POSK i Linköpings stift

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Vi vill skapa en bred delaktighet för den kristna tron och livet i Svenska kyrkan, mitt i samhället. Vårt arbete bygger därför på ditt och mitt personliga engagemang. Vi anser att kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

I Linköpings stift finns 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt fördelade i Östergötland och norra Småland. Som samverkande organ finns POSK Linköpings stiftsförening.

Vad gör stiftsföreningen?

Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd till de lokala POSK-grupperna i stiftet. Föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkovalet som äger rum vart fjärde år, nu närmast den 19 september 2021.

Vad vill POSK arbeta för i Linköpings stift?

Andlig utveckling
Vi vill utveckla stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration .
Vi vill att stiftet skall ta tillvara och främja församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala arbete. Vi vill visa att varje människa är en ovärderlig resurs för att bygga kyrkan starkare.
Vi vill utveckla det kyrkliga kulturarvet och kyrkans levande traditioner tex genom musik och byggnader.

Hållbarhet
Vi vill att Linköpings stift är ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och uthållig förvaltning av stiftets olika gemensamma tillgångar.

Samhällsengagemang
Vi vill vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.

Tycker du också att detta är viktiga frågor? Rösta på oss den 19 september!

Vad vill POSK på riksnivå?  Här hittar du vad vi brinner för

Låt det synas att du stöder POSK på din facebooksida:

Lägg till en ram runt din profilbild på din egen sida genom att göra så här:

1. Gå till din egen profilsida på Facebook, fungerar både på dator eller telefon.
2. Vid din profilbild klickar du på symbolen som ser ut som en kamera.
3. Välj ”lägg till motiv” bland alternativen.
4. I sökfältet skriver du POSK eller kyrkoval.
5. Välj den bild du vill använda av alternativen som dyker upp.
6. Klicka på spara eller använd som profilbild.

Klart!


Möten och aktiviteter 2021

Medlemsmöte 21 augusti på Vårdnäs stiftsgård
(tid: 09:30 – 16:30 cirka)

Välkommen till vår inspirationsdag inför valspurten! 
– Program och info, läs mer
Deltagaravgift 100:-/person
(Anmälan har nu stängt.)

Kyrkovalet 2021:
6–19 september 2021 Förtidsröstning (Läs mer)

19 september 2021 Valdagen (Läs mer)

POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift