Uppdaterad småskrift

Indirekta val – varför och hur?

Det finns flera frågor som är särskilt viktiga för POSK, frågor som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha fått en förklaring till varför POSK tycker som vi gör. Ett exempel på en sådan fråga är indirekta val – vad menar POSK när vi anser att Svenska kyrkan ska återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte?

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor lite djupare. En del småskrifter är längre, några är kortare, men de ger alla några olika infallsvinklar på de frågor vi anser är viktiga för Svenska kyrkan.

Nu publicerar vi en uppdaterad version av denna småskrift som innehåller ett helt nytt alternativ för indirekta val: val genom kyrkofullmäktige.
Texten är skriven av Hans-Olof Andrén, tidigare ordförande för POSK.

Såhär läser du småskriften:

Här nedan kan du läsa den andra småskriften, Indirekta val – varför och hur?, direkt på hemsidan.
Du kan också ladda ned den som PDF-version och läsa den i din dator, surfplatta eller telefon.

Trevlig läsning!

Nedladdningsbar PDF:
Indirekta val – varför och hur?

 

Digitala sommarträffar

Under sommaren fortsätter POSK att bjuda in till digitala samtalsträffar, välkommen att delta!

Samlingarna genomförs en gång i månaden under de tre sommarmånaderna. Det blir samlingar med plats för ett öppet samtal där vi får gräva oss djupare in i POSKs vision, identitet och program inför valet och valrörelsen. Träffarna kommer att hållas kvällstid 19.00–21.00 och genomförs via Zoom.

Samtalen genomförs:

Din anmälan till sommarträffen behöver vi senast dagen före respektive träff och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på respektive datum ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut samma dag som det genomförs.

Digitala utbildningar

I juni genomför vi tre digitala utbildningar där de med respektive uppgift i den lokala POSK-gruppen kan delta. De äger rum klockan 18.30-20.30 på Zoom och kräver en anmälan genom respektive länk nedan.
Utbildningarna för webbredaktörer och i medlemsregistret går igenom samma innehåll som utbildningarna i slutet av april. Medan utbildningen i sociala medier är ny och lyfter frågan för dig som är intresserad.

8 juni – Utbildning webbredaktörer – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna på vår hemsida och ger tips på hur det går att arbeta med er lokala sida. En särskild del av utbildningen ägnas åt verktyget för kandidatpresentationer.Träffen riktar sig till dig som är eller vill komma igång som webbredaktör i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

10 juni – Utbildning medlemsregister – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna i medlemssystemet, visar de funktioner som finns där och ger små tips. Träffen riktar sig till dig som är medlemsansvarig i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

17 juni – Utbildning sociala medier – Anmäl dig här
Vilken roll kan sociala medier spela i valrörelsen? Här ges grunder och inspiration kring hur det går att arbeta och vilka verktyg som finns att använda. Utbildningen leds av Sofia Imberg Kelhoffer som är kommunikatör i Lagunda församling och en av ledamöterna i POSKs informationsutskott.

POSK-seminarier

Välkommen till digitala POSK-seminarier i vår!

Under våren fortsätter POSK att bjuda in till digitala samlingar en gång i månaden. Det blir samlingar med plats för ett öppet samtal där vi får gräva oss djupare in i POSKs vision, identitet och program. Träffarna kommer att hållas kvällstid 19.00–21.00 och genomförs på Zoom.

Respektive seminarie kommer att inledas med en introduktion följt av samtal i mindre grupper, en liten paus och avslutas med samtal i den stora gruppen.

Seminarierna genomförs:

Din anmälan till seminariet behöver vi senast dagen före respektive träff och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på respektive datum ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut samma dag som det genomförs.

Årsmöte och valupptakt

Välkommen till POSKs digitala årsmöte och valupptakt lördagen den 8 maj 2021.

Årsmötet kommer att starta klockan 9.00 och pågå fram till 12.00. Efter själva årsmötesförhandlingarna kommer en valupptakt att hållas där vi kommer att presentera POSKs arbete fram till kyrkovalet, blandat med inspiration, små tips och nyheter.
Alla medlemmar är välkomna att delta medan de utsedda ombuden från stiftsföreningarna har rösträtt i själva årsmötet.

Mötet kommer att genomföras som ett videomöte via Zoom. Det senaste årets erfarenheter och digitala träffar ger oss goda förhoppningar om att detta kommer att fungera på ett smidigt sätt.

De som är anmälda kommer dagen innan mötet att få en länk och mer information om hur de deltar.

