsdebatten. Styrelsen ska verka för att hjälpa till att bilda nya POSK-grupper i stiftet, samt stödja och vara bollplank för lokala grupper och lokala föreningar i
stiftet. Vi har många väljare i valkretsar utan aktiv POSK-förening.

Vid medlemsmöte hösten 2020 kommer en nomineringskommitté med uppgift att ta fram kriterier för kandidatnominering till kyrkomöte samt att föreslå kandidater, att tillsättas.

Kommande träffar 2020
Måndag 15 juni kl 12.00 Styrelsemöte
Söndag 30 aug kl 13.00 Styrelsemöte
Lördag 5 sept, kl. 10.00 RiksÅrsmöte, Linköping (Läs mer)
Lördag 17 okt kl 09.30 Medlemsmöte (prel. Mantorp, ”Kyrkans hus”)
Lördag 17 okt kl. ca 14.30 Styrelsemöte (anslutning till medlemsmötet)
Lördag 21 nov kl 09.30 Styrelsemöte

Kommande träffar 2021
Lördag 13 mars 2021 StiftsÅrsmöte, (prel. Linköping)


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift