POSK i Linköpings stift

Stiftsföreningen i Linköpings stift är den regionala organisationen för POSK i Linköpings stift.
- Svenska kyrkan i Linköpings stift omfattar 101 församlingar, 30 pastorat och sex kontrakt i Östergötland och norra Småland.

Välkomna till POSK i Linköpings stift

Lokalgrupperna inom POSK i Linköpings stift har en gemensam stiftsorganisation.
Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och föreningens styrelse har en samordnande uppgift i samband med kyrkoval.

Det är stiftsföreningens årsmöte som fastställer POSK-kandidater till de valsedlar som används i val av ledamöter i stiftsfullmäktige för Linköpings stift och i val av Linköpings stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

Plan och prioriteringar 2020:
1. Vara nätverksskapande mellan POSK-föreningar/grupper i Linköpings stift
2. Uppmuntra, stödja och vara bollplank för POSK-föreningar/grupper i stiftet
3. Initiera och stödja bildandet av nya föreningar inom stiftet och uppmuntra till god medlemsvård.
4. Vara en länk mellan riksföreningen och de lokala föreningarna/grupperna
5. Inför valrörelse, stimulera och koordinera valarbetet inom stiftet, efter ansökan från föreningar/grupper dela ut ekonomiskt bidrag till valaktiviteter
6. Anordna och se till att nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomöte sker på ett transparant och demokratiskt vis.

 

Under verksamhetsåret 2020 är det en fortsatt utmaning att arbeta vidare med att stärka gemenskapen och lära känna varandra inom vårt stift. Därför planerar styrelsen att bjuda in till medlemsmöten och ge ut POSK-Nytt minst två gånger under året.  Vi vill också inspirera till egna möten på lokal nivå gärna med inbjuden talare där man kan  samlas för att diskutera aktuella frågor.

Ökad synlighet och samverkan

Vidare har styrelsen planerat tillsammans med Växjö POSK-stiftsförening att under hösten 2020 ha ett gemensamt möte för samtal kring möjligheter till samverkan inför kommande kyrkoval. Vi vill vara synliga och delta i samhällsdebatten. Styrelsen ska verka för att hjälpa till att bilda nya POSK-grupper i stiftet, samt stödja och vara bollplank för lokala grupper och lokala föreningar i
stiftet. Vi har många väljare i valkretsar utan aktiv POSK-förening.

Vid medlemsmöte hösten 2020 kommer en nomineringskommitté med uppgift att ta fram kriterier för kandidatnominering till kyrkomöte samt att föreslå kandidater, att tillsättas.

Kommande aktiviteter 2020
Styrelsemöten:
30 augusti  kl 12-16, Östra Husby
11 oktober 19:00, digitalt
14 november ca 14:30 – 17:00 (i anslutning till medlemsmötet i Mantorp)
14 december 19:00, digitalt

Medlemsmöten:
5 september, Riksföreningens årsmöte, arrangeras digitalt, (Läs mer)
14 november, 09:00 -ca 14:30, Viby kyrka, Mantorp
Medlemsmöte och valupptakt
Biskop Martin medverkar och reflekterar över Linköpings stift i framtiden
– Håll utkik efter mer information vad gäller antal deltagare osv.

Kommande aktiviteter 2021
Styrelsemöten:
23 januari 2021, 09:30 – ca 14:00, Ulrika

Medlemsmöten:
6-7 februari 2021, Riksföreningens kyrkodagar, Linköping
13 mars 2021 09:30 – ca 14:00 Stiftsföreningens årsmöte

Kyrkovalet 2021:
6–19 september 2021 Förtidsröstning (Läs mer)
19 september 2021 Valdagen (Läs mer)


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift