fbpx

POSK-forum 15 mars

Välkommen till vårens POSK-forum!

Den digitala samlingen genomförs den 15 mars via Zoom klockan 19.00–21.00. Det blir en samling med plats för ett öppet samtal kring att bygga långsiktigt och att hålla i med ett engagemang genom mandatperioderna.

Anmäl dig här

Din anmälan till forumet behöver vi senast dagen före och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på länken ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut till de anmälda samma dag som det genomförs.

Digital kyrkodag 22 januari

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 22 januari 2022!

Kyrkodagen kommer att ha temat Nyvald – omvald. Programmet pågår mellan 9.00–15.00.

Din anmälan behöver vi senast den 19 januari. Här anmäler du dig!
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer dagen innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

Program:

09.00 Inledning
Amanda Carlshamre, ordförande för POSK
09.30 Utvärdering kyrkovalet 2021
Victor Ramström, informatör för POSK
En analys och genomgång av valresultat och insatser vid förra årets kyrkoval och presentation av resultatet av den enkät som medlemmar svarat på under hösten.
10.30 Bensträckare
10.45 Din roll som förtroendevald 
Jonas Eek och Martina Croner
Inspiration och information om uppdraget som förtroendevald och vilka möjligheter som finns att kunna få lära sig mer. Jonas Eek är opinionschef på Kyrkans Tidning och Martina Croner är utbildningsansvarig på Verbum.
12.00 Lunchpaus
13.00 Nätverk inom POSK
Hur kan vi inom POSK lära oss, inspireras och hjälpa varandra i de olika förtroendeuppdrag vi är valda till? Under detta pass delas vi in i några mindre grupper för att få samtala om vilka behov av nätverkande som finns och för att dela erfarenheter med varandra.
14.00 Bensträckare
14.10 Aktuell information
14.30 Frågestund

 

Välkommen att delta!

Valtidning från POSK

POSK har tagit fram en valtidning inför kyrkovalet. Tidningen ligger som bilaga i Kyrkans Tidning den 2 september och i Dagen den 3 september. Den har också skickats till flera POSK-grupper runtom i landet. Om du inte har fått ett exemplar i din hand så kan du också läsa den här på din skärm. Klicka på tidningen här under och läs om vad POSK vill.

I tidningen kan du läsa intervjuer om:

Utan musiken tystnar kyrkanKarin Runow

Kyrkan måste försvara människovärdetTomas Lindroos

Dags för ett nytt valsystemCelina Falk

Världens bästa budskapJohannes Imberg

Du hittar också en lista på alla platser i landet där du kan rösta på POSK i valet till kyrkofullmäktige.
I hela landet kan du rösta på POSK till stift och kyrkomötet.

POSK satsar på språklig mångfald

Om en månad är det kyrkoval. Då avgör Svenska kyrkans medlemmar vilka grupper och personer som ska styra kyrkan under de kommande fyra åren. Inför valet satsar POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) på språklig mångfald och presenterar ett stort antal versioner av sitt program.

För POSK är det självklart att mänsklig mångfald är en rikedom och en möjlighet. Det handlar om att kyrkan mår bra av att rymma många olika teologiska inriktningar, och om att det är en självklarhet att kyrkan ska motverka all form av diskriminering. Men det handlar också om den rikedom som ryms i människors olika bakgrunder och erfarenheter, vilket inte minst kommer till uttryck i att vi talar olika språk.

– POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. Därför satsar POSK på att du som ska rösta i kyrkovalet kan ta del av POSKs program på ditt hjärtas språk, säger Helena Taubner som är engagerad i POSK och arbetar som forskare om språk, mångfald och identitet.

– Vårt språk är oerhört nära förknippat med hur vi ser på oss själva. Att kunna uttrycka sig, eller ta del av information, på sitt eget språk är en fråga om identitet och delaktighet, och därmed i förlängningen om hälsa. Dessutom är den en demokratisk rättighet, fortsätter Helena Taubner. Därför är det centralt att Svenska kyrkan fortsätter satsa på och utveckla det flerspråkiga arbetet, både i de lokala församlingarna och på stifts- och riksnivå.

Som en del av detta viktiga arbete presenterar POSK sitt program inför kyrkovalet på flera olika språk. Utöver svenska finns programmet att läsa på engelska, finska, meänkieli, samiska (nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska) och romani (resanderomani och romani kelderash). Språken är valda med utgångspunkt i minoritetsspråken.

Helena Taubner
Foto: Rickard Taubner

Ett språk som inte har formell minoritetsspråksstatus, men som i många sammanhang jämställs med minoritetsspråken, är det svenska teckenspråket. Inom Svenska kyrkan finns flera olika grupperingar av personer som tecknar, och POSK menar att det är en självklarhet att de ska ha tillgång till information på sitt modersmål. Därför finns även en teckenspråkig version av POSKs program.

Utöver att ha ett annat modersmål än svenska finns det en mängd anledningar att personer kan ha behov av anpassade texter. Därför finns POSKs program också på lättare svenska och som uppläst text i ljudform. Målgrupperna för dessa versioner av programmet är bland annat personer med funktionsnedsättningar och personer som lär sig svenska.

– POSK arbetar för en fri kyrka. Vi vill se en kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.
Därför är språklig mångfald en självklarhet för POSK, säger Helena Taubner.

POSKs program på olika språk finns här: www.posk.se/hjartats-sprak

Kontaktperson:
Victor Ramström,
info@posk.se,
070-471 07 40

En ny småskrift

Svenska kyrkan – identitet & organisation

Hur kommer det sig att Svenska kyrkan styrs som den gör? Varför beslutar företrädare för politiska partier i frågor som rör kyrkan? Vilken är kyrkans egentliga identitet och på vilka sätt kan det märkas tydligare i Svenska kyrkans organisation?

Det finns flera frågor som är särskilt viktiga för POSK, frågor som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha fått en förklaring till varför POSK tycker som vi gör. Ett exempel är hur vår kyrkas egen kyrkosyn kommer till uttryck i Svenska kyrkans organisation.

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor lite djupare. En del småskrifter är längre, några är kortare, men de ger alla några olika infallsvinklar på de frågor vi anser är viktiga för Svenska kyrkan.

I detta häfte publicerar vi en text skriven av Erik Eckerdal, där han beskriver Svenska kyrkans identitet och organisation. Erik visar på behovet av en enklare organisation och en tydligare kyrka som gestaltar trovärdigt ansvarstagande och en äkta identitet till grund för den demokratiska kyrka som alla Svenska kyrkans medlemmar är del av.

Erik Eckerdal är teol. dr. i ekumenik vid Uppsala universitet och direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Han är ersättare i POSKs riksstyrelse.

Såhär läser du småskriften:

Här nedan kan du läsa den tredje småskriften, Svenska kyrkan – identitet & organisation, direkt i webbläsaren.
Du kan också ladda ned den som PDF-version och läsa den i din dator, surfplatta eller telefon.

Trevlig läsning!

Nedladdningsbar PDF:
Svenska kyrkan – identitet & organisation

 

POSK växer!

De senaste åren har arbetet inför kyrkovalet den 19 september pågått förfullt i POSKs stiftsföreningar och lokala grupper. På olika sätt har förberedelser gjorts som handlar om att få fler lokala grupper, om att samla kandidater till valsedlarna och förbereda vilka frågor som är extra viktiga att arbeta med under den kommande mandatperioden.

När nu kandidatlistorna är fastställda av stiftsstyrelserna kan vi konstatera att POSK växer! Fler än 3450 personer kandiderar för POSK i höstens kyrkoval. Det är en ökning med 12% i jämförelse med kyrkovalet 2017.

