POSK i Linköpings stift

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Vi vill skapa en bred delaktighet för den kristna tron och livet i Svenska kyrkan, mitt i samhället. Vårt arbete bygger därför på ditt och mitt personliga engagemang. Vi anser att kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

I Linköpings stift finns 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt fördelade i Östergötland och norra Småland. Som samverkande organ finns POSK Linköpings stiftsförening.


Kyrkoval – 19 september 2021

POSK i Linköpings stift ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.
> Läs mer

Valresultat
> Läs mer


Vad gör stiftsföreningen?

Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år,

Vad vill POSK arbeta för i Linköpings stift?

Andlig utveckling
Vi vill utveckla stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration .
Vi vill att stiftet skall ta tillvara och främja församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala arbete. Vi vill visa att varje människa är en ovärderlig resurs för att bygga kyrkan starkare.
Vi vill utveckla det kyrkliga kulturarvet och kyrkans levande traditioner tex genom musik och byggnader.

Hållbarhet
Vi vill att Linköpings stift är ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och uthållig förvaltning av stiftets olika gemensamma tillgångar.

Samhällsengagemang
Vi vill vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.


 

Möten och aktiviteter 2021
23 oktober Medlemsmöte (läs mer)

 


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift