POSK söker
informatör/organisatör 75%

 

Vi söker dig som vill inspirera och vara en del i POSKs fortsatta utveckling, med uppdraget att stärka POSK som nomineringsgrupp. Självklart är du kyrkligt väl förankrad och sympatiserar med POSKs idé om en kyrka fri från partipolitik. Har du tidigare erfarenhet som POSK-aktiv är det meriterande.

Läs hela annonsen här.

(Ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag var 13 april.)

 

SparaSpara

Årsmöte i Skövde 5 maj

POSKs riksorganisation håller årsmöte i Kyrkans hus i Skövde. Dagsprogram:

• 10.00 öppnar vi för ankomst och registrering i S:ta Helena kyrka. Fika finns.

• 11.30 ”Kyrka på nya vägar” i S:ta Helena kyrka.

• 12.00 Mässa i S:ta Helena kyrka. 

• 12.45 Lunch 

• 14.00 Årsmötesförhandlingar i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5. 

• 15.00 ”Mind the Gap”. Om hur vi förverkligar vårt program under mandatperioden.
Sofia Särdquist rapporterar från ett seminarium vid årets Kyrkodagar i Nässjö.

• 15.30 Samtal om rekrytering av ny ordförande i POSK. 

• 16.00 (ca) Avslutning med fika. 

Anmälan till årsmötet pågår och vi uppmanar alla medlemmar som avser att delta att snarast anmäla sig. Du kan mejla din anmälan till <anmalan@posk.se>. Kom ihåg att ange ev. matallergi vid anmälan. Meddela även vilken församling/lokalgrupp samt vilket stift du tillhör, samt ditt telefonnummer.
    Ange vid anmälan om du kommer att delta som ombud för din stiftsförening. (Observera att ALLA medlemmar är välkomna att delta, även de som inte är utsedda till ombud!)

Efter årsmötets avslutning samlas kyrkomötesgruppen under kvällen och fortsätter sedan sin samling under söndagen.

Program Kyrkodagarna 2018

”Nyvald-Omvald” är det övergripande temat för Kyrkodagarna 2018, som hålls lördag-söndag 3-4 februari i Nässjö församlings församlingshem Mariagården, Mariagatan 20 i Nässjö. 

(Praktisk information, och länk till anmälningsformuläre, hittar du i kalendern för 3-4/2
Huvudämnen som avhandlas under dagarna:

Svenska kyrkan analyserad

– Presentation av Svenska kyrkans analysenhet – Svenska kyrkans medlemskår under förändring – SIFO-undersökning om Svenska kyrkan – Kyrkovalet, analys. – Församlingsråden, från idé till praktik.
Med Andreas Sandberg, Kyrkokansliets analysenhet. 

Kyrkans demokrati

– Varför indirekta val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige? Betydelsen av församlings- och kyrkosyn, demokrati samt kompetensfördelning mellan församling, stift och nationell nivå.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborgs stift. 

• POSKs egen valanalys   

Sammanfattning, slutsatser och lärdomar för POSK av Kyrkovalet 2017. Hur lyckades vi? Vilka är utvecklingstendenserna? Hur behöver vi rusta oss för att ta ännu ett rejält kliv i nästa kyrkoval?
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör och ledamot i stiftsstyrelsen i Luleå stift.

Kyrkovalet mellan kyrka och politik

Kyrkovalet som uppladdning för partierna inför de allmänna valen – Fungerar ”SD-spöket” i ett kyrkoval till? – Förutsättningarna för obundna alternativ – Faktorer som påverkar röstbenägenheten i kyrkoval – En modell från SOM-undersökningen 2011.
Med Jan Strid, forskare vid SOM-institutet. Har jobbat med SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet. 

–  –  –  –  –  –
••• Samling för stiftsföreningarnas ordförande lördag kväll

Alla stiftsföreningsordförande är kallade till ordförandesamling lördag kväll. Vi stämmer av läget efter valet och de uppgifter som ligger framöver, under mandatperidoen och inför kyrkovalet 2021. POSK står för stiftsordförandenas deltagaravgifter och övernattning.

Att vara förtroendevald för POSK

(Parallellt program, samma tid som ordförandeträffen lördag kväll.) Inriktning med nya grupper och nya förtroendevalda i särskild åtanke – men vi tror att innehållet är viktigt och intressant för alla POSK-medlemmar.
– ”Åsiktsfriheten” i POSK vs hänsyn och ansvarstagande – Att vara minoritet eller majoritet – POSK som en enande kraft – Samverkan, förtroende, allianser. Med mera.
Med Gunvor Hagelberg, f.d. kanslichef, Svenska kyrkan i Mölndal, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet Kyrkans Ungdom och POSKs första kyrkostyrelseledamot. 

Hur följer vi upp våra handlingsprogram mellan valen? 

En workshop kring hur vi kan jobba, enligt ”MTG-metoden”*, för att förverkliga våra program under mandatperioden mellan kyrkovalen. Hur kan vi lyfta de olika frågorna på ett planerat sätt, i våra lokalgrupper, och på stifts- och riksnivå. Motioner, opinionsbildning, insändare/debatt med mera.

  • MTG = ”Mind The Gap”, ”se upp för glappet” mellan vad vi säger att vi vill, och vad vi verkligen åstadkommer.

Preliminärt schema/tider för kyrkodagarna:

Lördag

10.30- Drop-in och registrering
12.00 Lunch
13.00 Kyrkodagarnas öppnande.
Med Hans-Olof Andrén, POSKs ordförande.
13.15 ”Svenska kyrkan analyserad”. Föredrag och samtal.
Med Andreas Sandberg, Svenska kyrkans analysenhet.
15.30 Fika
16.00 ”Kyrkans demokrati”. Föredrag och samtal.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborg.
17.30 Middag
19.00 • Samling med stiftsföreningarnas ordförande
• ”Att vara förtroendevald för POSK” – alternativt program.
• Ev. ytterligare ett alt. program.
21.00 Kvällsandakt vid dagens slut.

Söndag

08.45 Morgonsamling
09.00 Valanalys med POSK-perspektiv.
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör.
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka.
12.30 Lunch
13.30 ”Kyrkovalet mellan kyrka och politik”.  Föredrag och samtal.
Med Jan Strid, forskare, SOM-institutet
15.00 Avslutning och fika.
15.30 Hemfärd.
(Styrelsen sammanräder 15.45-18.45)

Mer detaljerad information kring delar av föredragen och föredragshållarna kommer.
Håll utkik på denna sida för uppdatering!

Anmälan och praktisk information:
Anmäl dig via formuläret som finns länkat här i webb-kalendern.
Där finns även praktisk information om kostnader, resa och boende.

Anmälan till Kyrkodagarna

Nu går det att anmäla sig till POSKs Kyrkodagar i Nässjö den 3-4 februari 2018. Sista dag för anmälan är den 16 januari men gör det gärna före julhelgerna så underlättar det mycket.

Temat under Kyrkodagarna är ”Nyvald-omvald”.
Medverkande, med föredrag och samtal: Andreas Sandberg, Anders Bexell, Jan Strid, Gunvor Hagelberg och Lars-Gunnar Frisk.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig i kalendern:

POSKs Kyrkodagar 2018 • ”Nyvald-omvald”

Gruppmöte inför session II

Under söndag eftermiddag den 19 november pågår gruppmöte inför Kyrkomötet 2017 session II. Gruppen samlas för att prata igenom frågorna som ska tas upp under den kommande veckan. Det är många motioner som inkommit så det är inte bara själva arbetet i plenum som kommer att bli intensiv. Även gruppmötet avsätter god tid till att diskutera frågor som är viktiga för POSK.

Nya kyrkomötes-
gruppen samlad

171028 POSKs kyrkomötesgrupp

POSKs nya kyrkomötesgrupp, vald för mandatperioden 2018-2021, samlades för en utbildningsdag i Stockholm lördag 28 oktober. 38 ordinarie ledamöter och ersättare deltog i samlingen. POSK har 43 ledamöter i kyrkomötet under perioden.

Syftet med samlingen var att lära känna varandra, få en överblick över hur arbetet i kyrkomötet och kyrkomötesgruppen fungerar och att förbereda kyrkomötets valsammanträde i Uppsala den 23-24 november.

Ordförande Hans-Olof i eftervalskommentar

Ratta in p1 måndag morgon!

Medan vi väntar på rapportering av de preliminära valresultaten i kyrkovalet så vill vi berätta att POSKs ordförande kommer att medverka i radions rapportering och komentarer efter valet:

.

Måndag morgon

Morgonekot kl 6: telefonintervju med Hans-Olof Andrén (och ev. repriser senare under förmiddagen)

P1 morgon kl 7.15: Hans-Olof förmodligen med från radiohuset i Göteborg i en panel som ska kommentera kyrkovalet.

 

POSKs ordförande
i Aktuellt 4 september

POSKs ordförande Hans-Olof Andrén deltog idag 4/9 i en valdebatt för tidningen Dagens webb-teve. I samband med detta Stockholmsbesök intervjuades han även för Aktuellt. De sände samma kväll någon slags ”debatt” mellan de två partier som mest skamlöst exploaterar kyrkovalet för egna syften – och som trivs med att ha varandra som nån slags ”favoritmotståndare” att skrämma sina potentiella väljare med.
Den korta intervjun med Hans-Olof Andrén sänds strax före sd-s-debatten. (Ca 21:55 min. in i sändningen.)

Följ debatten!

Debatt i svenska medier

På vår samlingssida om kyrkovalsdebatten samlar vi debattartiklar och insändare inför Kyrkovalet 2017 som varit införda i svenska tidningar och nätsajter – ledarartiklar och texter skrivna av någon/några POSK-medlemmar eller av företrädare för andra nomineringsgrupper eller åsikter.
Vi länkar även till en del nyhetsartiklar av intresse i sammanhanget.

Här hittar du sidan.