Digitala utbildningar

I slutet av april genomför vi två digitala utbildningar där de med respektive uppgift i den lokala POSK-gruppen kan delta. De äger rum klockan 18.30-20.30 på Zoom och kräver en anmälan genom respektive länk nedan.
Båda dessa utbildningar går igenom samma innehåll som utbildningarna i slutet av 2020. Men givetvis går det bra att delta även denna gång om minnet behöver fräschas upp.

22 april – Utbildning medlemsregister
Vi går igenom grunderna i det nya medlemssystemet, visar de funktioner som finns där och ger små tips. Träffen riktar sig till dig som är medlemsansvarig i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening.
Anmäl dig här

26 april – Utbildning webbredaktörer
Vi går igenom grunderna på vår hemsida och ger tips på hur det går att arbeta med er lokala sida.
Träffen riktar sig till dig som är eller vill komma igång som webbredaktör i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening.
Anmäl dig här

Utbildningarna leds av vår informatör Victor Ramström som också kan svara på frågor.
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

POSK-seminarier

Välkommen till digitala POSK-seminarier i vår!

Under våren fortsätter POSK att bjuda in till digitala samlingar en gång i månaden. Det blir samlingar med plats för ett öppet samtal där vi får gräva oss djupare in i POSKs vision, identitet och program. Träffarna kommer att hållas kvällstid 19.00–21.00 och genomförs på Zoom.

Respektive seminarie kommer att inledas med en introduktion följt av samtal i mindre grupper, en liten paus och avslutas med samtal i den stora gruppen.

Seminarierna genomförs:

Din anmälan till seminariet behöver vi senast dagen före respektive träff och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på respektive datum ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut samma dag som det genomförs.

Digital kyrkodag

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 6 februari 2021!

Kyrkodagen kommer att ha temat ”Församlingen i centrum”. Programmet pågår mellan 9.00–16.30.
På kvällen finns det också möjlighet för den som vill att återigen koppla upp sig för en stunds mingel!
Kom och gå som du vill och delta i de samtal som blir och prata med andra POSKare.

Hela programmet hittar du på sidan för kyrkodagen.

Din anmälan behöver vi senast den 3 februari, du anmäler dig via detta formulär.
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer ett par dagar innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

En liten tidning
från POSK

POSK vill skapa uppmärksamhet inför kyrkovalet! Det är ett knappt år kvar till valdagen den 19 september 2021. Tillsammans med Kyrkans Tidning delades en bilaga från POSK ut den 8 oktober.

Det är en bilaga som lyfter mer om POSK och vad vi vill uppnå. En kyrka fri från partipolitik som istället bygger på tro och engagemang. En kyrka där vi gläds över mångfalden och möter varandra med respekt. Bilagan lyfter också möjligheten att engagera sig för POSK. Som kandidat eller genom att starta en ny POSK-grupp där vi inte finns idag.

Om du inte fått bilagan via Kyrkans Tidning kan du läsa den genom att klicka på rutan här nedanför. Ett antal exemplar är också tryckta och skickade till stiftsföreningarna som kan dela med sig av dessa. Trevlig läsning!

 

Ta hjälp av POSKs servicebyrå

Under namnet POSKs servicebyrå erbjuder POSK sina lokala föreningar och stiftsföreningar kostnadsfritt administrativt stöd och ekonomisk förvaltning. Vi tar hand om er ekonomi och bokföring. Ni sparar pengar och minskar ert arbete.

Servicebyrån startades upp för lokala föreningar i hela landet inför 2020. Innan dess hade POSK i Göteborgs stift genomfört en provperiod under 2019 med samma upplägg. Inför 2021 kan vi utöver alla lokala föreningar nu också erbjuda stiftsföreningarna att ansluta sig.
Det är informatör Victor Ramström som administrerar tjänsten och för närvarande är 20 föreningar anslutna. Flera har redan visat intresse inför 2021.

