fbpx

Årsmöte 2024

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 4 maj 2024 i Örebro.
Plats: Olaus Petri församlingshem, Storgatan 40 i Örebro.

Program för dagen

11.00 Öppnar för registrering och fika
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
15.45 Avslutas med fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan är den 22 april och du anmäler dig via detta formulär.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper = 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK verksamma inom en utlandsförsamling äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta ombud utses av de enskilda medlemmarna genom majoritetsbeslut.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet, och eventuell logi om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme till mötet när själva årsmötesförhandlingarna startar. Stiftsföreningens ordförande godkänner boendet.

POSK-forum 20/3

Välkommen till vårens POSK-forum!

Den digitala samlingen genomförs den 20 mars via Zoom klockan 19.00–21.00. Denna gång kommer samtalet handla om stiftssamverkan. Är samverkan bra? Hur kan det gå till? Varför behövs samverkan? Vilken samverkan sker redan?

Anmäl dig här

Din anmälan till forumet behöver vi senast dagen före och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på länken ovan, eller via formuläret längst ner på denna sida. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda samma dag som det genomförs.

POSKs kyrkodagar

Välkommen till POSKs kyrkodagar 17–18 februari i Jönköping!

Vi kommer att vara i Sofiagården, Kapellgatan 8 i Jönköping. På kyrkodagarna träffas POSKare från hela landet och får möjlighet att samtala och dela erfarenheter med varandra och fördjupa sig i någon av de olika programpunkterna.

Sista dag för anmälan har passerat.

Program:
Lördag 17/2  
11.00 Registreringen öppnar
12.00 Lunch
13.00 Välkomna
13.15 Vi vill bli ännu fler!
En kyrka fri från partipolitik kräver engagemang från fler grupper och enskilda kandidater runtom i landet. Men hur går det till och hur når vi framgång? Ett pass kring rekrytering av grupper och kandidater, en presentation av vad som görs och samtal kring vad som mer kan göras.
14.30 Ung i POSK
Hur är det att vara ung i POSK? Hur kan vi underlätta för fler unga att engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?
15.00 Fika
15.30 Aktuellt i Svenska kyrkan
Ett pass med information och samtal kring tre olika ämnen som nu är aktuella i Svenska kyrkan.
Färdplan för klimatet – etapp 2, ny organisation för Svenska kyrkan i Utlandet och Act Svenska kyrkan – 150 år av internationellt engagemang.
16.45 Nätverk inom POSK
Hur kan vi inom POSK lära oss, inspireras och hjälpa varandra i de olika förtroendeuppdrag vi är valda till? Gruppsamtal utifrån olika roller vi är valda till. Vad är viktigt i uppdraget och vilken roll kan du ha i utvecklingen framåt.
18.00 Middag
19.00 Kyrkoval 2025
Den 21 september 2025 är det kyrkoval! Praktisk information om vad som då väntar kombinerat med stöd kring verksamhetsplanering för att kunna bedriva en fin valrörelse med gott resultat. Vad vill POSK i nästa kyrkoval?
20.00 Aftonbön
 
Söndag 18/2  
09.30 POSK påverkar och gör skillnad!
Korta rapporter kring delar av det arbete som sker i kyrkostyrelse och annat där POSK är med och bidrar på olika sätt. Här blir det också tillfälle för information kring skogsutredning och utredning för utökad stiftssamverkan.
11.00 Mässa i Sofiakyrkan
12.30 Lunch
13.00 Församlingen i centrum
En återkommande och viktig fråga för POSK. Men vad menas egentligen? Vad innebär det konkret att POSK driver i Svenska kyrkan?
13.45 Panelsamtal – hur blir vi kyrkovalets stora vinnare?
Vi avslutar kyrkodagarna med ett panelsamtal kring vad som krävs för att vi ska bli valets stora vinnare.
14.30 Avslutningsfika
Praktisk information:

Deltagaravgift:
Kostnaden för att delta i kyrkodagarna är 350 kronor. I detta ingår resa, måltider, fika och programpunkter.
Du betalar detta vid anmälan eller senast den 10 februari till bankgironummer 815-5608 eller så kan du swisha till 123 143 13 60. Märk inbetalningen med ditt namn och kyrkodagar. Vid eventuell avanmälan efter 12 februari återbetalas ej avgiften. (Med undantag för styrkt sjukdomsfall)

Resa, resebokning:
POSK står för styrkta resekostnader. Du bokar och ordnar med din resa själv. Samåk gärna eller boka tåg eller buss så billigt som möjligt. Det finns ingen möjlighet att parkera vid Sofiagården, men det finns parkeringar och parkeringshus i närheten.

Boende:
Du står själv för bokning av rum och övernattningskostnad.
Det finns flera hotell som ligger inne i centrala Jönköping på gångavstånd till Sofiagården och järnvägsstation.

Att hitta:
Sofiagården ligger en kort promenad på ca 700 meter från Jönköping Centralstation. Ett kvarter närmare stationen ligger Sofiakyrkan där vi kommer delta i mässan på söndagen.
Adress Sofiagården: Kapellgatan 8, 553 17 Jönköping

POSK-forum 4/12

Välkommen till höstens sista POSK-forum!

Den digitala samlingen genomförs den 4 december via Zoom klockan 19.00–21.00. Denna gång kommer samtalet att handla om kyrkans roll i samhället. Diakonalt arbete och möjligheter i tider av krig, oro, ensamhet och ekonomiska utmaningar.

Anmäl dig här

Din anmälan till forumet behöver vi senast dagen före och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på länken ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda samma dag som det genomförs.

Styrelsemöte i Uppsala

Lördagen den 19 november samlades POSKs styrelse till möte i Uppsala! Samtal och beslut inför framtiden och kyrkovalet 2025 stod på agendan. Större delen av mötet handlade om att behandla de remissvar som kommit in kring förslaget på Vision och program inför den kommande mandatperioden. Stort tack till alla som tagit sig tid att svara på remissen.

Nu fortsätter arbetet med att en arbetsgrupp ur styrelsen är tillsatt som ska gå igenom detaljerna och föreslagna ändringar och återkomma till styrelsen i början av nästa år med ett reviderat förslag. Det förslag som läggs fram till årsmötet kommer att finnas tillgängligt i början av mars månad. I maj beslutar årsmötet om program för mandatperioden 2026–2029.

POSK-forum 14/9

Välkommen till höstens första POSK-forum!

Den digitala samlingen genomförs den 14 september via Zoom klockan 19.00–21.00. Denna gång kommer samtalet att handla om kyrkomötet. Ett samtal utifrån de aktuella frågor och motioner som finns till årets kyrkomöte.

Anmäl dig här

Din anmälan till forumet behöver vi senast dagen före och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på länken ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda samma dag som det genomförs.

Styrelsehelg i Lövbråten

I helgen träffas POSKs styrelse i Lövbråten utanför Tibro! På dagordningen står bland annat att arbeta med det förslag till nytt program som ska gå ut på remiss i höst. Mer information kommer!

På bilden ses hela styrelsen, från vänster till höger: Jan Eckerdal, Peter Lundborg, Josefine Carlsén, Anders Brunnstedt, Mats Rimborg, Sofia Westerdahl, Per Lindberg, Anna Lundblad, Nils Gårder och Amanda Carlshamre.

Årsmöte 2023

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 13 maj 2023 i Stockholm.
Plats:
S:t Ansgars kyrka och församlingshuset i Alvik.

Program för dagen

10.30 Öppnar för registrering och fika
11.30 Mässa
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
15.00 Aktuell information
15.30 Avslutas med fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan är den 4 maj och du anmäler dig via detta formulär.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK tillhörande utlandskyrkan äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ett ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Stockholm när själva årsmötesförhandlingarna startar.

POSK-forum 14/3

Välkommen till vårens POSK-forum!

Den digitala samlingen genomförs den 14 mars via Zoom klockan 19.00–21.00. Det blir en samling med ett öppet samtal kring en teologisk reflektion över Svenska kyrkans styrdokument, del 1.

Ur inledningen till Kyrkoordningens första avdelning:

”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv.

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv.”

Anmäl dig här

Din anmälan till forumet behöver vi senast dagen före och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på länken ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda samma dag som det genomförs.

Digital kyrkodag 18 februari

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 18 februari 2023!

Kyrkodagen kommer att ha temat I riktning mot nästa kyrkoval. Programmet pågår mellan 9.00–15.00.

Din anmälan behöver vi senast den 16 februari. Här anmäler du dig!
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer dagen innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

Program:

09.00 Inledning
Amanda Carlshamre, ordförande för POSK
09.30 POSK påverkar och gör skillnad!
Flera företrädare för POSK berättar om det arbete som görs inom Svenska kyrkan på nationell nivå.
10.30 Bensträckare
10.45 POSKs program och riktning framåt 
Gruppsamtal
Samtal i små grupper kring vad som är viktigt för POSK framåt och kring arbetet med det nya programmet för den kommande mandatperioden.
12.00 Lunchpaus
13.00 Nätverk inom POSK
Hur kan vi inom POSK lära oss, inspireras och hjälpa varandra i de olika förtroendeuppdrag vi är valda till? Gruppsamtal utifrån olika roller vi är valda till. Vad är viktigt i uppdraget och vilken roll kan du ha i utvecklingen framåt.
14.00 Bensträckare
14.15 Avslutning, information och frågor

 

Välkommen att delta!