Anmälan till årsmötet

Alla som deltar måste anmäla sig. Det gör du via detta formulär.
Vi behöver veta vilka som deltar och vilka som är ombud. Sista anmälningsdag är torsdag 6 maj.

Digital kyrkodag

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 6 februari 2021!

Kyrkodagen kommer att ha temat ”Församlingen i centrum”. Programmet pågår mellan 9.00–16.30.
På kvällen finns det också möjlighet för den som vill att återigen koppla upp sig för en stunds mingel!
Kom och gå som du vill och delta i de samtal som blir och prata med andra POSKare.

Hela programmet hittar du på sidan för kyrkodagen.

Din anmälan behöver vi senast den 3 februari, du anmäler dig via detta formulär.
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer ett par dagar innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

En liten tidning från POSK

POSK vill skapa uppmärksamhet inför kyrkovalet! Det är ett knappt år kvar till valdagen den 19 september 2021. Tillsammans med Kyrkans Tidning delades en bilaga från POSK ut den 8 oktober.

Det är en bilaga som lyfter mer om POSK och vad vi vill uppnå. En kyrka fri från partipolitik som istället bygger på tro och engagemang. En kyrka där vi gläds över mångfalden och möter varandra med respekt. Bilagan lyfter också möjligheten att engagera sig för POSK. Som kandidat eller genom att starta en ny POSK-grupp där vi inte finns idag.

Om du inte fått bilagan via Kyrkans Tidning kan du läsa den genom att klicka på rutan här nedanför. Ett antal exemplar är också tryckta och skickade till stiftsföreningarna som kan dela med sig av dessa. Trevlig läsning!

 

Ta hjälp av POSKs servicebyrå

Under namnet POSKs servicebyrå erbjuder POSK sina lokala föreningar och stiftsföreningar kostnadsfritt administrativt stöd och ekonomisk förvaltning. Vi tar hand om er ekonomi och bokföring. Ni sparar pengar och minskar ert arbete.

Servicebyrån startades upp för lokala föreningar i hela landet inför 2020. Innan dess hade POSK i Göteborgs stift genomfört en provperiod under 2019 med samma upplägg. Inför 2021 kan vi utöver alla lokala föreningar nu också erbjuda stiftsföreningarna att ansluta sig.
Det är informatör Victor Ramström som administrerar tjänsten och för närvarande är 20 föreningar anslutna. Flera har redan visat intresse inför 2021.

Ofta kostar det ganska mycket pengar för en liten förening att ha ett eget bankkonto. Genom POSKs servicebyrå behöver lokala föreningar inte längre ha ett eget konto och dessutom tar riksföreningen hand om bokföringen åt gruppen och levererar resultat och balansräkning efter räkenskapsårets slut.

Läs mer om upplägget för servicebyrån och hur det fungerar på denna sida.

Om din förening vill ta del av servicebyråns tjänster under 2021 behöver ni anmäla detta senast den 7 december till servicebyra@posk.se

POSKs nya Vison och program

Vid det digitala riksårsmötet den 5 september antogs POSKs nya Vision och program. Det är programmet POSK går till val på i kyrkovalet nästa år och det innehåller frågor som POSK särskilt arbetar med under den kommande mandatperioden 2022-2025.

Det nya programmet är en vidareutveckling av de omfattande program som POSK antagit och arbetet efter under många år. Resultatet har föregåtts av öppna remisser och möjlighet för många att vara med och påverka som olika delar i arbetet. De att-satser som var nya i det tidigare programmet har arbetats vidare med och programmet har fått en något enklare struktur. För den som är van vid POSKs program känns mycket igen!

Du kan läsa programmet på flera olika sätt:

Antingen här på vår hemsida.
Genom att ladda ner det som en PDF-fil.
–Eller genom den folder som är tryckt och skickad till stiftsföreningarna runtom i landet.
Samma version som du kan läsa via Issuu här under.

 

Digitalt årsmöte 5 september 2020

I maj skulle POSK träffats till årsmöte i Linköping och bland annat antagit ett nytt program. På grund av den rådande pandemin beslutade styrelsen att senarelägga årsmötet till den 5 september.

Nu är det också klart att vi inte kommer att kunna träffas på plats i Linköping utan årsmötet kommer att genomföras digitalt som ett videomöte via Zoom. Men det är fortsatt 5 september som gäller.

Vi har följt läget noga och de rekommendationer som råder och inser att ett beslut måste tas nu och att många av de rekommendationer som rått under våren kommer att ligga kvar ett tag till. Ett fysiskt årsmöte på plats i Linköping skulle till exempel samla mer än 50 personer från olika delar i landet.

Här hittar du mer information om årsmötet!