Ofta kostar det ganska mycket pengar för en liten förening att ha ett eget bankkonto. Genom POSKs servicebyrå behöver lokala föreningar inte längre ha ett eget konto och dessutom tar riksföreningen hand om bokföringen åt gruppen och levererar resultat och balansräkning efter räkenskapsårets slut.

Läs mer om upplägget för servicebyrån och hur det fungerar på denna sida.

Om din förening vill ta del av servicebyråns tjänster under 2021 behöver ni anmäla detta senast den 7 december till servicebyra@posk.se

POSKs nya Vison och program

Vid det digitala riksårsmötet den 5 september antogs POSKs nya Vision och program. Det är programmet POSK går till val på i kyrkovalet nästa år och det innehåller frågor som POSK särskilt arbetar med under den kommande mandatperioden 2022-2025.

Det nya programmet är en vidareutveckling av de omfattande program som POSK antagit och arbetet efter under många år. Resultatet har föregåtts av öppna remisser och möjlighet för många att vara med och påverka som olika delar i arbetet. De att-satser som var nya i det tidigare programmet har arbetats vidare med och programmet har fått en något enklare struktur. För den som är van vid POSKs program känns mycket igen!

Du kan läsa programmet på flera olika sätt:

Antingen här på vår hemsida.
Genom att ladda ner det som en PDF-fil.
–Eller genom den folder som är tryckt och skickad till stiftsföreningarna runtom i landet.
Samma version som du kan läsa via Issuu här under.

 

Digitalt årsmöte 5 september 2020

I maj skulle POSK träffats till årsmöte i Linköping och bland annat antagit ett nytt program. På grund av den rådande pandemin beslutade styrelsen att senarelägga årsmötet till den 5 september.

Nu är det också klart att vi inte kommer att kunna träffas på plats i Linköping utan årsmötet kommer att genomföras digitalt som ett videomöte via Zoom. Men det är fortsatt 5 september som gäller.

Vi har följt läget noga och de rekommendationer som råder och inser att ett beslut måste tas nu och att många av de rekommendationer som rått under våren kommer att ligga kvar ett tag till. Ett fysiskt årsmöte på plats i Linköping skulle till exempel samla mer än 50 personer från olika delar i landet.

Här hittar du mer information om årsmötet!

POSKs kyrkodagar 2020

Välkommen till POSKs kyrkodagar 1-2 februari 2020 i Sollentuna!

Vi kommer att vara i Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83 i Sollentuna.
Din anmälan lämnar du via detta formulär senast den 15 januari. Förlängd anmälningstid till 19 januari!

Dessa kyrkodagar kommer att ha ett lite annat upplägg än tidigare där fokus ligger på rusta oss i våra olika uppdrag inför kommande kyrkoval. Detta innebär att två av programpunkterna kommer att utgöras av gruppass där du får välja i vilket du deltar.

Program:

Läsa mer om programmet på kyrkodagarnas sida.

Praktisk information:

Tider för kyrkodagarna:
Start med lunch lördag klockan 12.00. (Drop-in och registrering från 10.30.)
Programmet börjar klockan 13.00 med flera pass under lördag eftermiddag och kväll.
Söndagen startar för de flesta med mässa klockan 10.00 och därefter fortsätter programmet, vi kommer att avsluta dagen klockan 15.00 med fika.

Deltagaravgift:
Kostnaden för att delta i kyrkodagarna är 300 kronor. I detta ingår resa, mat, fika och föreläsningar.
Du betalar detta vid anmälan eller senast den 19 januari till bankgironummer 815-5608 eller så kan du swisha till 123 143 13 60. Märk inbetalningen med ditt namn och kyrkodagar.
Vid eventuell avanmälan efter 26 januari återbetalas ej avgiften. (Med undantag för styrkt sjukdomsfall)

Resa, resebokning:
POSK står för styrkta resekostnader. Du bokar din resa själv. Allmänna färdmedel används i första hand. Boka så billig resa som möjligt, och så snart som möjligt för att få bästa pris. Vid eventuell bilåkning: samåk om möjligt med andra deltagare från samma håll.