POSK ställer också upp lokalt i valet till kyrkofullmäktige i fler församlingar/pastorat än vid tidigare kyrkoval. Hela 31 nya lokala grupper har bildats eller anslutit sig till POSK. Det innebär att det i höstens kyrkoval kommer gå att rösta på POSK lokalt till kyrkofullmäktige i 179 församlingar eller pastorat.

Precis som tidigare val ställer POSK upp till stiftsfullmäktige och kyrkomötet i samtliga stift. Alla väljare i landet har med det möjlighet att rösta för en fri kyrka. Från den 6 september och fram till valdagen den 19 september kan du som är medlem i Svenska kyrkan och 16 år eller äldre rösta i kyrkovalet.

Uppdaterad småskrift

Indirekta val – varför och hur?

Det finns flera frågor som är särskilt viktiga för POSK, frågor som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha fått en förklaring till varför POSK tycker som vi gör. Ett exempel på en sådan fråga är indirekta val – vad menar POSK när vi anser att Svenska kyrkan ska återgå till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte?

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor lite djupare. En del småskrifter är längre, några är kortare, men de ger alla några olika infallsvinklar på de frågor vi anser är viktiga för Svenska kyrkan.

Nu publicerar vi en uppdaterad version av denna småskrift som innehåller ett helt nytt alternativ för indirekta val: val genom kyrkofullmäktige.
Texten är skriven av Hans-Olof Andrén, tidigare ordförande för POSK.

Såhär läser du småskriften:

Här nedan kan du läsa den andra småskriften, Indirekta val – varför och hur?, direkt på hemsidan.
Du kan också ladda ned den som PDF-version och läsa den i din dator, surfplatta eller telefon.

Trevlig läsning!

Nedladdningsbar PDF:
Indirekta val – varför och hur?

 

Digitala sommarträffar

Under sommaren fortsätter POSK att bjuda in till digitala samtalsträffar, välkommen att delta!

Samlingarna genomförs en gång i månaden under de tre sommarmånaderna. Det blir samlingar med plats för ett öppet samtal där vi får gräva oss djupare in i POSKs vision, identitet och program inför valet och valrörelsen. Träffarna kommer att hållas kvällstid 19.00–21.00 och genomförs via Zoom.

Samtalen genomförs:

Din anmälan till sommarträffen behöver vi senast dagen före respektive träff och du anmäler dig i formuläret som du hittar genom att klicka på respektive datum ovan. Länk till mötet kommer att skickas ut samma dag som det genomförs.

Digitala utbildningar

I juni genomför vi tre digitala utbildningar där de med respektive uppgift i den lokala POSK-gruppen kan delta. De äger rum klockan 18.30-20.30 på Zoom och kräver en anmälan genom respektive länk nedan.
Utbildningarna för webbredaktörer och i medlemsregistret går igenom samma innehåll som utbildningarna i slutet av april. Medan utbildningen i sociala medier är ny och lyfter frågan för dig som är intresserad.

8 juni – Utbildning webbredaktörer – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna på vår hemsida och ger tips på hur det går att arbeta med er lokala sida. En särskild del av utbildningen ägnas åt verktyget för kandidatpresentationer.Träffen riktar sig till dig som är eller vill komma igång som webbredaktör i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

10 juni – Utbildning medlemsregister – Anmäl dig här
Vi går igenom grunderna i medlemssystemet, visar de funktioner som finns där och ger små tips. Träffen riktar sig till dig som är medlemsansvarig i din lokala POSK-grupp eller stiftsförening. Utbildningen leds av vår informatör Victor Ramström.

17 juni – Utbildning sociala medier – Anmäl dig här
Vilken roll kan sociala medier spela i valrörelsen? Här ges grunder och inspiration kring hur det går att arbeta och vilka verktyg som finns att använda. Utbildningen leds av Sofia Imberg Kelhoffer som är kommunikatör i Lagunda församling och en av ledamöterna i POSKs informationsutskott.