Välkommen till
POSK i Linköpings stift

POSK är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Vi vill skapa en bred delaktighet för den kristna tron och livet i Svenska kyrkan, mitt i samhället. Vårt arbete bygger därför på ditt och mitt personliga engagemang. Vi anser att kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

Vilka är vi?

Linköpings stiftsförening har som uppgift att vara ett samverkande och stöd för alla lokala POSK-föreningar i Linköpings stift.

Tillsammans med de lokala föreningarna arbetar vi för en kyrka fri från partipolitik rik på mångfald och byggd på ditt och mitt personliga engagemang

Vill du veta mer eller engagera dig i vårt arbete är du varmt välkommen att höra av dig
Klicka här för att nå oss>>


Läs gärna POSK NYTT vårt medlemsbrev.
Klicka här för den senaste upplagan>>


Möten och aktiviteter 2022
22 jan, kyrkodagar, riks-POSK (>>)
12 feb, styrelsemöte kl.10:00
26 mar, stiftsföreningens årsmöte, Norrköping
22 apr, stiftsfullmäktige möte
14 okt, stiftsfullmäktige möte
25 nov, stiftsfullmäktige möte

Möten och aktiviteter 2023prel.
21 apr, stiftsfullmäktige möte
13 okt, stiftsfullmäktige möte
24 nov, stiftsfullmäktige möte


Kontakt med stiftsföreningen:
linkopingsstift@posk.se  eller gå till Kontakt för mer kontaktuppgifter.

Följ oss på facebook:  POSK i Linköpings stift


Läs mer:
> POSK tidning 2021 (sept-21, Riks)
> POSK tidning 2020 (okt-20, Riks)