Boende:
Du står själv för rumsbokning och övernattningskostnad.
De hotell som kan tipsas om i närheten av Kummelby kyrka är Scandic Victoria Tower ca 1,3 km bort, eller Scandic Star Sollentuna ca 1,4 km bort. Båda ligger i närheten av Helenelunds respektive Sollentuna station.

Anmälan:
Du anmäler dig via detta formulär.
Sista anmälningsdag är den 15 januari. Förlängd anmälningstid till 19 januari!

Att hitta:
Kummelby kyrka ligger i Sollentuna på Sollentunavägen 83 och det finns flera olika sätt att ta sig dit.
Från T-centralen kan du ta pendeltåg mot Uppsala eller Märsta till Helenelunds station. Därifrån är det ca 1 km promenad norrut. Du kan också åka tåg till Sollentuna station, därifrån är det ca 1,5 km promenad söderut. Se promenadväg på kartorna nedan:

Träff med stiftsföreningarnas ordförande:

På söndag morgon den 2 februari klockan 08.30 har alla stiftsföreningarnas ordförande kallats till en träff tillsammans med styrelsen. Vi får då en möjlighet att träffas och stämma av en del aktuella frågor.
Riks-POSK står för stiftsordförandenas deltagaravgifter och övernattning.
Du som är ordförande i en stiftsförening eller vid samlingen representerar din stiftsförening i ordförandens ställe bokar ditt boende genom att maila till anmalan@posk.se.
 POSK står för detta boende, i dubbelrum. Ange därför om du vill ha enkelrum, då betalar du ett tillägg på mellanskillnaden.

Toppbild: Ulf Klingström

Ny gruppledning för kyrkomötesgruppen

Under kyrkomötets andra session valde POSKs kyrkomötesgrupp en ny gruppledning.

Hans-Olof Andrén har tidigare meddelat att han nu ser det naturligt att sluta som gruppledare, ett uppdrag han haft sedan 2002. 

Till ny gruppledare för POSK har Marie Wojidkow valts. Marie får sällskap av ytterligare tre personer i en helt ny ledningsgrupp för POSK i kyrkomötet.

Med finns POSKs riksordförande Amanda Carlshamre, Manilla Bergström fortsätter som vice gruppledare och Per Lindberg blir ett nytillskott i gruppledningsarbetet.

POSK önskar den nya ledningsgruppen varmt lycka till arbetet!

 

På bild från vänster: Manilla Bergström, Amanda Carlshamre, Per Lindberg och Marie Wojidkow.

POSKs servicebyrå

Sista dag för intresseanmälan för år 2020 har passerat. Under närmaste året kommer flera föreningar i hela landet vara anslutna till POSKs servicebyrå.

POSK har beslutat att erbjuda sina lokala föreningar i hela landet kostnadsfritt administrativt stöd och ekonomisk förvaltning under namnet POSKs servicebyrå.

Under 2019 har POSK i Göteborgs stift genomfört en provperiod med samma upplägg. Från årsskiftet 2019/2020 utökas nu detta till att bli en servicebyrå för lokala POSK-grupper i hela landet.

Ofta kostar det ganska mycket pengar för en liten förening att ha ett eget bankkonto. Genom POSKs servicebyrå behöver lokala föreningar inte längre ha ett eget konto och dessutom tar riksföreningen hand om bokföringen åt gruppen och levererar resultat och balansräkning efter räkenskapsårets slut.

Läs mer om upplägget för servicebyrån och hur det fungerar på denna sida. Om din förening är intresserade av att ta del av servicebyråns tjänster under 2020 behöver ni anmäla detta senast den 1 december till info@posk.se

Det är POSKs informatör Victor Ramström som kommer att administrera tjänsten.